OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA NOVA GORICA

NASLOV PODJETJA: Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica

INTERNETNA STRAN: www.ooz-novagorica.si

E-NASLOV: tina.gerbec@ooz-novagorica.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 6

Opis podjetja

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je oseba javnega prava in je samostojna, strokovna, nestrankarska, poslovna organizacija. Vpisana je v register območnih obrtnih zbornic pri Obrtni zbornici Slovenije.

OOZ Nova Gorica, v zemljepisnem pogledu, deluje na območju občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica.

V zbornico in hkrati Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost v republiki Sloveniji.

Po številu članov je novogoriška območna obrtno-podjetniška zbornica peta največja v Sloveniji, saj združuje približno 1000 članov (število se stalno spreminja).

Delovanje zbornice in temeljne usmeritve so opredeljene v statutu, ki je temeljni akt, tekoče delovanje pa je opredeljeno z letnim programom dela.

Glavne dejavnosti podjetja

Temeljne naloge zbornice:

– zastopa interese članov delodajalcev,

– izdaja obrtna dovoljenja in vodi obrtni register,

– aktivno sodeluje z združenji gospodarstva v občini in regiji, regijsko razvojno agencijo, tehnološkim parkom, z lokalnimi skupnostmi ter s sorodnimi tujimi institucijami, zlasti iz zamejstva,

– deluje z OZS in ostalimi 62 območnimi obrtnimi zbornicami v okviru celovitega oziroma enotnega zborničnega sistema,

– skrbi za promocijo članov zbornice doma in na tujem, – organizira izobraževanja za potrebe članov po posameznih dejavnostih v sodelovanju z domačimi in tujimi strokovnjaki,

– nudi strokovno svetovanje in pomoč članom pri odpiranju dejavnosti, – tekoče obvešča člane o novostih in spremembah zakonodaje, ki ureja obrt in podjetništvo,

– izdaja zbornično glasilo Podjetniške novice,

– opravlja druge naloge v interesu članov, ki so opredeljene v statutu zbornice in letnih programih dela.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

Na OOZ Nova Gorica že vrsto let beležimo potrebo članov zbornice po številnih kadrih oziroma t.i. deficitarnih poklicih.

Naši člani iščejo različne poklice kot so poklici v gradbeništvu, v lesnih panogah, kovinarje, kuharje, natakarje, avtoserviserje, strojnike, poklice v elektro stroki, voznike, trgovce, komercialiste, … Gre za poklice, kjer primanjkuje ustreznega kadra, hkrati pa obstaja velika možnost zaposlitve ali samozaposlitve.

S sodelovanjem na Kariernem sejmu želimo obiskovalcem predstaviti številne priložnosti na tem področju ter jim pomagati, da vzpostavijo stik s potencialnimi delodajalci iz teh področij.

Obenem pa želimo poiskati izkušenega računovodjo (M/Ž) za potrebe zbornice.

Kategorije:
  • Bančništvo, finance in računovodstvo
  • Elektrotehnika in elektronika
  • Gostinstvo in turizem
  • Ostali razstavljavci
  • Strojništvo in metalurgija
  • Tehnična dela
  • Transport, nabava, logistika
  • Trgovina
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov