Park Škocjanske jame, Slovenija

NASLOV PODJETJA: Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenija

INTERNETNA STRAN: www.park-skocjanske-jame.si

E-NASLOV: psj@psj.gov.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 28

Opis podjetja

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija upravlja z zavarovanim območjem, ki je na Seznamu svetovne dediščine Unesco, na Listi mokrišč mednarodnega pomena in je vključen v Unescov medvladni program Človek in biosfera.
Zavod upravlja z zavarovanim območjem na podlagi Zakona o regijskem parku Škocjanske jame in petletnega načrta upravljanja. Med aktivnosti zavoda med drugim sodijo nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov v parku, spremljanje stanja naravnih vrednot in kulturne dediščine v parku, raziskovalne naloge in druge strokovne naloge, sodelovanje pri mednarodnih projektih, skrb za strokovno predstavitev parka in organiziranje izobraževanj, sodelovanje z lastniki nepremičnin v parku, vzdrževanje jamske in parkovne infrastrukture, skrb za muzejske zbirke in vodenje obiskovalcev po zavarovanem območju.
Pri slednjem si prizadevamo strokovno predstaviti svetovno dediščino obiskovalcem na način, da bi obiskovalci v čim večji meri doživeli avtentičnost jamskega okolja. Poleg tega smo pomembna informacijska točka o ostalih zavarovanih območjih in turističnih ponudnikih na lokalni in regionalni ravni.

Park_Škocjansk_jame_LJ_2017

Glavne dejavnosti podjetja

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija upravlja z zavarovanim območjem, ki je na Seznamu svetovne dediščine Unesco.

Organizacijska kultura in klima

V zavodu je trenutno redno zaposlenih 25 delavcev za nedoločen čas, 5 projektnih sodelavcev, v času turistične sezone, ki pri nas traja od maja do oktobra, pa se število zaposlenih bistveno poveča.
Vsi zaposleni imajo možnosti osebnega napredovanja v smislu dodatnega izobraževanja in usposabljanja, cenjena je samoiniciativnost. Delovno vzdušje v zavodu je konstruktivno in pozitivno, zaradi narave našega dela imata velik pomen medsebojno sodelovanje in sposobnost timskega dela.

Delovno okolje

Teren (jama, park), informacijska točka, muzeji.

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti:

Vodniki v zavarovanem območju.

Naša vizija in cilji:

Cilji Parka Škocjanske jame, Slovenija so:

  • Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta,
  • ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov,
  • sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine,
  • razvijanje okolju prijaznega obiskovanja in širjenje zavesti o parku,
  • krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku,
  • krepitev vloge upravljavca parka na širšem območju parka,
  • učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev

Pričakujemo komunikativno in samozavestno osebo, ki si želi dela z ljudmi in je sposobna timskega dela. Poleg tega je za zaposlitev na delovnem mestu vodnika v zavarovanem območju potrebno znanje tujih jezikov (vsaj angleškega, italijanskega ali nemškega), opravljen izpit za jamskega vodnika ter ustrezna raven izobrazbe (za delovno mesto vodnika v zavarovanem območju V je zahtevana peta raven izobrazbe in za delovno mesto vodnika v zavarovanem območju IV šesta raven).

Kaj ponujamo novim sodelavcem

Ponujamo dinamično delo v naravi. Ker se zavedamo pomena izobraževanja, zaposlenim nudimo možnosti pridobitve novih znanj.

 

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Gostinstvo in turizem
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov