Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d.

NASLOV PODJETJA: Anhovo 1, 5210 Deskle

INTERNETNA STRAN: www.salonit.si

E-NASLOV: kadri@salonit.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 198 / skupina Salonit 390

OPIS PODJETJA

95 let tradicije proizvodnje cementa
Salonit Anhovo, d.d. je v Sloveniji center znanj in izkušenj na področju proizvodnje, razvoja, aplikacije in oskrbovanja porabnikov z visokokakovostnimi, okolju in zdravju prijaznimi gradbenimi materiali na osnovi mineralnih surovin.
Pri uresničevanju poslanstva nas vodijo verodostojnost, znanje, ekonomska stabilnost in finančna uspešnost ter družbena in okoljska odgovornost. Družba Salonit Anhovo se uvršča med 10 odstotkov energetsko najbolj učinkovitih cementarn, vsi izmerjeni vplivi so v skladu z zakonodajo in so nižji od povprečnih vrednosti evropskih cementarn. V družbi te izjmene rezultate dosegamo s sodelavci, ki so nam skupne najpomembnejše vrednote: dobra organizacijska klima, stalne izboljšave v proizvodnem procesu in v odnosu do okolja, zdravje zaposlenih, visoka organizacijska kultura ter zadovoljstvo deležnikov.
V družbi Salonit Anhovo ustvarjamo kakovostna zaposlitvena mesta in smo sodoben zaposlitveni center za mlade kvalificirane in visokostrokovne kadre. Med zaposlenimi imamo 3 doktorjev znanosti. Družba Salonit Anhovo tvori skupaj s kapitalsko povezanimi družbami skupino Salonit. Glavni cilj skupine Salonit je stalno iskanje in izboljševanje medsebojnih sinergij, doseganje optimalne organiziranosti procesov ter optimalne alokacije in izrabe vseh virov: materialnih, finančnih, energetskih idr. Vse to pa lahko dosegamo le z visoko usposobljenimi sodelavci, ki stalno razvijajo svoje kariere in s tem prispevajo tudi k razvoju podjetja.

Karierne priložnosti v skupini Salonit
Sodobni tehnološki procesi zahtevajo od sodelavcev v podjetju, da ustvarjamo trende in samostojno razvijamo najboljše rešitve, kar pomeni stalno pridobivanje novih znanj in veščin.
Zaposleni smo tisti, ki v družbi ustvarjamo dodano vrednost. Zato v skupini Saslonit nenehno skrbimo za razvoj vsakega posameznika – le tako lahko dolgoročno ohranjamo konkurenčnost. Razvoj zaposlenih je vpet v kulturo podjetja in tako vpliva na vsakodnevno ravnanje, doživljanje in motiviranost vsakega posameznika.

Veliko pozornost posvečamo razvoju mlajših sodelavcev. Vsako leto omogočamo delovne prakse dijakom in študentom iz regije ter tako spoznavamo potencialne kandidate za bodoče sodelovanje. Sodelujemo tudi s študenti prek mentorstev in pomoči pri izdelavi diplomskih nalog, predvsem s področja razvoja in tehnologije.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Proizvodna veriga skupine Salonit obsega ponudbo osnovnih in specialnih gradbenih proizvodov, kot so kamnolomski agregati in peski, cementi, transportni betoni, betonski izdelki (cevi, tlakovci, zidaki) ter drugi gradbeni proizvodi, ki skupaj s programi pridruženih družb, predvsem s področja betonov in specialnih proizvodov, oblikujejo široko ponudbo za gradbeništvo ter gradbeno in druge industrije. Poleg proizvodov nekatere izmed družb v skupini Salonit nudijo tudi storitve vzdrževanja in servisiranja matični družbi ter tudi zunanjim poslovnim partnerjem.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Pri uresničevanju poslanstva nas v družbi Salonit Anhovo vodijo verodostojnost, znanje, ekonomska stabilnost in finančna uspešnost ter družbena in okoljska odgovornost. Družba Salonit Anhovo se uvršča med 10 odstotkov energetsko najbolj učinkovitih cementarn, vsi izmerjeni vplivi so v skladu z zakonodajo in so nižji od povprečnih vrednosti evropskih cementarn. V družbi te izjmene rezultate dosegamo s sodelavci, ki so nam skupne najpomembnejše vrednote: dobra organizacijska klima, stalne izboljšave v proizvodnem procesu in v odnosu do okolja, zdravje zaposlenih, lepo in urejeno delovno okolje, visoka organizacijska kultura ter zadovoljstvo vseh deležnikov .

VIZIJA IN CILJI

Salonit Anhovo, d.d., bo še utrjeval položaj vodilnega slovenskega proizvajalca v panogi industrije gradbenega materiala ter vodilnega dobavitelja proizvodov za gradbeno industrijo in druge porabnike. Svojim poslovnim partnerjem bo družba zagotavljala, poleg visoke kakovosti izdelkov, tudi komercialno-tehnično podporo na področju aplikacij. Velik poudarek je na usmeritvi v trajnostni razvoj, ki omogoča proizvodnjo, uravnoteženo z zahtevami družbe, ekonomije ter potrebami ljudi po visoki kakovosti življenja.

S kapitalskimi povezovanji in lastnim razvojnim delom, inovacijami ter nenehnimi izboljšavami bomo zagotavljali stalno ekonomsko rast in rast dodane vrednosti.

Salonit Anhovo, d.d., bo nudil kakovostna zaposlitvena mesta in oblikoval sodoben zaposlitveni center za mlade kvalificirane in visokostrokovne kadre.

Salonit Anhovo, d.d., in celotna skupina Salonit je in bo družbeno odgovorno podjetje do zaposlenih, okolja in vseh deležnikov.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELITE ZAPOLNITI

Prosta delovna mesta redno objavljamo na spletni strani www.salonit.si. V skupini Salonit se bomo v naslednjem srednjeročnem obdobju srečevali z menjavo generacije. V svoje delovne procese bomo vključevali kadre predvsem s tehnično izobrazbo. Zaposlovali bomo predvsem na področju strojništva, kemije, elektro področju, na področju informacijskih tehnologij (IT) ter na področju rudarstva in to na vseh ravneh izobrazbe.

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Kandidati, ki bodo dobili priložnost v skupini Salonit, bodo morali pokazati pripravljenost za doseganje nadpovprečnih rezultatov, sposobnost učinkovitega timskega dela, odgovornost, zanesljivost, samoiniciativnost, urejenost ter vztrajnost pri doseganju ciljev in lojalnost.

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

Kandidati bodo v skupini Salonit deležni: dela v uspešnem kolektivu z najboljšimi sodelavci, dela v družbeno odgovorni družbi, možnosti dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter s tem osebnega razvoja in nagrajevanja na podlagi doseganja zastavljenih ciljev.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Elektrotehnika in elektronika
  • IT, računalništvo
  • Kemija in farmacija
  • Pravo in HR, kadri
  • Proizvodnja, industrija
  • Strojništvo in metalurgija
  • Tehnična dela
  • Transport, nabava, logistika
  • Trženje, prodaja, komerciala
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov