Sodišče Evropske unije

NASLOV PODJETJA: L-2925 Luxembourg

INTERNETNA STRAN: www.curia.europa.eu

E-NASLOV: silva.horvat@curia.europa.eu

ŠTEVILO ZAPOSLENIH:

OPIS INSTITUCIJE

Sodišče Evropske unije, ki ima sedež v Luxembourgu, je sodni organ Evropske unije, katerega naloga je, da zagotavlja „spoštovanje prava pri razlagi in uporabi“ pogodb.
Sodišče Evropske unije, ki ga sestavljata Sodišče in Splošno sodišče, v okviru te naloge:

• nadzira zakonitost aktov institucij Evropske unije,
• skrbi za to, da države članice izpolnjujejo obveznosti iz pogodb,
• na predlog nacionalnih sodišč razlaga pravo Unije.

Sodišče Evropske unije sestavlja več generalnih direktoratov. Generalni direktorat za večjezičnost je največja služba v instituciji, kar odraža pomembnost, ki jo Sodišče namenja vprašanju jezika.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Službo za pravno prevajanje, ki je skupna obema sodiščema (Sodišču in Splošnemu sodišču), sestavljata dva direktorata, v katera so razvrščeni jezikovni oddelki.

Pravniki lingvisti
Služba institucije za pravno prevajanje, ki jo sestavlja 600 pravnikov, zagotavlja prevode pravnih dokumentov, ki jih obravnava ali izda Sodišče Evropske unije. S tem zagotavlja učinkovit potek
postopkov in večjezično razširjanje sodne prakse, kar vsem državljanom Unije ne glede na to, kateri je njihov jezik, omogoča dostop do sodnega varstva in do evropske sodne prakse. Pravna besedila, ki jih je treba prevesti, so zelo raznovrstna in se razlikujejo glede na več značilnosti: vrsto zadeve, področje, vrsto dokumenta (listine v postopku, sklepni predlogi generalnih pravobranilcev, sodbe, sklepi, predlogi za sprejetje predhodnih odločb, itd.), jezik, stil, dolžino, pravno kulturo avtorja itd.

Zunanji sodelavci
Skoraj tretjino besedil prevedejo zunanji sodelavci (zunanji prevajalci). Ti so lahko fizične ali pravne osebe, s katerimi je institucija sklenila pogodbo, ki temelji na najstrožjih pravilih zaupnosti, in s katerimi institucija tesno sodeluje. Cilj je pridobiti zelo kakovostne prevode in za dosego tega cilja prevajalska služba Sodišča nudi zunanjim prevajalcem podporo in pomoč.

Zunanji prevajalci lahko sami izberejo, od kod bodo delali, saj stiki potekajo na daljavo (telefon, elektronska pošta in razne platforme na spletu). Poleg tega lahko zunanji prevajalci sprejmejo količino prevodov, ki jim ustreza glede na različne roke. Takšna oblika sodelovanja je lahko torej dodatna dejavnost predvsem pravnih strokovnjakov.

Lektorji
Naloga lektorjev na oddelku za slovenski jezik je lektoriranje prevodov besedil Sodišča Evropske unije v slovenščino.

Tajniki
Tajniki opravljajo administrativna dela na jezikovnih oddelkih.

DELOVNA MESTA, KI JIH ŽELIMO ZAPOLNITI

  • pravniki lingvisti za slovenski jezik za nadomeščanje začasnih odsotnosti osebja prevajalskega oddelka za slovenski jezik (sodelavcev na porodniškem ali starševskem dopustu)
  • tajniki za slovenski jezik za nadomeščanje začasnih odsotnosti osebja prevajalskega oddelka za slovenski jezik (sodelavcev na porodniškem ali starševskem dopustu)
  • zunanji sodelavci („free-lance“ prevajalci)
  • lektorji za slovenski jezik za nadomeščanje začasnih odsotnosti osebja prevajalskega oddelka za slovenski jezik (sodelavcev na porodniškem ali starševskem dopustu)

Kategorije:
  • Administracija in druga pisarniška dela
  • Delodajalci
  • Pravo in HR, kadri
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov