Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije / Slovenska vojska

NASLOV PODJETJA: Vojkova cesta 55a, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.postanivojak.si

E-NASLOV: 7200

ŠTEVILO ZAPOSLENIH:

OPIS PODJETJA

Slovenska vojska predstavlja obrambne in vojaške sile Republike Slovenije:

Poslanstvo:
Poslanstvo Slovenske vojske je, da v sodelovanju z zavezniki:
• odvrne vojaško agresijo na R Slovenijo;
• prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti,
• izvaja vojaško obrambo R Slovenije;
• vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju R Slovenije.

Naloge in sestava:
• izvaja vojaško izobraževanje in usposabljanje za oborožen boj in druge oblike vojaške obrambe;
• zagotavlja potrebno ali zahtevano pripravljenost;
• ob napadu na državo izvaja vojaško obrambo;
• ob naravnih in drugih nesrečah skladno s svojo organizacijo in opremljenostjo sodeluje pri zaščiti in reševanju;
• izvršuje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami.

Stalna sestava SV:
Stalna sestava so poklicni pripadniki vojske: vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci (vojaške osebe) ter civilne osebe. Civilne osebe delajo v vojski, vendar ne opravljajo vojaške službe.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Temeljni namen in poslanstvo Slovenska vojska uresničuje z izvajanjem strokovnih nalog, ki se nanašajo na načrtovanje in razvoj sil, organizacijo, vojaško izobraževanje, usposabljanje, delovanje in izvajanje vojaške obrambe v mirnodobnem času tako v državi kakor tudi zavezništvu, izrednih razmerah in v vojni. Prav tako zagotavljamo povezave za sodelovanje in delovanje Slovenske vojske v mednarodnih integracijah.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Delovanje Slovenske vojske temelji na vrednotah, katerih temelj sta domoljubje in zavedanje zaposlenih o pomenu in vlogi v družbi pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Način in narava dela zahtevata ustrezno komunikacijo in aktivno vlogo posameznika za uspešno delovanje kolektiva na podlagi jasnih pravil in sistemskih rešitev. Posamezniki imajo možnosti razvijati svoje izkušnje tako v domovini kot v tujini, kjer nadgrajujejo svoje znanje, skupaj z visoko motiviranostjo, ki je potrebna za uresničitev poslanstva. Zaposlenim v Slovenski vojski ponujamo vojaško izobraževanje in usposabljanje (temeljno in osnovno vojaško strokovno usposabljanje, specialistično usposabljanje, Šola za podčastnike in Šola za častnike) za delo z raznovrstnim orožjem in materialno tehničnimi sredstvi v različnih terenskih in vremenskih pogojih v domovini in tudi tujini.

VIZIJA IN CILJI

Cilji, ki jih zasledujemo so, da s strokovnim, visoko profesionalnim in učinkovitim pristopom pri izvajanju poslanstva in nalog zagotavljamo ustrezno stopnjo bojne pripravljenosti, ki bo omogočila učinkovito izvajanje nalog v miru, krizah in vojni. Zaposleni v Slovenski vojski morajo biti pripravljeni za vseživljenjsko učenje in usposabljanje ter na sprejemanje in izvajanje rednih nalog ter dolgoročnih sprememb obrambnega sistema. S svojim delom dajejo zgled drugim, medsebojne odnose gradijo na zaupanju, za svoja dejanja morajo sprejemati tudi odgovornost.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

V letu 2015 želimo zaposliti 308 vojakov/vojakinj (od tega do 50 vojakov logističnih enot; avtomehaniki, elektromehaniki, kuharji) in 25 kandidatov/kandidatk za častnike SV. Splošni pogoji za vojake ob sprejemu v SV:
Državljanstvo Republike Slovenije, srednja šolska izobrazba (IV. ali V. stopnja vseh smeri), starost do 25 (oziroma letnik 1990 in mlajši v letu 2015) let ob oddaji vloge, zdravstvena in psihofizična sposobnost za opravljanje vojaške službe, opravljeno preverjanje gibalnih in motoričnih sposobnosti, gibalnih in motoričnih sposobnosti, nekaznovanost, pozitivna varnostna ocena. Vsak izbrani kandidat/ka najprej podpiše pogodbo za določen čas (60 mesecev) in ob tem, po opravljenem TVSU, prejme denarno nagrado. Glede na letno službeno oceno se mu pogodba o zaposlitvi lahko večkrat podaljša do 10 let, vendar le do dopolnjene starosti 45 let.

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Pričakujemo, da se zavedajo svojega poslanstva, to je obramba domovine, njene državnosti, nacionalnih simbolov in interesov ter demokratičnih vrednot. Svoje poklicne ambicije in željo po dinamičnem poklicu uresničujejo pri opravljanju različnih (tudi zahtevnih) nalog v domovini ali kot pripadniki na mirovnih operacijah ali misijah v tujini. Uresničujejo jih pa z dialogom, strpnostjo in osebno zavzetostjo. Vojaki so častni, pogumni, lojalni, tovariški, vestni in odgovorni ter pri tem spoštujejo, negujejo, razvijajo in uresničujejo vojaške vrednote SV, ki izhajajo iz domoljubja kot temeljne skupne vrednote. Prav tako spoštujejo prisego, ki so jo vojaki dali ob nastopu vojaške službe v SV, in se zavedajo se, da je njihovo delo v vojaški službi ne le služba in poklic, temveč tudi način življenja. Pripadniki SV spoštujejo slovensko vojaško zgodovinsko tradicijo in skrbijo za ohranjanje nacionalnega vojaškega zgodovinskega spomina.

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

Izdelan karierni sistem zagotavlja možnosti napredovanja v okviru vojaških in podčastniških činov (slednje velja samo za vojake s V. SŠI) in raznih specialnosti znotraj rodov in služb (redno letno strokovno spremljanje in ocenjevanje s službenimi ocenami, priznanji in medaljami ter izplačili v okviru zakonskih in finančnih možnosti). Uresničevanje širokega razpona kariernih možnosti, ki je ponujeno, je odvisno tudi od delovnega učinka in delovne uspešnosti vsakega zaposlenega. Zajema 24urno nezgodno zavarovanje, zdravstveno, psihološko in socialno varstveno oskrbo, pravno pomoč in pravno svetovanje, religiozno duhovno oskrbo, športne dejavnosti in organizirano preživljanje prostega časa, pripravo kadra za odhod iz poklicne vojaške službe in skrb za nekdanje pripadnike. Ker se zavedamo, da je delo vojaka specifično in stresno, se trudimo zaposlene motivirati k različnim športnim in kulturnim aktivnostim.

NAZAJ NA VSA PODJETJA

IŠČEMO KANDIDATE S PODROČJA

ikona1
ikona3
ikona4
ikona5
ikona6
ikona7
ikona11
ikona12
ikona13
ikona14
ikona19

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov