MESTNA OBČINA NOVA GORICA

»S pripravo kvalitetnih projektov lahko podjetja in lokalna skupnost izkoristimo razpise EU«

Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica Letošnji prvi regionalni karierni sejem bo tokrat potekal v Novi Gorici, mladem mestu, ki je nastalo šele po drugi svetovni vojni. Prihodnje leto bo tako praznovalo 70-letnico svojega nastanka. V tem času se je razvilo v pomembno regionalno, gospodarsko, kulturno, izobraževalno in družbeno središče Severne Primorske. Kot mesto na meji, ki je neločljivo povezano s sosednjo Gorico, ima številne prednosti, ki so nanašajo na prehajanje prebivalstva med državama in to velja tudi za trg delovne sile. Nova Gorica je zelo znana po igralniški dejavnosti, vendar se v zadnjem času razvijajo tudi številna druga podjetja. Velik razvoj se odvija tudi na področju start up podjetništva.Pogovarjali smo se z županom Mestne občine Nova Gorica Matejem Arčonom.

M.D.: Kakšno je stanje brezposelnosti v vaši regiji in kako jo zmanjšujete?

Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica: »Goriška regija je ena izmed regij z najmanjšo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji. V letu 2015 se je znižala za 1,3 odstotka.Mestna občina za zniževanje stopnje brezposelnosti že vrsto let sofinancira programe javnih del. Z obstoječimi ukrepi pomagamo pri subvencioniranju zaposlitve brezposelnih ranljivih skupin. Poleg tega ukrepa pa mestna občina vsako leto objavlja razpise, s katerimi spodbuja podjetništvo v občini z vrsto ukrepov, kot so npr. ukrepi za zagon novih inovativnih podjetij, za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij, subvencioniranje komunalnega prispevka ipd. Tako tudi posredno prispeva k zmanjševanju brezposelnosti. S sodelovanjem podpornih institucij in gospodarstva občina podpira promocijo poklicev, zlasti tistih, pri katerih povpraševanje presega ponudbo.«

M.D.: S katerimi izzivi se pri tem soočate? Kaj menite, da bi lahko storila država in kaj posameznik za to, da se število delovnih mest v regiji poveča?

Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica »Lokalna skupnost lahko največ prispeva k izboljšanju splošnega stanja v gospodarstvu in s tem tudi k zmanjševanju brezposelnosti z ureditvijo primernih prostorskih pogojev, cenovno dostopnostjo in komunalno opremljenostjo poslovnih površin, s sofinanciranjem komunalnega prispevka, kar že izvajamo, in s spodbujanjem dejavnosti z visoko dodano vrednostjo. Velik izziv predstavljajo tudi razpisi EU, ki prav v tej finančni perspektivi dajejo velik poudarek povečanju zaposlovanja, zaradi česar je smiselno tako za podjetja kot za lokalne skupnosti, da s pripravo kvalitetnih projektov te možnosti čim bolje izkoristijo.

Glede na strukturne spremembe na gospodarskem področju in na področju trga dela v zadnjih letih, zlasti glede na spremembe potreb glede ponudbe in povpraševanja na trgu delu, bi morala država z odpravo strukturnih pomanjkljivosti v sistemu izobraževanja in usposabljanja slediti potrebam gospodarstva oz. povpraševanja po določenih poklicih.
Z ustrezno zakonodajo bi morala bolj stimulirati podjetja k zaposlovanju oz. odpiranju novih delovnih mest, in sicer s stimulativno obdavčitvijo dela in večjo plačilno disciplino ter bolj stimulirati samozaposlitve. Posamezniki pa bi se morali predvsem prilagoditi v smislu razumevanja in sprejemanja novih razmer in spremenjenih potreb že od faze izobraževanja naprej.

Vsekakor bi imele velik vpliv urejene in cenovno dostopne poslovne površine, ki bi bile zanimive za večje investitorje, torej za nova podjetja ali za prihod že obstoječih večjih podjetij. Mestna občina že ima v naboru ukrepov tudi sofinanciranje plačila komunalnega prispevka do 80%.
Menim, da bi država lahko sofinancirala zaposlitve tistim podjetjem, ki bi gradila na urejenih poslovnih površinah s spodbudo občine.«

ZADNJI NOVICI

Ustvarjajmo skupaj dobre zgodbe

Za uravnotežen trg dela ter zagotavljanje potrebnega kadra za delodajalce v času gospodarske rasti, je izrednega pomena tesno sodelovanje Zavoda RS za zaposlovanje z delodajalci, kar prepoznavamo tudi na Območni službi Novo mesto. Dobro...

Preberi

Karierni sejem MojeDelo.com v mestu vrtnic

Dijaki pokazali zanimanje Karierni sejem MojeDelo.com je v Novi Gorici postreglo z uspešnimi podjetji, ki si želijo novih kadrov in z velikim zanimanjem iskalcev zaposlitev. Veliko zanimanje so požela uporabna predavanja in pogovor med d...

Preberi

Prejemanje e-novic MojeDelo.com