Skupina TPV

NASLOV PODJETJA: Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto

INTERNETNA STRAN: www.tpv.si

E-NASLOV: i.mislej@tpv.si, a.mikolic@tpv.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 1.190 (v skupini TPV, z najetimi delavci)

Opis podjetja

Skupina TPV je razvojni dobavitelj, delujoč na globalnem trgu avtomobilske industrije. Produktni programi Skupine TPV so povezani v dveh poslovnih divizijah:
• AvtoIN ter
• Vozila.

V okviru divizije AvtoIN razvijamo in proizvajamo sklope karoserije ter podvozja, komponente in elemente avtomobilskih sedežev ter tesnila motorjev za potrebe avtomobilskih proizvajalcev in sistemskih dobaviteljev. Ob tem razvijamo in ponujamo celovite stroškovno učinkovite rešitve za potrebe upravljanja proizvodne logistike, kjer so avtomatsko vodena vozila ena izmed ključnih produktov.

Divizija Vozila povezuje program prodaje novih in rabljenih avtomobilov, lahkih tovornih prikolic in program celovitih storitev za uporabnike vozil.

Poleg obeh divizij v sodelovanju z nemškim partnerjem Bockmann razvijamo in proizvajamo lahke tovorne prikolice.

Skupino TPV sestavljajo matična družba TPV d.o.o., ki ima sedež v Novem mestu, in poslovne enote v Novem mestu, Brežicah, na Suhorju pri Metliki ter na Veliki Loki pri Trebnjem. Poleg matičnega podjetja Skupino sestavljajo še štiri hčerinska podjetja – TPV Prikolice, TPV Avto, TPV Center in TPV Šumadija.

Glavne dejavnosti podjetja

 • Razvoj in proizvodnja sklopov karoserije in podvozja, komponent in elementov sedežev ter tesnil motorjev,
 • razvoj in proizvodnja lahkih tovornih prikolic,
 • prodaja in servis vozil.

Organizacijska kultura in klima

V skupini TPV smo odločni na poti odličnosti. To je zaveza vodstva in vseh zaposlenih. Delujemo strateško, ustvarjamo kulturo podjetja, ki nas uvršča med cenjene in zaželene partnerje pri deležnikih, s katerimi sodelujemo. Verjamemo v našo vizijo in poslanstvo, ki ju udejanjamo na temelju strateških usmeritev. Ena od štirih ključnih strateških usmeritev delovanja TPV »Kompetentni sodelavci z željo po uspehu« nas vodi v aktivnosti skrbno načrtovanega dela z ljudmi v smeri razvoja kariere, večje zavzetosti za delo in s tem večje učinkovitosti ter uspešnosti pri delu. V podjetju delujemo v smeri razvoja ambicioznih in pripadnih ljudi, spodbujamo njihovo osebno energijo ter zagotavljamo kreativno delovno okolje.

Vizija in cilji

Vizija
Povezujemo inovativne rešitve.

Poslanstvo
Odličnost poslovanja ustvarjamo globalno.

Temeljne vrednote
• Poštenost
Delujemo etično in spoštujemo dogovore.
• Celovita kakovost
Zagotavljamo kakovostno in vitko poslovno okolje za ustvarjanje dodane vrednosti.
• Učinkovitost
Stremimo k učinkoviti rabi materialnih in finančnih virov, časa in osebne energije. Razvijamo ambiciozne in pripadne ljudi.
• Inovativnost
Z novimi poslovnimi rešitvami se osredotočeno odzivamo na potrebe trga in ostalih deležnikov, ki soustvarjajo naš uspeh.
• Trajnostni razvoj
Uspešnost podjetja gradimo na načelih trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.

Ključne usmeritve
• Inovacijski ekosistemi z dodano vrednostjo
• Odgovorno odločanje za trajno prihodnost
• Kompetentni sodelavci z željo po uspehu
• Integrirane inovativne rešitve

Ključna delovna mesta za naš strateški razvoj

 • raziskovalec (kompoziti, lahki materiali, prototipiranje),
 • razvojni inženir,
 • projektant izdelkov – konstrukter,
 • vzdrževalec programiranja in krmiljenja,
 • inženir za avtomatizacijo in robotiko,
 • inženir tehnologije varjenja,
 • projektant proizvodnih procesov,
 • organizator poslovno informacijskega sistema,
 • orodjar

Kaj pričakujete od novih sodelavcev?

Skupina TPV okvirno zaposluje več kot 1000 avtomobilskih navdušencev, ki so strokovno in osebno  predani avtomobilizmu in podjetju TPV. Vsakodnevno delo v timih in projektnih skupinah vključuje veliko mero medsebojnega strokovnega sodelovanja, prenosa znanja, inovativnosti in učenja. Od novih sodelavcev pričakujemo, da jih žene neprestana želja po novostih, spremembah, dinamiki in prispevanju idej. V TPV-ju  imajo zaposleni  priložnost, da si izgradijo strateško načrtovano kariero, ki vključuje tako dinamiko kot raznolikost in visoko strokovnost pridobljenih kompetenc.

Kaj ponujate svojim zaposlenim?

V Skupini TPV imamo skrbno voden proces razvoja zaposlenih. Naše aktivnosti so usmerjene v nenehen razvoj uveljavljenih orodij. Orodja kot so: metoda 360 stopinj povratna informacija, metoda ciljnega vodenja, letni osebni razgovori, model kompetenc, sistem nagrajevanja delovne uspešnosti … V sklopu sistema razvoja ključnih kadrov in talentov analiziramo potenciale, izvajamo intervjuje s posameznikom, načrtujemo individualne načrte kariere in gradimo plan nasledstev. Zavedamo se, da je ključnega pomena tudi učinkovit prenos že pridobljenih znanj. Za vse novo zaposlene in vse tiste, ki si nova znanja za zahtevnejše vrste del šele pridobivajo, izvajamo ciljno usmerjena interna usposabljanja,  z dodelitvijo izkušenih mentorjev. Naša stalna skrb je torej posvečena učinkovitemu razvoju zaposlenih in njihovemu zadovoljstvu pri delu.

Kategorije:
 • Delodajalci
 • Elektrotehnika in elektronika
 • IT, računalništvo
 • Proizvodnja, industrija
 • Strojništvo in metalurgija
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov