“VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade” Enota Velenje, Društvo NOVUS

NASLOV PODJETJA: Trg mladosti 6, 3320 Velenje

INTERNETNA STRAN: http://www.drustvo-novus.com/

E-NASLOV: helena.felicijan@drustvo-novus.com

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 9

Zajeta slika2

Opis podjetja

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS iz Velenja je neprofitna organizacija, ki uresničuje svoj namen delovanja z razvijanjem socialnih programov oziroma zagotavljanjem brezplačnih storitev za ranljive skupine prebivalstva in šolajočo mladino, s ciljem zagotavljanja podpore pri kariernem odločanju, mobilnosti oziroma regijske pokritosti, enakosti, družbene pravičnosti, socialne vključenosti in višje kakovosti življenja.

Glavne dejavnosti podjetja

V sklopu delovanja enote Velenje “VšečKAM in GREM – Kariernega centra za mlade”, ki ga financira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, zagotavljamo:

 • skupinske oblike dela za razvijanje interesov in spoznavanje sveta dela ter poklicev;
 • individualno delo s šolajočo mladino;
 • podporne aktivnosti za starše za lažje načrtovanje kariere njihovih otrok in
 • promocijo kariernega centra za mlade ter krepitev sodelovanja različnih deležnikov na področju izvajanja storitev karierne orientacije.

Vzpostavitev in delovanje kariernega centra za mlade »VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade« v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS), za mlade med 6. in 19. letom starosti, katerim nudimo informiranje, individualno karierno svetovanje in poučne delavnice za razvijanje poklicih interesov, za učinkovito načrtovanje njihove kariere. Aktivnosti so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol, zato da mladim lažje nudijo podporo pri nadaljnjih kariernih odločitvah.

Gre za partnersko sodelovanje:

Vodilni partner projekta: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

Partner: Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, Trg mladosti 6, 3320 Velenje

Partner: Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

Partner: Podjetniški inkubator Kočevje, Trata XIV 6, 1330 Kočevje

»VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade«, ENOTA Velenje deluje:

Prostori Visoke šole za varstvo okolja, Trg mladosti 7, 3320 Velenje (stavba Gaudeamus, I. nadstropje, Modra učilnica in Kabinet št. 8).

Brezplačna telefonska številka za uporabnike: 080 71 79

Vse storitve so za uporabnike brezplačne.

Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

novus-logota

 

Projekt se izvaja v okviru 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem poklicnih kompetenc«, 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Trajanje projekta 2019 – 2022.

Organizacijska kultura in klima

V Društvu NOVUS si nenehno prizadevamo, da bi pridobili zaupanje vseh zaposlenih, sodelujočih, slehernega posameznika in okolja, v katerem delujemo. Izhajamo iz vrednot:

 • razvoja – spodbujanje osebne in poslovne rasti ter trajnostnega razvoja;
 • strokovnosti – skrb za ustrezno usposobljenost kadra ter spodbujanje nenehnega nadgrajevanja znanja zaposlenih, zunanjih sodelavcev ter vseh sodelujočih;
 • sodelovanja – spodbujanje aktivnega sodelovanja in partnerskega pristopa;
 • prilagodljivosti – pri svojem delovanju se prilagajamo potrebam okolja, posameznikov in širše javnosti;
 • zanesljivosti – skrb za odgovoren odnos do dela, zaposlenih in drugih sodelavcev ter druge ciljne javnosti.

Naša vizija in cilji

Cilj društva je z izvajanjem programov in projektov za različne, predvsem ranljive skupine prebivalstva, v okolju prispevati k zagotavljanju enakosti, družbene pravičnosti, socialne vključenosti in posledično višje kakovosti življenja ranljivih skupin prebivalstva, in sicer:

 • pomagati pri vključevanju v družbeno-socialne procese;
 • prispevati k vzpostavljanju ustreznih pogojev za razvoj novih programov in razvijati programe za ranljive skupine prebivalstva;
 • dosegati boljšo informiranost in osveščenost o možnostih osebnega in kariernega razvoja, zaposlitvenih možnostih, človekovih pravicah, odnosih v družini, varovanju zdravja in na drugih aktualnih področjih;
 • vzpostavljati sodelovanje in partnerske povezave z javnimi, nevladnimi in drugimi organizacijami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, predvsem znotraj EU.

Kategorije:
 • Pravo in HR, kadri
 • Vodenje, svetovanje
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov