Enota za izobraževanja odraslih – PROJEKT ATENA

NASLOV PODJETJA: Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto

INTERNETNA STRAN: www.sc-nm.si www.atena-v.si

E-NASLOV: info@sc-nm.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 309

Opis podjetja

Šolski center Novo mesto – zavod je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo, z razpisom za vpis v šolsko oziroma študijsko leto.
Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:

* srednješolsko splošno izobraževanje,

* srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,

* višješolsko izobraževanje in

* dejavnost knjižnic.

Za izvajanje dejavnosti zavoda so organizirane naslednje organizacijske enote:

a) šole:

Srednja strojna šola,
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija,
Srednja zdravstvena in kemijska šola,
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola,
Višja strokovna šola in
Enota za izobraževanje odraslih
in

b) Medpodjetniški izobraževalni center.

Glavne dejavnosti podjetja

Nudimo formalno izobraževanje s področij strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, lesarstva, zdravstva, kemije, farmacije, logistike in usposabljanja, ki jih prilagodimo potrebam posameznega podjetja.

Vizija in cilji

Z zavestjo, da je poleg znanja pomembno mladim ponuditi tudi okolje, v katerem se bodo dobro počutili in v katerem bodo suvereno in samostojno gradili svoje osebnosti, znali prepoznati svoje želje in si zadati cilje, soustvarjamo šolo, ki je prepoznavna ne le po kvalitetnem podajanju znanja, ampak po posluhu za mlade, ki se pri nas izobražujejo za različne poklice. Prizadevamo si postati šola, ki jo odlikuje duh sodelovanja med učitelji in mladimi, saj se zavedamo, da le-tako lahko ustvarimo šolo učenja za življenje. Štefan David, direktor

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Elektrotehnika in elektronika
  • IT, računalništvo
  • Kemija in farmacija
  • Strojništvo in metalurgija
  • Vodenje, svetovanje
  • Zdravstvo, nega
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov