Pro-Arak d.o.o.

NASLOV PODJETJA: Vosek 6 a, 2231 Pernica

INTERNETNA STRAN: www.pro-arak.eu

E-NASLOV: 3 + zunanji (po potrebi)

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: zanimivo, izobraževalno, zahtevno, ki se izvaja v tujini in doma

OPIS PODJETJA

Družba Pro-Arak d.o.o. se upravljanja po načelih sodobnega “Korporativnega upravljanja”.

Preglednost
Družba Pro-Arak d.o.o. posluje na principu preglednosti do svojih poslovnih partnerjev in o bistvenih dogodkih (za poslovne partnerje) v naprej obveščala o tem, kako družba izvršuje svoje pravice in obveznosti.

Odgovornost
Družba Pro-Arak d.o.o., pri svojem delovanju upoštevala ne le zakonske predpise, temveč tudi priporočila dobre prakse pri upravljanju družb. Pri odločanju se zasledujejo predvsem dolgoročne interese podjetja.

Strokovnost
Družba Pro-Arak d.o.o. svoje odločitve oblikuje na podlagi skrbne presoje. Podpora predlaganim sklepom in morebitno oblikovanje lastnih predlogov temelji na čim bolj konkretnih kriterijih in mnenjih strokovnih služb družbe AFK ali državnih in strokovnih institucij o posamezni zadevi.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Aktivnosti podjetja se izvajajo na področju:
– robotsko programiranje
– PLC programiranje
– KNX programiranje (pametne instalacije)
– vodenje in nadzor projektov

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Kultura v podjetju je na visoki ravni. Kot direktor v podjetju delujem bolj sodelovalno, kot ukazovalno. Kar pomeni, da je v prvi vrsti pomemben odnos med zaposlenimi in prav tako znanje, ter razvoj.

VIZIJA IN CILJI

Vizija podjetja je naravnana s cilji podjetja, ki se prilagajajo glede na trg in potrebe naših naročnikov.
Podjetje je organizirano v smeri učinkovitega poslovanja in dajemo velik poudarek na razvoj podjetja in znanje, ki je kot osnova za doseganje naših ciljev. Nenehno izobraževanje in vlaganje v znanje zaposlenih, s čimer lahko zagotavljamo boljšo podporo našim naročnikom. V sled tega imamo v podjetju svojo izobraževalno robotsko celico, na kateri izobražujemo zaposlene za svoje potrebe. Ker pripravljamo v podetju tudi PLC izobraževalno celico, bo v prihodnje pri nas še zelo zanimivo in ustvarjalnega dela v tej smeri ne bo zmanjkalo.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELITE ZAPOLNITI

– robotsko programiranje
– PLC programiranje
– KNX programiranje (pametne instalacije)

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Od novih sodelavcev se pričakuje:
– timsko delo
– resnost na delovnem mestu
– željo po dodatnem izobraževanju in inovativni prostop na delovnem mestu
– opravljanje dela v tujini in doma
– drugo

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

Podjetje ponuja:
– nenehno učenje in pridobivanje novih znanj
– stimulativni osebni dohodek
– delo v dobrem kolektivu
– skrb za sodelavce ves čas izvajanja projektnega dela
– nagrajevanje glede na učinek dela

NAZAJ NA VSA PODJETJA

IŠČEMO KANDIDATE S PODROČJA

ikona16
ikona16
ikona16
ikona16

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov