SIJ Metal Ravne d.o.o

NASLOV PODJETJA: Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

INTERNETNA STRAN: sij.metalravne.com/sl

E-NASLOV: info@metalravne.com

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 1029

OPIS PODJETJA

Podjetje SIJ Metal Ravne je del metalurške dejavnosti Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla. Odlikujejo nas skoraj štiristoletna tradicija, visoka kakovost izdelanih jekel, vrhunsko znanje naših zaposlenih, ki se prenaša iz generacije v generacijo, lasten razvoj, ki sledi potrebam trga ter v prihodnost usmerjena vlaganja v tehnične pridobitve. Svojo priložnost smo poiskali v t. i. nišni proizvodnji, ki jo odlikujejo specifična znanja in izkušnje, večja fleksibilnost in visoka dodana vrednost, zato naši proizvodnja in prodaja neprestano rasteta.
Lastne jeklarna, kovačnica, valjarna ter različne vrste toplotne in mehanske obdelave zagotavljajo več kot 200 kvalitet jekel različnih dimenzijskih oblik – od ogljičnih in legiranih konstrukcijskih do orodnih ter specialnih jekel v obliki valjanih in kovanih proizvodov. Proizvodi so skladni s svetovnimi standardi in opremljeni z ustreznimi atesti.

Glavne dejavnosti podjetja

Proizvajalec orodnih, nerjavnih in specialnih jekel: proizvodnja jeklarskih, valjanih in kovanih proizvodov in mehansko obdelanih odkovkov.

Organizacijska kultura in klima

Ljudje predstavljajo enega temeljnih pogojev za doseganje razvojno naravnanih ciljev podjetja. Znanje in izkušnje o izdelovanju visokokakovostnih jekel predstavlja osnovo za naš obstoj in nadaljnji razvoj. Zavedamo se, da lahko podjetje zahtevne cilje dosega le z ljudmi, ki so zavzeti za delo, imajo znanja in so motivirani za lasten razvoj.
Štipendiramo bodoče kadre v programih, ki izobražujejo metalurške poklice, že zaposlenim pa preko vključitve v študij ob delu omogočamo pridobitev formalne izobrazbe, ki podpira njihov osebni strokovni razvoj.
Želimo, da se zaposleni v svojem delovnem okolju počutijo dobro, zato spodbujamo dobre medosebne odnose, temelječe na spoštljivi in odprti komunikaciji. Prizadevamo si za vzpostavljanje dobre organizacijske klime, ki podpira doseganje ambiciozno zastavljenih ciljev podjetja.

Vizija in cilji

VIZIJA:

Odličnost podjetja SIJ Metal Ravne se kali skoraj štiri stoletja. V našem podjetju si podajajo roke tradicija, vrhunsko znanje in drzni cilji.
Vizija podjetja je postati eden izmed vodilnih proizvajalcev visoko zahtevnih specialnih jekel in super zlitin ter okrepiti položaj med najboljšimi proizvajalci orodnih jekel. Vlagali bomo v razvoj novih tehnologij, raziskave in razvoj ter v zaposlene. Na osnovi sinergijskih povezav in vertikalne vpetosti v sistem družb skupine SIJ Slovenska industrija jekla bomo zagotavljali visoko kakovost izdelkov in storitev, odličen servis ter prepoznavno blagovno znamko.

Ključni STRATEŠKI CILJI podjetja:

Izvedene strateške naložbe, kot so nova kovačnica težkih odkovkov, nova valjarna težkih profilov, novo ulivališče, nov EPŽ in nova VPP pomenijo širitev ponudbe podjetja, ki jo bomo nadgradili z investicijami v specialno metalurgijo ter razvojem super čistih jekel in super zlitin, kar nam bo omogočilo vstop v najzahtevnejšo industrijsko panogo z velikimi potenciali rasti.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

Proizvodna delovna mesta v treh proizvodnih programih – Jeklarski, Kovaški in Valjarski program, v službi Vzdrževanja in v oddelku Kontrole kakovosti.  Nazivi delovnih mest so:

 • Pripravljalec vlivališča,
 • Ključavničar,
 • Odpremnik,
 • Pultist,
 • Pomočnik talilca,
 • Brusilec,
 • Strojni oblikovalec kovin,
 • Ravnalec,
 • Elektrikar,
 • Kontrolor.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

 • srednješolski poklicni program različnih tehničnih smeri,
 • pripravljenost opravljati delo v več izmenah,
 • odgovornost, natančnost in zanesljivost.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

 • delo v urejenem in stabilnem podjetju ter urejene pogoje dela,
 • možnost strokovnega izobraževanja,
 • možnost razvoja kariere in napredovanja,
 • dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • nagrajujemo najsodelavce, najboljše inovatorje in jubilante,
 • brezplačne in subvencionirane športne aktivnosti in druženje na dogodkih Skupine SIJ,
 • novoletno obdarovanje otrok zaposlenih.

Kategorije:
 • Delodajalci
 • Elektrotehnika in elektronika
 • Proizvodnja, industrija
 • Strojništvo in metalurgija
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov