RUDIS d.o.o. Trbovlje

NASLOV PODJETJA: Trg revolucije 25 b, 1420 Trbovlje

INTERNETNA STRAN: www.rudis.si

E-NASLOV: rudis@rudis.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 78

OPIS PODJETJA

Rudis je vodilna inženiring družba v Sloveniji, specializirana za izvedbeni inženiring na področjih energetike, ekologije, industrije in specialnih tehnologij.
V ta okvir sodijo termoelektrarne, hidroelektrarne, toplarne, naprave za sočasno proizvodnjo električne energije, toplote in hladu, deponije komunalnih odpadkov in njihova termična obdelava, različni transportni sistemi ter sistemi za zbiranje, obdelavo in odlaganje produktov (pepel, žlindra, sadra iz naprav za čiščenje dimnih plinov, premog, rude, …).
Racionalizacija in optimizacija investicijskih postopkov je ena najpomembnejših nalog dobrega inženiringa. Zato Rudis sodeluje z naročniki v vseh fazah projektov, kar omogoča hitrejši razvoj in realizacijo nove investicije, pa tudi obvladovanje kompleksnih problemov obstoječih investicij. Z lastnimi resursi ter z resursi podizvajalcev in dobaviteljev Rudis izvaja vse faze projektov, od izdelave projektne dokumentacije, gradnje, dobave in montaže opreme, zagona, testiranja in
poskusnega obratovanja, do šolanja naročnikovega osebja in spremljanja objekta v garancijski in po-garancijski dobi.

Rudisov izvedbeni inženiring je univerzum mnogih znanj in veščin. S svojim znanjem vodenja zahtevnih projektov, izkušnjami in kompetencami omogočajo Rudisovi inženirji celovit in strokoven pristop k izvedbi investicije, hkrati pa zagotavljajo medsebojno kompatibilnost posameznih tehnoloških sklopov in funkcionalnost objekta kot celote.
Timsko delo Rudisovih specialistov različnih strok in razvojna naravnanost v vseh poslovnih procesih omogočata visoko strokovno in kakovostno izvedbo del v dogovorjenih rokih, Rudisovim naročnikom pa zagotavljata trdno jamstvo za uspešno izvedbo projektov.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Družba Rudis je specializirana za izvedbeni inženiring na področju energetike, ekologije, industrije in specialnih tehnologij.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Z visoko tehnološko kulturo, ustvarjalnostjo zaposlenih in zanesljivostjo pri izvedbi projektov razvija Rudis svoje strokovne kompetence in mednaroden ugled svoje tržne znamke že več kot petdeset let. Z visoko stopnjo pripadnosti podjetju in zglednimi medsebojnimi odnosi gradijo Rudisovi zaposleni dobra partnerstva s poslovnimi partnerji. Rudisova kultura je ena od največjih konkurenčnih prednosti podjetja.

Naše vrednote so:

– cenimo svoje dobro ime, zato smo korekten partner, vreden zaupanja;

– cenimo svoje kupce, zato ne delamo kompromisov pri kakovosti;

– cenimo svoje sodelavce in njihovo raznolikost, zato vlagamo v njihov razvoj in jih motiviramo;

– cenimo svoje dobavitelje, zato z njimi gradimo dolgoročne in korektne odnose.

NAŠA VIZIJA IN CILJI

Ostati vodilni na področju izvedbenega inženiringa v Sloveniji, s poudarkom na področju energetike z ekologijo in okrepiti vlogo na strateških tujih trgih.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

– Projekni vodja,

– Projektni vodja kompleksnih projektov,

– Inženir sodelavec (s področja strojništva in elektrotehnike).

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Od kandidatov pričakujemo:

­ustrezne delovne izkušnje,

­znanje tujih jezikov,

­poznavanje ACAD in ZwCAD,

­želen opravljen strokovni izpit iz odgovornega projektiranja, ­

samostojnost in inovativnost pri delu,

strokovnost, zanesljivost in prilagodljivost,

dobro tehnično usposobljenost,

­dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti ter sposobnost timskega dela.

KAJ PONUJAMO SVOJIM ZAPOSLENIM

Svojim zaposlenim ponujamo dinamično, stimulativno, urejeno in stabilno delovno okolje, kjer imajo možnost stalnega izobraževanja in izpopolnjevanja in s tem možnost osebne in profesionalne nadgradnje, stimulativno in redno plačilo in možnost nagrajevanja, sodelovanje v uspešnem timu z dolgo tradicijo in visoko prepoznavnostjo tako doma kot v tujini.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Elektrotehnika in elektronika
  • Strojništvo in metalurgija
  • Tehnična dela
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov