POSLOVNI SISTEM MERCATOR, D.D.

NASLOV PODJETJA: Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.mercator.si

E-NASLOV: tjasa.pfajfar@mercator.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 9.680

OPIS PODJETJA

Skupina Mercator je ena največjih gospodarskih skupin v Sloveniji ter v celotni regiji Jugovzhodne Evrope. Sestavljajo jo trgovske družbe. V Sloveniji je prisotna s petimi družbami, na ostalih trgih Jugovzhodne Evrope pa v okviru Skupine Mercator posluje 7 odvisnih družb. Obvladujoča družba Skupine je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., s sedežem v Republiki Sloveniji.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Primarna in najpomembnejša dejavnost Skupine Mercator je trgovina na drobno z izdelki vsakdanje rabe v gospodinjstvu, ki jo razširjamo s ponudbo dopolnilnih storitev. S tem svojim kupcem zagotavljamo celovito ponudbo, ki ustreza njihovim potrebam in željam.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Središče Mercatorjevega delovanja so zaposleni, ki pomembno prispevajo k zadovoljstvu kupcev in s tem uresničevanju Mercatorjevih poslovnih ciljev. Kadrovska strategija pri razvoju in uresničevanju kadrovskih aktivnosti udejanja naslednje usmeritve:
• zaposleni so naša konkurenčna prednost,
• povečujemo učinkovitost pri doseganju ciljev,
• strateški kadrovski cilji se spreminjajo v skladu s spremembami na eksternem in internem trgu delovne sile, skladno s poslovnimi usmeritvami vodstva, regionalnimi potrebami ter značilnostmi in možnostmi operativne izvedbe na lokalni ravni.

Naš ključni cilj je zagotavljanje kompetentnih, motiviranih in zadovoljnih zaposlenih.

VIZIJA IN CILJI

Vizija
Mercator bo največji, najuspešnejši in najučinkovitejši trgovec v regiji.

Poslanstvo
• Zadovoljni potrošnik nas prepoznava kot najboljšega trgovca, ki ponuja vse, kar ponuja konkurenca, po ugodnejših pogojih in mnogo več.
• Zaposleni z nasmehom na obrazu in žarom v očeh so ključna konkurenčna prednost, ki bodo lahko v stabilnem okolju razvijali svoje potenciale.
• Stremimo k stabilni kapitalski strukturi, ki bo podpirala razvoj družbe na osnovi doseženih uspehov.
• Mercator si prizadeva za doseganje zaupanja vseh deležnikov.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELITE ZAPOLNITI

• prodajalec
• mesar
• prodajalec rib

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Dokončano ustrezno stopnjo izobrazbe, vestnost in natančnost, veselje do dela z ljudmi, komunikativnost, pozitivna naravnanost, pripravljenost za učenje.

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

Nove izkušnje na področju, skrbimo za strokovni razvoj in pridobivanje novih znanj, plačevanje dodatno kolektivnega pokojninskega zavarovanja, ugodnosti pri sklepanju nekaterih drugih zavarovanj.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Trgovina
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov