MESTNA OBČINA NOVA GORICA

»S pripravo kvalitetnih projektov lahko podjetja in lokalna skupnost izkoristimo razpise EU«

Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica Letošnji prvi regionalni karierni sejem bo tokrat potekal v Novi Gorici, mladem mestu, ki je nastalo šele po drugi svetovni vojni. Prihodnje leto bo tako praznovalo 70-letnico svojega nastanka. V tem času se je razvilo v pomembno regionalno, gospodarsko, kulturno, izobraževalno in družbeno središče Severne Primorske. Kot mesto na meji, ki je neločljivo povezano s sosednjo Gorico, ima številne prednosti, ki so nanašajo na prehajanje prebivalstva med državama in to velja tudi za trg delovne sile. Nova Gorica je zelo znana po igralniški dejavnosti, vendar se v zadnjem času razvijajo tudi številna druga podjetja. Velik razvoj se odvija tudi na področju start up podjetništva.Pogovarjali smo se z županom Mestne občine Nova Gorica Matejem Arčonom.

M.D.: Kakšno je stanje brezposelnosti v vaši regiji in kako jo zmanjšujete?

Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica: »Goriška regija je ena izmed regij z najmanjšo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji. V letu 2015 se je znižala za 1,3 odstotka.Mestna občina za zniževanje stopnje brezposelnosti že vrsto let sofinancira programe javnih del. Z obstoječimi ukrepi pomagamo pri subvencioniranju zaposlitve brezposelnih ranljivih skupin. Poleg tega ukrepa pa mestna občina vsako leto objavlja razpise, s katerimi spodbuja podjetništvo v občini z vrsto ukrepov, kot so npr. ukrepi za zagon novih inovativnih podjetij, za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij, subvencioniranje komunalnega prispevka ipd. Tako tudi posredno prispeva k zmanjševanju brezposelnosti. S sodelovanjem podpornih institucij in gospodarstva občina podpira promocijo poklicev, zlasti tistih, pri katerih povpraševanje presega ponudbo.«

M.D.: S katerimi izzivi se pri tem soočate? Kaj menite, da bi lahko storila država in kaj posameznik za to, da se število delovnih mest v regiji poveča?

Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica »Lokalna skupnost lahko največ prispeva k izboljšanju splošnega stanja v gospodarstvu in s tem tudi k zmanjševanju brezposelnosti z ureditvijo primernih prostorskih pogojev, cenovno dostopnostjo in komunalno opremljenostjo poslovnih površin, s sofinanciranjem komunalnega prispevka, kar že izvajamo, in s spodbujanjem dejavnosti z visoko dodano vrednostjo. Velik izziv predstavljajo tudi razpisi EU, ki prav v tej finančni perspektivi dajejo velik poudarek povečanju zaposlovanja, zaradi česar je smiselno tako za podjetja kot za lokalne skupnosti, da s pripravo kvalitetnih projektov te možnosti čim bolje izkoristijo.

Glede na strukturne spremembe na gospodarskem področju in na področju trga dela v zadnjih letih, zlasti glede na spremembe potreb glede ponudbe in povpraševanja na trgu delu, bi morala država z odpravo strukturnih pomanjkljivosti v sistemu izobraževanja in usposabljanja slediti potrebam gospodarstva oz. povpraševanja po določenih poklicih.
Z ustrezno zakonodajo bi morala bolj stimulirati podjetja k zaposlovanju oz. odpiranju novih delovnih mest, in sicer s stimulativno obdavčitvijo dela in večjo plačilno disciplino ter bolj stimulirati samozaposlitve. Posamezniki pa bi se morali predvsem prilagoditi v smislu razumevanja in sprejemanja novih razmer in spremenjenih potreb že od faze izobraževanja naprej.

Vsekakor bi imele velik vpliv urejene in cenovno dostopne poslovne površine, ki bi bile zanimive za večje investitorje, torej za nova podjetja ali za prihod že obstoječih večjih podjetij. Mestna občina že ima v naboru ukrepov tudi sofinanciranje plačila komunalnega prispevka do 80%.
Menim, da bi država lahko sofinancirala zaposlitve tistim podjetjem, ki bi gradila na urejenih poslovnih površinah s spodbudo občine.«

ZADNJI NOVICI

Utrinki s Kariernega sejma MojeDelo.com 2018

Že 16. Karierni sejem MojeDelo.com je za nami. Upamo, da je dogodek izpolnil vaša pričakovanja. Karierni dan smo oblikovali s skupnimi močmi 84 razstavljavcev, množico kadrovikov in HR strokovnjakov iz podjetij ter okoli 8.000 obiskova...

Preberi

Na zmenku z Žanom Koširjem in Tim...

Vas zanima, kako izgleda druženje z Žanom Koširjem in Timotejem Lampetom Ignjićem? Obiščite nas na stojnici Skupine Triglav in na hitrem zmenku preverite, ali ste iz pravega testa za delo pri nas. Ne zamudite pa tudi naše delavnice M...

Preberi

Prejemanje e-novic MojeDelo.com