POLIDENT D. O .O.

NASLOV PODJETJA: VOLČJA DRAGA 42, 5293 VOLČJA DRAGA

INTERNETNA STRAN: WWW.POLIDENT.SI

E-NASLOV: katjusa.cucic@polident.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 115

OPIS PODJETJA

Polident je bil ustanovljen leta 1958 kot oddelek v okviru podjetja Poligalant. Nahajal se je v Prvačini, kjer so proizvajali umetne akrilatne zobe imenovane Super po t.i. suhem postopku. To je bila tehnologija nasipanja akrilatnega prahu v kalupe, ročnega oblikovanja prahu ter segrevanja kalupov in stiskanja v ročnih stiskalnicah.

V letu 1971 se je proizvodnja preselila v Volčjo Drago, kjer je še danes. Leta 1975 je bil uveden mokri postopek izdelave zob Cross Linked, ki se v modificirani obliki uporablja še danes. V organizacijskem smislu je bila proizvodnja zob oddelek v okviru Poligalanta, ki se je kasneje preimenoval v Poligalant-Plastik do leta 1978, ko je bil ustanovljen TOZD Polident. To je bil tudi prvi korak na poti k neodvisnosti.Direktor TOZD-a Polident je bil Adolf Pahor. Že leto kasneje se je začela proizvodnja prvih tri slojnih akrilatnih zob imenovanih CLTS. Isto leto je družba začela proizvajati tudi bazne akrilate za proteze in novi proizvodni prostori so bili odprti v Štanjelu. Leta 1981 je bila postavljena nova linija za galvanizacijo in modeliranje in poskusno so bila izdelana prva orodja za proizvodnjo zob. Leto kasneje je bil odprt obrat Zalošče, kjer se je začela proizvodnja vložnih mas.

V letu 1984 je bila zgrajena nova stavba za Polident v Volčji Dragi. Leto 1989 je prineslo veliko sprememb. Na osnovi glasovanja na referendumu, se je Polident odcepil od Poligalanta in postal samostojno neodvisno podjetje s polno odgovornostjo Polident p.o.. Stanislav Ponikvar je bil takratni direktor družbe. V istem letu je družba uvedla novo galvansko tehnologijo za proizvodnjo orodij za zobe. V letu 1990 je družba začela proizvajati tri-slojne umetne akrilatne zobe Primodent, za katere je bil podeljen NIOM Certifikat ustreznosti zob zahtevam standarda ISO 3336:1993. Ime Primodent je bilo zaščiteno v 20-tih državah.

Leto 1990 je bilo zelo burno. Slovenija se je odcepila od tedanje Jugoslavije, trg v državah bivše Jugoslavije je začel upadati in naše tržišče se je zelo skrčilo. Poleg tega je slovensko podjetje Lek začelo proizvajati umetne akrilatne zobe in jih plasirati na slovensko tržišče. Kmalu so se odprle meje za vse proizvode iz tujine in kar naenkrat smo bili na tržišču soočeni z vso svetovno konkurenco. Primodent zobje so nam pomagali, da smo presegli največjo krizo in jih uspešno plasirali na trg v Avstralijo s pomočjo takratnega generalnega direktorja Draga Šuca. Pod njegovim vodstvom je Polident začel izvažati tudi v druge države sveta.

V letu 1996 se je Polident privatiziral in postal delniška družba z večinskim deležem na strani zaposlenih, bivših zaposlenih in že upokojenih delavcev Polidenta. Za direktorja je bil takrat izvoljen Janko Krušič. V naslednjih letih je družba KBM Infond postala večinski lastnik Polidenta z 51% deležem. V tem času je Polident začel proizvajati dvoslojne zobe Cross linked 2 in prvič samostojno nastopal na mednarodnem dentalnem sejmu v Koelnu. Postavil je novo računalniško mrežo in vpeljal nov poslovni informacijski sistem.

V letu 1999 je bila oblikovana Polidentova spletna stran in izdelano prvo orodje za novo obliko zob po CAD-CAM postopku. V letu 2001 sta bila pridobljena certifikat ISO 9001 in EC certifikat in nabavljena je bila oprema za strojno poliranje zob. V letu 2003 se je začela proizvodnja akrilata za začasne krone in mostičke Politemp in fosfatne vložne mase Polivest. V letu 2005 je podjetje zaradi prostorske stiske kupilo dodatne prostore tovarne Mizar. Isto leto je bil nabavljen CNC rezkalni stroj namenjen izdelavi vseh orodij za proizvodnjo zob. Ob koncu istega leta je KBM Infond prodal svoj lastniški delež podjetju Konik d.o.o., ki je s tem postal večinski lastnik družbe Polident d.d.. Pridobitev v letu 2006 je bila laboratorijska stiskalnica v razvojnem laboratoriju, ki je omogočila še bolj kvalitetno razvojno delo in kontrolo kvalitete na področju zob. Ob koncu istega leta je Dani Pečečnik postal generalni direktor, ki je nadaljeval razvojno delo Polidenta. V ta namen so bili že v naslednjem letu nabavljeni 3D scanner, računalniški program free form in fantomska roka za profesionalno izpopolnjevanje oblik, kot tudi pakirni stroj za avtomatsko polnjenje in pakiranje vložnih mas. Zaradi pomanjkanja prostora so bili zgrajeni novi prostori za razvojni oddelek, nov demonstracijski laboratorij in moderno skladišče. Trend razvoja podjetja se nadaljuje, saj je bil že v začetku leta nabavljen stroj za poliranje orodij, ki je znatno prispeval k povečanju kvalitete površine orodij in s tem posledično tudi kvalitete zob. Obe napravi sta potrebni za uspešen razvoj dentalnih materialov, ki jih proizvajamo. Po uspešnem zaključku razvoja novega medicinskega pripomočka CAD-CAM disk začnemo s proizvodnjo in prodajo diskov. V letu 2011 začnejo polidentovi strokovnjaki intenzivneje delati na razvoju nove družine umetnih zob Ref-line. Zobje Ref-line so anatomsko oblikovani večslojni zobje namenjeni za izdelavo protetičnih nadomestkov nove generacije. V letu 2012 se v podjetju nadaljuje trend investicij v novo opremo za potrebe razvoja in proizvodnje novih zob. Tako se pridobi software za regulacijo stiskalnic. Leto kasneje začnemo s proizvodnjo in prodajo novih zob Ref-line.

Današnje poslovanje Polidenta je dobro in delo, ki je bilo do sedaj opravljeno, je trdna osnova za prihodnost podjetja, čeprav je konkurenca v svetu zelo huda. Zobe imamo kvalitetne, saj jih prodajamo v več kot 40 držav na vse celine. Izvozimo približno 90 % naših proizvodov na najzahtevnejše in manj zahtevne trge, izvoza pa imamo pet krat več kot uvoza. Polident bo našel svoje mesto med proizvajalci izdelkov za zobozdravstvo tudi v prihodnje, vendar bomo morali čim več vlagati v razvoj in prodajo, istočasno pa izboljševati našo konkurenčnost in učinkovitost na nivoju podjetja.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Polident je proizvajalec izdelkov za zobozdravstvo. Najpomembnejši proizvod so umetni zobje, akrilati, CAD-CAM diski in vložne mase, izdelujemo pa tudi nekatere druge proizvode. Poleg tega smo razširili prodajni program z izdelki tujih proizvajalcev.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Naše vrednoste, ki so vodilo našega poslovanja, so globoko zakoreninje v zgodovini in nas spremljajo že 58 let. Dobra organizacijska klima in skrb za zdravje ter osebni in karierni razvoj zaposlenih ter nenazadnje ugled in zadovoljstvo vseh deležnikov, ki so povezani s poslovnim okoljem podjetja, so na vrhu seznama med vrednotami podjetja.

VIZIJA IN CILJI

Naš cilj je, da smo konkurenčni na trgu, povečujemo tržni delež, imamo trajno dobre poslovne rezultate in s tem zadovoljne zaposlene, stranke in lastnike. Da to dosegamo:
• smo odgovorni do svojega dela,
• stalno vlagamo v znanje (strokovnost),
• izboljšujemo tehnologijo, proizvode in organizacijo,
• skrbimo za razpršenost trga,
• delamo na izboljševanju ugleda Polidentovih blagovnih znamk,
• sledimo zahtevam standardov EN ISO 9001, EN ISO 13485, CAS/CSA-ISO 13485 in Direktiv o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EGS in MDR SOR/98-282.

POLIDENT  –  prijazna  industrija  kakovostnih  dentalnih proizvodov.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELITE ZAPOLNITI

V naslednjih letih se bomo v Polidentu, tako kot v ostalih podjetjih s tradicijo, srečevali z menjavo generacije. V svoje delovno okolje bomo vključevali kadre predvsem z znanjem in izkušnjami s področja strojništva, zobotehnike, kemije in prodaje ter proizvodnje. Potrebovali bomo kadre na vseh ravneh izobrazbe.

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

V Polidentu bodo priložnost dobili kandidati, ki bodo v svoje delo vnesli inovativnost, odgovornost, zanesljivost, samoiniciativnost, urejenost ter vztrajnost pri doseganju zastavljenih ciljev. V svoje delovno okolje bomo vključevali kandidate, ki bodo izkazali visoko motiviranost za delo in bodo podjetju pripadni. Pomembna pa je tudi trajna skrb za izboljšave delovnih procesov na vseh področjih dela.

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

Zaposleni so v Polidentu deležni dela v uspešnem podjetju, sodelovanja s strokovnjaki na področju dentalne industrije ter razvoja tehnologij in tehnoloških postopkov, možnosti dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter s tem osebnega razvoja. Zaposlenim nudimo urejeno, zdravo in varno delovno okolje.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Kemija in farmacija
  • Proizvodnja, industrija
  • Tehnična dela
  • Trženje, prodaja, komerciala
  • Zdravstvo, nega
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov