Občina Rogatec podprla Regionalni karierni sejem MojeDelo.com

Občina Rogatec se nahaja na jugovzhodnem delu Slovenije in je nastala kot ena izmed petih občin na ozemlju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah. Razprostira se na 40. km² in sodi med manjše občine v Sloveniji. Meji na republiko Hrvaško in ima dva mednarodna mejna prehoda: Dobovec in Rogatec. Leži na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolini Posotelja. Na tem mestu, stisnjenem med Donačko goro na severu in reko Sotlo na jugu, so se že v preteklosti križale pomembne prometne in trgovske poti.

Rogatec sodi med najstarejše trge na Slovenskem, saj se kot trg prvič omenja že leta 1283. Ko je Rogatec spadal pod oblast celjskih grofov, je zaradi razmaha trgovine in obrti veljal za enega najpomembnejših spodnještajerskih trgov, nekateri viri pa ga omenjajo celo kot mesto. Skozi zgodovino je bil Rogatec naselje obrtnikov in trgovcev. Da je bila preteklost razgibana, se kaže na arhitekturi trškega jedra s kužnim znamenjem. Svojevrstna posebnost so stari portali in stopnice, ki so izdelani v loških kamnolomih. Še danes so dobro vidne razvaline srednjeveškega gradu s konca 12. stoletja.

Leta 2015 je imela občina 3.097 prebivalcev. Naselji z največjim številom prebivalcev sta Rogatec in Tlake.

Stopnja registrirane brezposelnosti v občini je bila leta 2015 s 13,6 % večja od slovenskega povprečja (12,3 %). Med brezposelnimi so, tako kot v večini slovenskih občin, prevladovale ženske.

Največ podjetij je lociranih v naselju Rogatec. Podjetje z največ zaposlenimi na območju občine je Gorenje d.d. – Mekom. Pomembna dejavnost je tudi obrt, predvsem storitvena, ki je vezana na turizem in proizvodnjo. Razvoj turizma v občini je povezan bogato kulturno dediščino (Muzej na prostem, trg, graščina Strmol, …).

Število pravnih oseb narašča, saj je bilo v letih od 2008 do 2014 na novo ustanovljenih 63 pravnih subjektov. V enakem obdobju so podjetja v občini Rogatec, povečala svoj prihodek za približno 57,45 %.

V občini Rogatec prevladujejo mikro podjetja, saj  jih je bilo v letu 2014 kar 206, medtem ko je bilo majhnih podjetij 7. V občini sta istega leta delovala 2 srednje velika podjetja.

Čeprav se Rogatec, po površini, uvršča med manjše občine v Sloveniji, se lahko s turističnimi znamenitostmi postavi ob bok kateremu koli mestu v Sloveniji. Najbolj znani turistični znamenitosti sta Muzej na prostem Rogatec, največji slovenski muzej na prostem, in dvorec Strmol. Oba sta edinstvena primerka zgodovinske dediščine.

Občino  Rogatec, je po podatkih Zavoda za kulturo, turizem in razvoj, leta 2015 obiskalo 18.282 turistov.

Občina Rogatec preko prostorske politike s prostorskim načrtovanjem zagotavlja možnosti za razvoj različnih gospodarskih dejavnosti kot so obrt, industrija  in turizem, s komunalnim urejanjem teh zemljišč pa tudi dejansko možnost gradnje znotraj posameznih con.

V letu 2007 je občinski svet Občine Rogatec  sprejel Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec, s katerim je občina uvedla subvencije v obliki  nepovratnih sredstev za nove zaposlitve ali samozaposlitve.

V okviru aktivne politike potekajo tudi javna dela, ki so namenjena predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti. Občina Rogatec zaposluje vsako leto predvidoma 5 – 8 brezposelnih oseb v različne programe javnih del.

V prihodnjih letih namerava občina Rogatec urediti podjetniški inkubator in s tem omogočiti lažji začetek delovanja malih podjetnikov.

ZADNJI NOVICI

Samoizolacija: odnosi s sodelavci na preizkušnji

Samoizolacija v času koronavirusa je življenje prestavila v domače okolje, odnose pa omejila na najožje družinske člane. Če ste prej s sodelavci preživeli velik del dneva in sproti reševali službene izzive, nove okoliščine klič...

Preberi

Nasveti za lažje delo od doma ob otrocih

Ker so vrtci in šole zaprti, glavnini staršem delo od doma predstavlja večji stres kot fleksibilno možnost dela. Kako si lahko razporedimo dnevne obveznosti, da bo delo kar najbolje opravljeno?...

Preberi
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov