SeneCura Kliniken- und HeimebetriebsgmbH

NASLOV PODJETJA:

INTERNETNA STRAN: www.senecura.at

E-NASLOV: bewerbung@senecura.at

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

Opis podjetja

Skupina SeneCura upravlja v Avstriji s skupno 81 domovi starejših in rehabilitacijskimi klinikami  s skupno kapaciteto 7000 negovalnih enot, ter na Češkem 14 domov starejših. Pod blagovno znamko Optimamed upravlja SeneCura stacionarne in ambulantne rehabilitacijske centre za različne indikacije, dializne in spa centre in fizikalne inštitute. SeneCura je od leta 2015 del franconske skupine Orpea, ki z 854  zdravstvenimi in negovalnimi objekti v upravljanju  in kapaciteto okrog 86.757 negovalnih enot v Franciji, Belgiji, Nemčiji,  Španiji, Italiji , Portugalski, Švici, na Poljskem, Češkem, v Braziliji in Avstriji sodi  k vodilnim na svojem področju. SeneCura sodi med vodilne organizacije na področju inovativnih pristopov za področje zdravstvene nege v zasebnem sektorju. Poleg visokih negovalnih standardov v vseh njenih hišah, nudi SeneCura odlično oskrbo osebam obolelim za demenco, osebam, ki potrebujejo intenzivno nego in oskrbo, osebam v dolgotrajnih komatoznih stanjih ter integrirane vrtce, poleg tega pa tudi rehabilitacijsko, prehodno nego in oskrbo, nego na domu, 24 urno varstvo, oskrbo za ljudi z različnimi oblikami prizadetosti in  oskrbo umirajočih in njihovih svojcev. Spekter storitev se dopolnjuje z generacijskimi hišami in varovanimi stanovanji.

Glavne dejavnosti podjetja

SeneCura upravlja v Avstriji z 81 negovalnimi in zdravstvenimi objekti ter tako z približno 7000 negovalnimi enotami in z 14 –  timi  domovi starejših na Češkem. SeneCura sodi med vodilne organizacije na področju inovativnih pristopov k negi in oskrbi v zasebnem sektorju. Pod blagovno znamko Optimamed upravlja skupina SeneCura še  stacionarne in ambulantne rehabilitacijske centre.

Vizija in cilji

SeneCura smo ” blizu ljudem”, človekove pravice veljajo za vse starosti. V SeneCuri si vsak dan prizadevamo za spoštovanje starejših. Vsi zaposleni sledijo istemu cilju: pomagati stanovalcem živeti svoje življenje v skladu z željami in potrebami in ob tem zagotavljati najvišjo mogočo kakovost življenja. Vsak človek si zasluži spoštljivega ravnanja do zadnjega trenutka življenja in tako tudi v trenutkih največje šibkosti in potrebe po pomoči drugih. Pravice, kot so: pravica do osebne lastnine, pravica do nemotenih obiskov, pravica do varovanja podatkov so v enotah SeneCure same po sebi umevne. Zelo velika pozornost je namenjena povezovanju svojcev . Svetovati, poslušati, sočutiti in razumeti oblikujejo način dela s stanovalci in njihovimi svojci. Visoke kompetence iz interdisciplinarnih izkušenj.
SeneCurin moto “blizu ljudem” zahteva visok nivo znanja na organizacijskem in strokovnem področju, kakor tudi visoko razvite socialne kompetence. Odprta izmenjava znanja na različnih nivojih, stalna izobraževanja in izpopolnjevanja in dostopnost strokovne literature   omogočajo stalni pretok znanja. Tako SeneCura zagotavlja, da se na vseh področjih uporabljajo najnovejša znanja, instrumenti in materiali. Le ob ustrezni umestitvi pridobljenih kompetenc je mogoče biti resnično “blizu ljudem”. SeneCura zagotavlja odlične pogoje svojim sodelavcem.

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti

  • Negovalec / negovalka,
  • Diplomirana medicinska sestra/ diplomirani zdravstvenik

Kaj pričakujete od novih sodelavcev?

Čustvene kompetence so ključna prednost.  Pri izboru novih sodelavcev SeneCure je posebna pozornost namenjena t.i. Soft – skillsom kot so: čustvena inteligenca, sposobnost empatije, sposobnost razumevanja in kompromisnega vedenja pri neposredni obravnavi starejših in njihovih svojcev,  ker le te omogočajo lažje sprejemanje odločitev in prinašajo zadovoljstvo tako stanovalcem, kot njihovim svojcem. Motivirani in angažirani sodelavci so trajnostni porok najboljše kakovosti oskrbe in najpomembnejši steber na področju nege.

Kaj ponujate svojim zaposlenim?

Kakovost oskrbe pri vsakodnevnem delu s stanovalci se povečuje in pade s sodelavci. Moto “blizu ljudem” v SeneCuri ne velja samo za stanovalce, temveč je tudi pri delu v timih v ospredju. Zelo veliko pozornosti je namenjene podpori sodelavcem, na najvišjem mogočem nivoju, začenši pri polno finančno podprtih izobraževanjih in izpopolnjevanjih, do rednih izmenjav znanja na timskih sestankih, individualni razgovori z zaposlenimi, možnost individualnega delovnega časa in podpornih programov za zaposlene, kot je na primer 50+. Močni skupaj: Tim 51 nacionalnosti.
„Diversity – Različnost” pri nas ni samo prazna beseda. Pripadniki 51 različnih nacionalnosti so člani družine SeneCure : Slovenije, Slovaške, Češke, Madžarske, Albanije, Indije, Jemna, Kanade, Kube, NIgerije in Peruja do Južne Afrike, Tajske in Združenih držav Amerike in Venezuele . Biti skupaj čez vse kulturne, generacijske in religiozne razlike se v SeneCuri piše z veliko začetnico. V sklopu projekta “Interkultura” ponuja SeneCura sodelavcem platformo preko katere lahko stanovalcem in sodelavcem predstavijo svojo domovino. Glede na lokacijo izvedbe projekta se tako izvajajo tematski dnevi, ki so povsem obarvani s kulturo in značilnostmi predstavljene dežele, s tradiconalno glasbo, jedmi in drugim, tako pomagajo razumeti različne kulture.

Naši programi

SeneCura Pain Nurses
„Potenziale 50+“ za starejše sodelavce
„Umsteigen – Karriere in der Pflege“ Prestop – kariera v zdravstveni negi
Förderung des Pflegenachwuchses – podpora pri pridobivanju novih negovalnih kadrov
Kooperationen mit Universitäten – sodelovanje z univerzami.

 

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Zdravstvo, nega
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov