Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

NASLOV PODJETJA: Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

INTERNETNA STRAN: www.hvu.si/

E-NASLOV: elizabeta.strencan@hvu.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

Opis organizacije

Smo prva in najstarejša šola v zgodovini slovenske hortikulture, ki je v sedmih desetletjih dala najvidnejše slovenske vrtnarje in cvetličarje ter pomembno prispevala k razvoju omenjene tovrstne kulture v širšem slovenskem prostoru. Ves čas je šola vpeta tako v neposredno lokalno, regijsko, državno kot tudi širše evropsko okolje preko različnih projektov. Nezanemarljiv je prispevek šole k oblikovanja urbane in ruralne krajine ter vizualizacije prostora.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnost Celje
Prednosti šole:
• 70-letna tradicija s področja hortikulture
• odlični učiteljski kader – današnji učitelji – nekoč dijaki šole, majhna šola – individualni pristop
• bogat izbor krožkov
• usmerjenost v vrtni dizajn in oblikovanje notranjega in zunanjega prostora
• šola ima park v velikosti 3,5 hektarjev z bogato zbirko okrasnih zelnatih rastlin, drevnin, vrtnin, zelišč in dišavnic ter redkih fosilnih rastlin
• lokacija šole se nahaja v prijetnem predmestnem okolju – varno, lepo, čisto in urejeno šolsko okolje
• mednarodno povezanost s sorodnimi šolami in drugimi ustanovami po celi Evropi – mreža šol FLORNET
• mednarodni projekti (Erasmus, Leonardo da Vinci Partnerstvo, Carski Vrt – Swiss Contribution, Norveški finančni mehanizem)
• dobra organiziranost formalnega in neformalnega izobraževanja: vsi redni programi, NPK, šola vožnje, FFS tečaji,…
• organizacija različnih tečajev, seminarjev, delavnic, posvetov in tekmovanj s področja hortikulture in oblikovanja
• vzpostavljen raziskovalni center v hortikulturi in oblikovanju s poudarkom na avtohtonosti in unikatnem oblikovanju

Izvajamo naslednje izobraževalne programe:
• Cvetličar – SPI
• Vrtnar – SPI
• Hortikulturni tehnik – SSI
• Hortikulturni tehnik – PTI
• Aranžerski tehnik – SSI
• Hortikultura – višješolski strokovni študij – VSŠ
• Snovanje vizualnih komunikacij in trženja – višješolski strokovni študij – VSŠ

Glavne dejavnosti organizacije

Izobraževanje, tečaji, delavnice.

Naša vizija in cilji

Poslanstvo
Skrbimo za strokovno in osebno rast vseh, ki svoje mesto vidijo na področju hortikulture in aranžerstva, s tem pa posredno prispevamo k razvoju in urejenosti mestnih okolij in podeželja.

Vizija
Postati hočemo regijsko in državno učno središče za področje hortikulture, aranžerstva in oblikovanja. Ta cilj uresničujemo v sodelovanju z gospodarstvom, sorodnimi šolami doma in v tujini, lokalno skupnostjo in drugimi inštitucijami.

Vrednote, ki jih gojimo in negujemo na naši šoli, so:
skrb za telesno in duševno zdravje delavcev šole, dijakov, študentov in drugih udeležencev izobraževanja, dobri medsebojni odnosi, ki temeljijo na poštenosti, iskrenosti, spoštovanju strpnosti in sprejemanju drugačnosti, vzpodbujanje kritičnosti, delavnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, dobra in odprta komunikacija med izvajalci in udeleženci izobraževanja, visoka strokovna usposobljenost učiteljev, interdisciplinarnost, aktualnost in fleksibilnost znanja.

Cilji

sodoben in pester pouk, uvajanje novih metod in oblik dela, aktivno sodelovanje dijakov in učiteljev, izboljšanje stikov med učitelji in dijaki ter krepitev medsebojnega zaupanja, skrb za večjo učno uspešnost, povezava splošno izobraževalnih, strokovnih predmetov ter praktičnega pouka, integracija otrok s posebnimi potrebami v vzgojno izobraževalnem delu, povezava šole z okoljem, povezovanje s sorodnimi šolami v tujini, zagotovitev ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev za uspešno delo, izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bo usklajeno s potrebami razvoja ter bo omogočalo uspešno in strokovno delo v procesih prestrukturiranja in prilagajanja vrtnarstva sodobnim razvojnim težnjam ter evropskim standardom
razvijanje prijazne, uspešne in zgleda vredne šolske kulture.

Kaj ponujamo obiskovalcem

Obiskovalce bomo seznanili z dejavnostmi, ki jih izvaja naša šola. Predstavili bomo izobraževalne programe, izobraževanje odraslih, tečaje in delavnice.

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov