ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE

NASLOV PODJETJA: LJUBLJANSKA CESTA 97, 3000 CELJE

INTERNETNA STRAN: WWW.HVU.SI

E-NASLOV: stephanie.kos-zidar@hvu.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 36

Opis šole

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje: sodobna šola s 70-letno tradicijo
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je ena izmed naslednic prve Vrtnarske šole v Sloveniji z letnico ustanovitve 1946. Šola izhaja iz dediščine nekoč mogočnega Kvaternikovega posestva, ki je slovelo v času avstrijskega cesarstva s številnimi vrtninami in okrasnimi rastlinami.

Prednosti šole:

 • 70-letna tradicija s področja hortikulture,
 • odlični učiteljski kader, majhna šola – individualni pristop,
 • bogat izbor krožkov,
 • usmerjenost v vrtni dizajn in oblikovanje notranjega in zunanjega prostora,
 • park z bogato zbirko okrasnih zelnatih rastlin, drevnin, vrtnin, zelišč in dišavnic ter redkih fosilnih rastlin,
 • lokacija v prijetnem predmestnem okolju – varno in lepo,
 • mednarodni projekti (FLORNET, Erasmus, Leonardo da Vinci Partnerstvo, Carski Vrt – Swiss Contribution, Norveški finančni mehanizem),
 • dobra organiziranost formalnega in neformalnega izobraževanja: vsi redni programi, NPK, šola vožnje, FFS tečaji,
 • različni tečaji, seminarji, delavnice, posveti in tekmovanja s področja hortikulture in oblikovanja,
 • vzpostavljen raziskovalni center v hortikulturi in oblikovanju s poudarkom na avtohtonosti in unikatnem oblikovanju.

Vizija in cilji

Cilji šole so:

 • sodoben in pester pouk, uvajanje novih metod in oblik dela
 • aktivno sodelovanje dijakov in učiteljev
 • izboljšanje stikov med učitelji in dijaki ter krepitev medsebojnega zaupanja
 • skrb za večjo učno uspešnost
 • povezava splošno izobraževalnih, strokovnih predmetov ter praktičnega pouka
 • integracija otrok s posebnimi potrebami v vzgojno izobraževalnem delu
 • povezava šole z okoljem
 • povezovanje s sorodnimi šolami v tujini
 • zagotovitev ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev za uspešno delo
 • izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bo usklajeno s potrebami razvoja ter bo omogočalo uspešno in strokovno delo v procesih prestrukturiranja in prilagajanja vrtnarstva sodobnim razvojnim težnjam ter evropskim standardom
 • razvijanje prijazne, uspešne in zgleda vredne šolske kulture.”

Cilj šole je tudi, da postanejo regijsko in državno učno središče s področja hortikulture, aranžerstva in oblikovanja. Zato se redno in aktivno povezujejo z gospodarstvom, izobraževanje temelji na praktičnih izkušnjah, prav tako pa se povezujejo s sorodnimi šolami v Sloveniji in tujini, lokalno skupnostjo in drugimi institucijami, ki so pripravljene na sodelovanje.

 

ŠHVU

Kategorije:
 • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov