PROPLUS INŽENIRING, PROJEKTIRANJE d.o.o.

NASLOV PODJETJA: Strma ul. 8, 2000 Maribor

INTERNETNA STRAN: www.proplus.si

E-NASLOV: proplus@proplus.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 14

Opis podjetja

Podjetje PROPLUS inženiring, projektiranje d.o.o. sva v letu 1998, z namenom trgu ponuditi širok spekter inženiring storitev, tako v fazi priprave, kot tudi izvedbe investicij, ustanovila Günter in Bojana Sovič, ki sva tudi solastnika podjetja. Sedež družbe se nahaja na Strmi ulici 8 v Mariboru, podjetje pa spada v skupino mikro podjetij in zaposluje skupno 14 strokovnjakov. Podjetje, glede na izkazane potrebe, konstantno sodeluje tudi s partnerskimi podjetji iz Slovenije kot tudi iz tujine (Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Švica, Estonija, ..), tako v fazi pridobivanja del, kot tudi kasneje, za potrebe realizacije pridobljenih naročil.

V letih svojega delovanja smo za vrsto javnih, državnih kot tudi privatnih investitorjev, zavarovalnic, bank ter leasing hiš uspešno sprovedli številne vsebinsko različne projekte, pri čemer se je poslovna navezava z naročniki/investitorji nemalokrat pričela že v fazi zastavitve projekta, nadaljevala v fazi njegovega izvajanja in zaključila ob uspešni primopredaji projekta.

Skladno z mednarodnimi bančnimi standardi Basel II dosega firma, ves čas svojega obstoja, najvišji nivo bonitete, prav tako se lahko pohvali s certifikatom kakovosti ISO 9001:2008, certifikatom Excellent SME, ki ga izdaja gospodarska zbornica Slovenije, Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov pa je družbo nagradilo s priznanjem za prispevek k razvoju gradbeništva

Glavne dejavnosti podjetja

I. INVESTITORSKI INŽENIRING
• PRIPRAVA INVESTICIJ Z INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO
– svetovanje in pomoč naročniku pri izbiri optimalne poti za dosego zastavljenega cilja,
– oblikovanje programsko-projektnih izhodišč,
– opredelitev vsebine ter dinamike izvajanja projektov,
– pomoč pri sprovedbi urbanističnih in arhitekturnih natečajev,
– pomoč pri sprovedbi razpisnih postopkov,
– zastopanje naročnika v upravnih postopkih,
– sodelovanje pri zagotavljanju finančnih sredstev,
– prijave projektov na razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev (ESRR, Kohezijski skladi, …),
– premoženjsko – pravne zadeve,
– izdelava investicijske dokumentacije
• STORITVE INŽENIRINGA MED GRADNJO
– supernadzor,
– strokovno nadzorstvo, gradbeni in finančni nadzor v fazi izvedbe in garancijski dobi,
– storitve KVZD v pripravljali in izvedbeni fazi
• MONITORING IZGRAJENIH OBJEKTOV
– nadzor nad odpravljanjem napak v garancijski dobi,
– monitoring energije v stavbah,
– vzdrževanje objektov
II. PROJEKTIRANJE, REVIZIJE, RECENZIJE
– organizacija in spremljanje izdelave vseh faz projektne dokumentacije,
– izdelava projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt izvedenih del),
– izdelava študij in analiz s področja gradbene,
– revizija in recenzija projektne dokumentacije.
III. IZVEDBENI INŽENIRING
– zagotavljanje doseganja ciljev programsko-projektne naloge,
– zagotavljanje doseganja standardov kakovosti,
– zagotavljanje zakonske ustreznosti,
– koordinacija administrativnih aktivnosti do pridobitve uporabnega dovoljenja

Vizija in cilji

Cilji, ki si jih je podjetje zastavilo in ki jih vseskozi zasleduje:
– v celoti izpolniti pričakovanja in želje svojih naročnikov,
– prevzete storitve izvesti ažurno, kvalitetno in strokovno,
– na podlagi pozitivnih preteklih izkušenj povečati obseg naročnikov na vseh področjih, ki jih pokrivamo s svojimi storitvami,
– slediti razvojnim trendom ter novosti kontinuirano implementirati v svoje delo,
– minimizirati eventualne neskladnosti in s svojimj znanjem doprinesti k uspešni realizaciji projektov.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

PODROČJE IZVAJANJA STORITEV VODENJA INVESTICIJ IN NADZOROV:
za področje izvajanja storitev vodenja investicij in nadzorov tako doma kot tudi na področju RH, iščemo strokovnake tehnične stroke – prvo oz. drugo stopenjske inženirje z delovnimi izkušnjami z navedenega področja izvajanja del ter (po možnosti) z znanji/izkušnjami s področja FIDIC-a:
*pooblaščeni inženir gradbeništva,
*pooblaščeni inženir strojništva,
*pooblaščeni inženir elektrotehnike
*informacijski tehnik.

PODROČJE IZVAJANJA STORITEV PROJEKTIRANJA:
za področje izvajanja storitev projektiranja, iščemo strokovnjake/projektante tehnične stroke, vključno z arhitektom, z vsaj osnovnim znanjem BIM:
*pooblaščeni arhitekt,
*BIM manager
*BIM nadzornik/projektant

PODROČJE PRIPRAVE PROJEKTOV/IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE:
za področje priprave projektov s poudarkom na izdelavi investicijske dokumentacije iščemo prvo ali drugo stopenjske ekonomiste, po možnosti vsaj z osnovnim znanjem priprave investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP, …):
*ekonomist

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

• visoko motiviranost, samoiniciativnost in natančnost,
• samostojnost (pretekle izkušnje),
• smisel za timsko delo,
• pozitivna naravnanost,
• komunikativnost,

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

• zaposlitev za določen čas s poskusnim delom, kasneje tudi možnost zaposlitve za nedoločen čas,
• zaposlitev za polni delovni čas,
• delo v urejenem delovnem okolju in sodobno opremljenih delovnih prostorih,
• delo v odlični ekipi v sproščenem, timskem okolju,
• redna izobraževanja na zadevnih področjih dela,
• stimulativno plačilo glede na izkazano uspešnost,
• začetek dela je možen takoj

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Elektrotehnika in elektronika
  • Strojništvo in metalurgija
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov