PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

NASLOV PODJETJA: Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.petrol.si

E-NASLOV: /

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 3179

OPIS PODJETJA

Petrol d.d., Ljubljana je največje slovensko podjetje po prihodkih in največja slovenska energetska družba. Svojo vizijo uspešno izvaja na območju JV Evrope na vseh področjih svojega delovanja: pri prodaji (naftnih derivatov, zemeljskega plina, utekočinjenega naftnega plina, električne energije in ostalega trgovskega blaga), na področju energetskih in okoljskih sistemov (distribucija zemeljskega plina, daljinsko ogrevanje, energetske in okoljske rešitve, proizvodnja energentov) ter pri trgovanju z električno energijo.

S svojimi podjetji je Petrol prisoten v 10 državah in postaja čedalje pomembnejši partner na območju JV Evrope. Na zadnji dan leta 2018 je bilo v skupini Petrol 4.857 zaposlenih, ki so neusahljivi vir delovne energije v sedmih državah. Poleg matične družbe Petrol d.d., Ljubljana skupino Petrol povezuje še energija 26 odvisnih družb, 4 skupaj obvladovanih in 2 pridruženih družb. Skupina Petrol je v letu 2018 ustvarila 4,5 mrd EUR prihodkov od prodaje.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Primarno področje poslovanja skupine Petrol je opravljanje naftno-trgovske dejavnosti, katere osrednja konkurenčna prednost je sodobna in razvejana mreža 495 bencinskih servisov v JV Evropi. Osrednje razvojno področje skupine Petrol pa predstavljajo energetske dejavnosti, ki vključujejo trženje plinske, toplotne in električne energije ter vodenje večjih energetskih in okoljskih projektov, vključno s proizvodnjo in trženjem obnovljivih virov energije.

V letu 2018 smo v skupini Petrol načrtovali EBITA po dejavnostih: 55 % prodaje naftnih derivatov, 20 % prodaje trgovskega blaga, 11 % prodaje energetskih in okoljskih rešitev, 11 % prodaje ostalih energentov in 3 % proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Organizacijska klima

V jedru Petrolove energetske dejavnosti so ljudje. Petrolova osnovna skrb je vlaganje v razvoj sodelavcev, v njihov karierno in osebno rast. Delovno okolje gradijo na spoštovanju, zaupanju, samoiniciativnosti in timskem delu. Spodbujajo raznolikost in skrbijo za vključevanje. Sodelavcem omogočajo fleksibilno delo in nagrajujejo presežke. Organizacijska klima, zadovoljstvo pri delu, sistemi vodenja in razvoja so zato v Petrolu najvišji v Sloveniji, delež aktivno nezavzetih sodelavcev pa najnižji.

Petrolovo delovanje vodijo spoštovanje do soljudi in okolja, zaupanje v partnerskih odnosih, odličnost pri delu, ustvarjalnost pri napredku in srčnost v vsem kar počnejo. Kot delodajalec je Petrol prepoznan in nagrajen za svojo odličnost, ki jo izkazuje na vseh področjih. Petrol je priznan kot Ugleden delodajalec (MojeDelo), TOP 10 gospodar znanja (Planet GV) in Privlačen delodajalec (Competo), Starejšim prijazno podjetje (Zlata nit). Še posebej pa so ponosni, da so zaposlenim in družini prijazno podjetje.

VIZIJA IN CILJI

Kot pomemben regijski ponudnik celovitih in trajnostnih rešitev v Petrolu povezujejo energetiko, trgovino, mobilnost in napredne storitve v odlično uporabniško izkušnjo. Z inovativnostjo, digitalnimi rešitvami in partnerstvi razvijajo uspešne poslovne modele.

DELOVNA MESTA KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

V Petrolu iščejo posameznike, ki želijo soustvarjati prihodnost energetike in mobilnosti ter trajnostno izboljševati kakovost življenja – pa naj bo to na prodajnem mestu, v logistiki, informatiki, pri energetskih rešitvah ali kje drugje v raznoliki ekipi Petrola.

V Prodaji zaposlujejo: prodajalce, prodajalce za kulinariko, prodajne predstavnike in skrbnike za podporo kupcem ter delo v prodajno kontaktnem centru.

V Logistiki zaposlujejo: skladiščnike in gasilce.

V Energetiki in okolju zaposlujejo: elektrotehnike, strojnike, gradbenike, informatike, sistemske analitike in podatkovne znanstvenike, za razvoj, implementacijo in vzdrževanje ter upravljanje tehničnih rešitev na področju učinkovite rabe in proizvodnje energije v stavbah, industriji in energetskih sistemih.

V Informatiki in v Inovativnih poslovnih modelih in digitalizaciji se v Petrolu lotevajo zelo zanimivih poslovnih projektov, kot so pametna mobilnost, pametni dom, marketplace, digitalizacija prodajnih mest in seveda celovite modernizacije in optimizacije poslovnih procesov.

V Informatiki zaposlujejo: razvijalce, poslovne analitike, strokovnjake za informacijsko varnost, sistemske arhitekte,  IT arhitekte in Solution arhitekte.

V Inovativnih poslovnih modelih in digitalizaciji zaposlujejo: vodje razvojnih projektov, strokovne sodelavce za delo na razvojnih projektih, poslovne analitike, produktne vodje digitalnih aplikacij/rešitev, tržnike storitev mobilnosti ter projektne vodje za pridobivanje razvojnih sredstev EU in ostalih.

Če se v trenutno iskanih delovnih mestih ne vidite in si kljub temu želite delati v Petrolu, se jim javite, saj najboljše kadre katerihkoli profilov ne glede na potrebe zaposlujejo ves čas.

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Uspešni, motivirani in pripadni zaposleni so srce Petrola in njegova prihodnost, zato v Petrolu zaposlujejo srčne, odprte in pogumne posameznike, ki hočejo razvijati in uresničevati svoje potenciale v dinamičnem in ambicioznem okolju mednarodne energetske družbe.

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

Celostno upravljanje človeških virov vključuje premišljeno politiko zaposlovanja, skrb za razvoj in izobraževanje zaposlenih, učinkovit sistem nagrajevanja in napredovanja, spremljanje zadovoljstva in zavzetosti ter skrb za varnost in zdravje zaposlenih. Petrol svojim zaposlenim ponuja ogromno priložnosti za karierni razvoj in osebno rast, spodbuja inovativnost in povezovanje.

Kategorije:
 • Delodajalci
 • Elektrotehnika in elektronika
 • Gostinstvo in turizem
 • IT, računalništvo
 • Marketing, PR
 • Mediji, kreativa, dizajn
 • Pravo in HR, kadri
 • Strojništvo in metalurgija
 • Tehnična dela
 • Trgovina
 • Trženje, prodaja, komerciala
 • Vodenje, svetovanje
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov