Paloma, higienski papirji, d.d.

NASLOV PODJETJA: Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

INTERNETNA STRAN: www.paloma.si

E-NASLOV: suzana.kranjc@paloma.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 610

OPIS PODJETJA

Paloma je družba z več kot 140 letno tradicijo proizvodnje in trženja higienskih papirjev v Evropi ter tržni vodja na področju jugovzhodne Evrope, ki svoje izdelke prodaja v 35 državah po Evropi.

V Palomi živimo in negujemo naše vrednote:
SPOŠTOVANJE, ODGOVORNOST, ZANESLJIVOST.
Prav zato nas poslovni partnerji poznajo po odličnosti v poslovnih odnosih in kakovosti naših izdelkov, ki izhaja iz dela vseh zaposlenih.
Ponosni smo, da v proizvodnih procesih IZVAJAMO NAJVIŠJE STANDARDE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARUJEMO OKOLJE. s stalnim zmanjševanjem emisij in obremenitev za okolje.
Med naše prepoznavne izdelke sodi higienski papir, ki ga predelujemo v toaletni papir, kuhinjske, medicinske in industrijske brisače, serviete ter robčke. Izdelujemo in prodajamo pa tudi polizdelke, matične zvitke in podajalnike papirja.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Proizvodnja podjetja Paloma ima več kot 140 letno tradicijo. Predstavlja enega izmed najpomembnejših delov podjetja. Sam proces proizvodnje je sestavljen iz več sklopov:

•priprave papirne mase,
•proizvodnja papirja,
•proizvodnja končnih izdelkov

Cilj proizvodnega procesa je nepretrgana oskrba tržišč s Palominimi izdelki.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Zaposleni

Zaposleni so najpomembnejši element vsake organizacije. So tisti vir, ki omogoča aktivacijo in uporabo vseh ostalih virov organizacije. Zato v Palomi skrbimo za vzpodbudno delovno okolje, v katerem so naši sodelavci obravnavani enakopravno in pošteno. Ustvarjamo varne pogoje dela in delovne razmere, v katerih lahko zaposleni najdejo priložnosti za svoj strokovni in osebnostni razvoj.

Razvoj zaposlenih

Kot vodilni ponudnik in proizvajalec visokokakovostnih papirnih izdelkov na trgu moramo biti inovativni in naravnani na stalne spremembe in razvoj. Zavedamo se, da lahko le s širokim naborom znanja zagotovimo razvoj in stabilnost našega delovanja na trgu. Razvoj zaposlenih je pri tem ključna strateška usmeritev in vrednota, ki jo imamo zapisano v poslovni politiki.

Za uspešno delovanje družbe, uresničevanje ciljev in posledično garancijo za dolgoročni razvoj mora vsak posameznik poznati svojo vlogo v družbi in svoje delovne naloge. Naše sodelavce spodbujamo k izobraževanju, širjenju znanj in pridobivanju izkušenj, saj verjamemo, da je motiviran, izobražen in izkušen delavec ključ do uspeha.

Cenimo in spoštujemo strokovno znanje in izkušnje sodelavcev, ki so v Palomi dolga leta in se bodo v prihodnjih letih upokojili. Program mentorstva je zato ena naših osrednjih aktivnosti, namenjena prenosu znanja na mlajše generacije in nove sodelavce.

Skrbno načrtujemo zaposlovanje sodelavcev, uvajanje v delo in njihov osebni ter strokovni razvoj. Razvijamo ključne kadre; njihov razvoj vključuje načrtovanje karierne poti v različnih smereh: v smeri napredovanja na višje, strokovno zahtevnejše ali vodstveno delovno mesto. Pri tem stavimo na osebni pristop in čas, ki ga ključnim kadrom namenja vodstvo organizacije.

Komuniciranje z zaposlenimi

Učinkovitost organizacije je mogoče pomembno povečati, če povežemo razvoj poslovnih strategij in strategij razvoja zaposlenih. K uspešnemu delovanju družbe prispeva vsak posameznik in vsi skupaj. Poznavanje ciljev družbe in svojih osebnih ciljev je ključno za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev, pri čemer se kot pomemben faktor uspeha pojavlja informiranje in komuniciranje z zaposlenimi.

Seznanjanje zaposlenih s poslanstvom, vizijo, vrednotami in strategijo družbe, postavljenimi cilji in doseženimi rezultati, spodbujanje inovativnosti, timskega dela in podjetniške miselnosti, seznanjanje z našimi izdelki, njihovo kakovostjo in prednostmi uporabe so zato pomemben element vsakdanjika. V ta namen uporabljamo mesečni interni informator Utrip Palome, oglasne deske, sporočila uprave in mesečne sestanke z vodji in socialnimi partnerji. Sodelovanje na različnih dogodkih, v katere je poleg zaposlenih vključena tudi širša lokalna skupnost dopolnjuje časopis Sladkogorčan, dnevi odprtih vrat predsednika uprave.

Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje pri delu sta za družbo ključnega pomena, zato je izboljševanje delovnih pogojev stalna naloga. Uvajamo nove standarde varnosti, s katerimi zmanjšujemo tveganja na delovnih mestih.

Naše aktivnosti so usmerjene v preventivno delovanje in v usposabljanje o varnem in zdravem delu, požarni varnosti ter ustreznem ravnanju z okoljem. Poleg izvajanja zdravstvenih aktivnosti smo poskrbeli tudi za ozaveščanje zaposlenih o zdravstvenih tveganjih in zdravem načinu življenja.

Paloma d.d. je prejemnik mednarodnega certifikata OHSAS 18001 za sistem varnega in zdravega dela.

NAŠA VIZIJA IN CILJI

Strateške usmeritve Palome:
•osredotočanje na blagovno znamko Paloma,
•osredotočanje na ključne strateške trge,
•premium pozicioniranje,
•proizvodnja visokokakovostnih higienskih papirjev,
•osredotočanje na proizvodnjo, predelavo in trženje higienskih papirjev in higiensko papirnih izdelkov.

Poslanstvo
Paloma je družba, ki omogoča vsakodnevno zadovoljevanje potreb na področju nege in osebne higiene. S higienskimi papirnimi izdelki bogati kulturo bivanja in spreminja drobne trenutke v prijetne spomine. Vsem, ki so del zgodbe o Palomi, ponuja celovite rešitve in z njimi soustvarja priložnosti za vzajemen in trajnostni razvoj. Ponosno že od leta 1873.

Vizija
Paloma je vodilni, inovativni ponudnik in proizvajalec visokokakovostnih higienskih papirnih izdelkov za vsakodnevno rabo v Adria regiji, srednji Evropi in širše.

Vrednote

Spoštovanje
Medsebojno spoštovanje nas povezuje.
Pri delu upoštevamo etična načela delovanja in k temu spodbujamo tudi vse, s katerimi sodelujemo.
Mar nam je, kako medsebojno negujemo odnose s sodelavci, uporabniki, partnerji. Za uspeh Palome je pomemben vsak posameznik.

Odgovornost
Skupaj s sodelavci gradimo varno, zdravo in ustvarjalno podjetje.
Naše delo načrtujemo z mislijo na ljudi in okolje. Vse vire skrbno uporabimo in plemenitimo.
Z obvladovanjem in nenehnim izboljševanjem procesov nudimo visokokakovostne in inovativne izdelke.

Zanesljivost
Smo vedno in povsod, vsak dotik je edinstvena izkušnja.
Vlagamo v razvoj ljudi in opreme in pri tem sodelujemo z najboljšimi strokovnjaki.
Delo opravljamo zavzeto in si prizadevamo biti najboljši v tem, kar počnemo.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

Kadri ki jih iščemo:
– Proizvodno skladiščni delavec
– Proizvodno skladiščni delavec konfekcije
– Delavec v proizvodnji papirja

ZAHTEVANO:
Zaključena formalna izobrazba, najmanj nižja poklicna, katere koli smeri (III. ali IV. stopnja) ali srednja izobrazba V. stopnja

Želja po delu v proizvodnji na 4 izmene.
ZAŽELJENO:

Izobrazba tehnične smeri, ni pa POGOJ.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Želimo si ambiciozne, dinamične in ustvarjalne sodelavce, s sanjami o kariernem razvoju, osebni rasti in nenehni želji po učenju. Za naš nadaljni razvoj, uspeh in prepoznavnost potrebujemo mlade ljudi, ki imajo nove ideje in nam bodo z drugačnimi pristopi pomagali graditi uspešno prihodnost.

KAJ PONUJAMO SVOJIM ZAPOSLENIM

Varno okolje.
Karierni razvoj.
Pridobivanje konkretnih delovnih izkušenj.
Možnost prekvalifikacije-pridobitev NPK za poklic papirničar.
Strokovni razvoj in osebna rast.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Proizvodnja, industrija
  • Transport, nabava, logistika
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov