Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d.

NASLOV PODJETJA: Anhovo 1, 5210 Deskle

INTERNETNA STRAN: www.salonit.si

E-NASLOV: kadri@salonit.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 198 / skupina Salonit 390

OPIS PODJETJA

Gradnji dajemo kakovost s cementi prihodnosti

Skupina Salonit, katere del je družba Salonit Anhovo d.d., je v Sloveniji center znanj in izkušenj na področju proizvodnje, razvoja, aplikacije in oskrbovanja porabnikov z visokokakovostnimi, okolju in zdravju prijaznimi gradbenimi materiali na osnovi mineralnih surovin.

Pri uresničevanju poslanstva nas vodijo kakovost, znanje, ekonomska stabilnost in finančna uspešnost ter družbena in okoljska odgovornost. Družba Salonit Anhovo se uvršča med energetsko najbolj učinkovite cementarne na ravni Evrope.

Karierne priložnosti

V družbi Salonit Anhovo ustvarjamo kakovostna zaposlitvena mesta in smo sodoben zaposlitveni center za mlade kvalificirane in visoko strokovne kadre. Med našimi zaposlenimi so tudi trije doktorji znanosti.

Sodobni tehnološki procesi zahtevajo od sodelavcev v podjetju, da ustvarjamo trende in samostojno razvijamo najboljše rešitve, kar pomeni stalno pridobivanje novih znanj in veščin. Nenehno skrbimo za razvoj vsakega posameznika – le tako lahko dolgoročno ohranjamo konkurenčnost.

Veliko pozornost posvečamo razvoju mlajših sodelavcev. Vsako leto omogočamo delovne prakse dijakom in študentom iz regije ter tako spoznavamo potencialne kandidate za bodoče sodelovanje. Sodelujemo tudi s študenti prek mentorstev in pomoči pri izdelavi diplomskih nalog – predvsem s področja razvoja in tehnologije. V šolskem letu 2018/2019 bomo izvajali tudi vajeništov za program Oblikovalec kovin – orodjar.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Proizvodna veriga skupine Salonit obsega ponudbo osnovnih in specialnih gradbenih proizvodov, kot so kamnolomski agregati in peski, cementi, transportni betoni, betonski izdelki (cevi, tlakovci, zidaki) ter drugi gradbeni proizvodi.

Skupaj s programi pridruženih družb, predvsem s področja betonov in specialnih proizvodov, oblikujemo široko ponudbo za gradbeništvo ter gradbeno in druge industrije. Poleg proizvodov nekatere izmed družb v skupini Salonit nudijo tudi storitve vzdrževanja in servisiranja matični družbi ter tudi zunanjim poslovnim partnerjem.

 

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Pri uresničevanju poslanstva v družbi Salonit Anhovo vodijo kakovost, znanje, ekonomska stabilnost in finančna uspešnost ter družbena in okoljska odgovornost.

V družbi te izjemne rezultate dosegamo s sodelavci, ki so nam skupne najpomembnejše vrednote: dobra organizacijska klima, stalne izboljšave v proizvodnem procesu in v odnosu do okolja, zdravje zaposlenih, lepo in urejeno delovno okolje, visoka organizacijska kultura ter zadovoljstvo vseh deležnikov .

 

VIZIJA IN CILJI

Salonit Anhovo, d.d., bo še utrjeval položaj vodilnega slovenskega proizvajalca v panogi industrije gradbenega materiala ter vodilnega dobavitelja proizvodov za gradbeno industrijo in druge porabnike. Svojim poslovnim partnerjem bomo zagotavljali, poleg visoke kakovosti izdelkov, tudi komercialno-tehnično podporo na področju aplikacij. Velik poudarek je na usmeritvi v trajnostni razvoj, ki omogoča proizvodnjo, uravnoteženo z zahtevami družbe, ekonomije ter potrebami ljudi po visoki kakovosti življenja.

S kapitalskimi povezovanji in lastnim razvojnim delom, inovacijami ter nenehnimi izboljšavami bomo zagotavljali stalno ekonomsko rast in rast dodane vrednosti.

Salonit Anhovo, d.d., bo nudil kakovostna zaposlitvena mesta in oblikoval sodoben zaposlitveni center za mlade kvalificirane in visokostrokovne kadre. Salonit Anhovo, d.d., in celotna skupina Salonit je in bo družbeno odgovorno podjetje do zaposlenih, okolja in vseh deležnikov.

 

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELITE ZAPOLNITI

Prosta delovna mesta redno objavljamo na spletni strani www.salonit.si. V svoje delovne procese bomo vključevali predvsem kadre s tehnično izobrazbo. Zaposlovali bomo predvsem kader s strojno in elektro izobrazbo od poklicne do univerzitetne izobrazbe.

Trenutno aktualna delovna mesta:

 • Procesničar v proizvodnji cementa
 • Operater v proizvodnji cementa
 • Elektrikar
 • Strojni mehanik
 • Oblikovalec kovin
 • Zidar
 • Miner – vrtalec
 • Upravljalec betonarne

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Kandidati, ki bodo dobili priložnost v skupini Salonit, bodo morali pokazati pripravljenost za doseganje nadpovprečnih rezultatov, sposobnost učinkovitega timskega dela, odgovornost, zanesljivost, samoiniciativnost, urejenost ter vztrajnost pri doseganju ciljev in lojalnost.

 

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

Kandidati bodo v skupini Salonit deležni: dela v uspešnem kolektivu z najboljšimi sodelavci, dela v družbeno odgovorni družbi, možnosti dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter s tem osebnega razvoja in nagrajevanja na podlagi doseganja zastavljenih ciljev.

 

Kategorije:
 • Delodajalci
 • Elektrotehnika in elektronika
 • IT, računalništvo
 • Kemija in farmacija
 • Pravo in HR, kadri
 • Proizvodnja, industrija
 • Strojništvo in metalurgija
 • Tehnična dela
 • Transport, nabava, logistika
 • Trženje, prodaja, komerciala
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov