PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

NASLOV PODJETJA: Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.petrol.si

E-NASLOV: 1.334

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: Zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu dajemo v skupini Petrol velik pomen. Zavedamo se, da lahko zaposleni učinkovito in kakovostno opravljajo svoje delo samo v varnem in zdravju prijaznem delovnem okolju. Zato si nenehno prizadevamo zmanjševati raven tveganja, ki je posledica izvajanja delovnih procesov. Vse naše družbe imajo v ta namen izdelane in sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja. Za tista delovna mesta, kjer so se spremenili tehnološki postopki ali obstoječi varnostni ukrepi niso bili več ustrezni, so bile izdelane revizije ocene tveganja.

OPIS PODJETJA

Petrol je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih družb. Med “velike” se uvršča tako po vrednosti aktive in ustvarjenih čistih prihodkov ter dobička, kot tudi po številu zaposlenih in delničarjev.

Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Gre za poslovno področje, na katerem Petrol ustvarja več kot 80 odstotkov vseh prihodkov od prodaje, na slovenskem trgu pa dosega tudi vodilni tržni delež. Sočasno Petrol trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja preostalih nekaj manj kot 20 odstotkov prihodka.

Pretežni del poslov Petrol zaenkrat realizira na slovenskem trgu. Razpolaga z uveljavljeno krovno blagovno znamko in drugimi prepoznavnimi izdelčnimi oziroma storitvenimi znamkami (npr. Petrol klub, Hip-Hop, TipStop). Družbo odlikujeta tudi močan tržni in finančni položaj. Razvejana in sodobna maloprodajna mreža je Petrolova absolutna konkurenčna prednost.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Blago za široko porabo in storitve,
Zemeljski in utekočinjeni naftni plin,
Električna energija,
Okoljska dejavnost

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Organizacijska klima

Spremljanje organizacijske klime vodstvu podjetja omogoča kakovostno in merljivo informacijo o tem, kako zaposleni zaznavamo podjetje na različnih področjih, kot so odnos do kakovosti, inovativnost in iniciativnost, motivacija, pripadnost organizaciji, strokovna usposobljenost in učenje, poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, vodenje, organiziranje, notranje komuniciranje in informacije, razvoj kariere, notranji odnosi in nagrajevanje. Poleg tega nam vključevanje v OCS (v preteklosti SiOK) omogoča primerjavo z drugimi slovenskimi podjetji.

Petrol je bil pobudnik celotnega projekta Slovenska organizacijska klima, tako že od leta 2001 sodelujemo v njegovih raziskavah. V letu 2010 smo raziskavo poglobili in jo nadgradili še z novo vsebino, t.i. zavzetostjo zaposlenih pri delu. Na ta način želemo, poleg racionalne (vprašanja s področja organizacijske klime) in čustvene (vprašanja s področja zadovoljstva pri delu) komponente, preveriti še akcijsko komponento našega zaznavanja posameznih kategorij.

V letu 2014 smo v skupini Petrol izvedli že štirinajsto zaporedno raziskavo. Enako kot v preteklih dveh letih, se tudi tokrat lahko pohvalimo z dobrimi rezultati in ugodnimi klimatskimi razmerami. Poprečna ocena kategorij Organizacijske klime predstavlja 3,7, enako visoko je bilo ocenjeno Zadovoljstvo zaposlenih pri delu, kategorije Sistemov vodenja in razvoja pa so bile v povprečju ocenjene z oceno 3,6. Pomembno smo v zadnjih treh letih znižali tudi delež aktivno nezavzetih. V raziskavi sodelujejo vsa podjetja skupine Petrol v Slovenjiji in tujini. Udeleležba je bila visoka – 76 odstotna.

VIZIJA IN CILJI

Poslanstvo

V Petrolu z zaokroženo ponudbo energetsko-okoljskih proizvodov in storitev skrbimo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno oskrbo potrošnikov v Sloveniji in na trgih JV Evrope. Preko razvejane mreže bencinskih servisov voznikom ponujamo vse, kar potrebujejo za varno in udobno pot.
Gospodarstvu in lokalnim skupnostim zagotavljamo celovito energetsko oskrbo, gospodinjstvom pa nudimo vso energijo, ki jo potrebujejo za dom – na dom.

Vizija

Postati nosilec kakovosti in razvoja celovite ponudbe energetike in “convenience” modela bencinskih servisov v JV Evropi z nadpovprečno zadovoljnimi kupci

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

– vodja programa avtomaterial
– skladiščnik, poslovodja skladišča
– razvoj programske opreme
– strateška logistika
– “Fresh program” za prodajna mesta
– pravnik za energetsko področje
– prodajne predstavnike
– vodenje in trženje energetskih projektov
– upravljanje s tržnimi tveganji
– razvoj kadrov

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

strokovno znanje
poslovna naravnanost
strateško razmišljanje
zanesljivost, samoiniciativnost, ambicioznost, pripravljenost na timsko delo
aktivno znanje angleškega jezika
znanje jezikov (hrvaščina, srbščina,…)

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

stimulativno plačilo
timsko delo
urejeno, inovativno in dinamično delovno okolje
možnost dodatnega izobraževanja doma in v tujini
možnost osebnega in strokovnega razvoja

PRIJAVA NA RAZGOVOR


NAZAJ NA VSA PODJETJA

IŠČEMO KANDIDATE S PODROČJA

ikona1
ikona15
ikona16
ikona17
ikona15
ikona16
ikona17
ikona17
ikona17

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov