Prednosti Celja za uspešno kariero

Pogovarjali smo se z direktorico ZRSZ – Območne enote Celje, mag. Alenko Rumbak.

Kje vidite največje izzive pri kadrovanju, v samem selekcijskem postopku ali že pri pridobivanju zadostnega števila ljudi?

Ob zmanjšanem številu brezposelnih oseb in ob evidentni strukturni brezposelnosti, je največji izziv vsekakor pridobiti zadostno število kandidatov, ki so ustrezni, primerni in predvsem motivirani za delo, ki ga delodajalec nudi. Vsak posameznik ima vrsto specifičnih znanj, spretnosti in kompetenc, na strokovnjakih zavoda pa je, da znamo to prepoznati in posameznika skozi svetovalni proces učinkovito podpreti na poti do zaposlitve.
Sam selekcijski postopek je nato bistveno bolj preprost- če imamo na strani delodajalca dobro prepoznane njegove zahteve in pričakovanja in na strani motivirane brezposelne osebe/iskalca zaposlitve prepoznane njegove kompetence- je pri izbiri pravega kandidata najtežji del že opravljen.

Pred katere izzive vas postavlja digitalizacija?

Digitalizacija storitev predstavlja eno temeljnih usmeritev tudi pri delu ZRSZ v prihodnje. Ob velikem »prometu« (priliv v evidence in odliv) in ob strukturi brezposelnih oseb, kjer imamo precej obsežno ciljno skupino starejših, je potrebno neprestano spodbujanje brezposelnih oseb za uporabo tudi digitalnih kanalov. Temu namenjamo tudi usposabljanje na področju temeljnih računalniških veščin in nato skladno s potrebami in zaposlitvenimi cilji še nadaljnjo krepitev kompetenc na področju računalništva. Pred zavodom za zaposlovanje so na področju digitalizacije še vedno veliki izzivi-stalno posodabljanje digitalnih storitev, izboljševanje uporabniških izkušenj, vpeljava novih e-orodij, ki bodo olajšala in podkrepila svetovalno delo. Vse našteto pomeni, da Zavod stalno usposablja tudi svoje zaposlene, da lahko kvalitetno uporabljamo možnosti, ki nam jih omogoča tehnologija.

Kakšni so obeti za leto 2019?

Zavod RS za zaposlovanje med delodajalci z 10 ali več zaposlenimi dvakrat na leto izvaja raziskavo Napovednik zaposlovanja, katere namen je pridobivanje ocene o gibanju povpraševanja po izdelkih ali storitvah delodajalcev, vpogled v kratkoročne načrte zaposlovanja ter morebitne trenutne in predvidene prihodnje težave pri kadrovanju.

Napovedi glede gibanja zaposlovanja za naslednjega pol leta so spodbudne. Anketirani delodajalci napovedujejo 2,8-odstotno rast števila zaposlenih, predvsem v gradbeništvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Še vedno bodo najpogosteje iskani vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalci, varilci ter zidarji.
S pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se sooča polovica delodajalcev. V skupini velikih delodajalcev, ki zaposlujejo deficitaren kader, se s tovrstnimi težavami srečuje že 70,0 % delodajalcev.

Število brezposelnih oseb se vztrajno manjša, vendar pa nam ostaja velika skupina dolgotrajno brezposelnih oseb, ki imajo določene ovire za ponoven uspešen vstop na trg delovne sile. Včasih gre za pomanjkanje specifičnih kompetenc, včasih so problem ustrezne delovne izkušnje, oddaljenost od delodajalcev, pomanjkanje javnega prevoza, zdravstvene ovire, osebnostne težave, včasih pa se soočamo s kombinacijami vsega naštetega – pri tako kompleksnih ovirah je potrebno veliko strokovnega dela, sodelovanja tudi z drugimi institucijami (predvsem Centri za socialno delo, izobraževalne ustanove, zdravstveni domovi,…) in to so spremembe, ki zahtevajo tudi svoj čas.

Kakšne so prednosti Celja za uspešno kariero?

Tudi v Celju imamo dobre delodajalce, kjer imajo strokovnjaki na vseh ravneh izobrazbe priložnost za graditev uspešne kariere. Tako kot povsod po Sloveniji (in tudi širše, v EU) so najbolj iskani profili, ki jih opredeljujemo kot deficitarne – v ta namen smo na 7 območnih službah pilotno izvedli Poklicni barometer, ki se poteka v okviru projekta Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela (sofinanciranje s strani Slovenije in Evropske unije iz sredstev Evropskega socialnega sklada) – https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kaj-napoveduje-poklicni-barometer

Prednost Celja je tudi v središčni legi, ki strokovnjakom, ki so privzeli mobilnost omogoča, da lahko iščejo svojo karierno priložnost tudi drugje. Seveda pa je priložnost v okolju samo polovica enačbe za uspešno kariero – še vedno je napomembnejša osebna motiviranost, pripravljenost za vseživljensko učenje in krepitev lastnih kompetenc.

 

ZADNJI NOVICI

Samoizolacija: odnosi s sodelavci na preizkušnji

Samoizolacija v času koronavirusa je življenje prestavila v domače okolje, odnose pa omejila na najožje družinske člane. Če ste prej s sodelavci preživeli velik del dneva in sproti reševali službene izzive, nove okoliščine klič...

Preberi

Nasveti za lažje delo od doma ob otrocih

Ker so vrtci in šole zaprti, glavnini staršem delo od doma predstavlja večji stres kot fleksibilno možnost dela. Kako si lahko razporedimo dnevne obveznosti, da bo delo kar najbolje opravljeno?...

Preberi
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov