Šolski center Šentjur

NASLOV PODJETJA: Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur

INTERNETNA STRAN: www.sc-s.si

E-NASLOV: bernarda.obreza@sc-s.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 60

Opis organizacije

Šolski center Šentjur izobražuje dijake in študente na področju prehranjevalne verige na nižjem poklicnem, srednjem poklicnem, srednjem strokovnem poklicno tehniškem in višješolskem izobraževanju.

Šolski center Šentjur je šola s stoletno tradicijo je zavod z dvema organizacijskima enotama Srednjo poklicno in strokovno šolo ter Višjo strokovno šolo. Lahko se pohvalimo s srednješolskimi in višješolskimi študijskimi programi iz področja kmetijstva, živilstva, naravovarstva, gostinstva in turizma.

Programi na Srednji poklicni in strokovni šoli:
• Kmetijsko podjetniški tehnik (4 leta)
• Kmetijsko podjetniški tehnik (PTI)
• Živilsko prehranski tehnik (4 leta)
• Živilsko prehranski tehnik (PTI)
• Naravovarstveni tehnik (4 leta)
• Slaščičar (3 leta)
• Pek (3 leta)
• Mehanik kmetijskih in delovnih strojev (3 leta)
• Pomočnik v biotehniki in oskrbi (2 leti)
Po zaključenem srednješolskem izobraževanju pa lahko nadaljujejo s študijem v višješolskih študijskih programih:
• Upravljanje podeželja in krajine
• Živilstvo in prehrana
• Gostinstvo in turizem
• Naravovarstvo

Glavne dejavnosti organizacije

Izobraževanje na Srednji poklicni in strokovni šoli ter Višji strokovni šoli, šola vožnje, vrtnarija, izvedba tečajev Cestno prometnih predpisov, izvedba tečajev Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (VDTP),izvedba tečajev fitofarmacevtskih sredstev(FFS), testiranje škroplinih naprav, izobraževanje odraslih, pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobitev kmetijskih znanj, tečaji za nosilce turistične dejavnosti, prodaja slaščic in pekovskih izdelkov,  setev travinj in pogostitve.

Naša vizija in cilji

Vizija Šolskega centra Šentjur je postati šolski center, ki z različnimi programi pokriva potrebe po formalnem in neformalnem izobraževanju na področju subregije Kozjansko in Obsotelje ter širše celjske in drugih regij, glede na potrebe okolja. S kakovostnim izobraževanjem kadrov želimo postati pomemben dejavnik razvoja.

Cilji – izobraževanje dijakov in študentov v srednješolskih in višješolskih programih izvajanje seminarjev in drugih oblik izobraževanja za strokovne kadre in druge zainteresirane ter sodelovanje v razvojnih projektih po različnih izobraževalnih programih za potrebe okolja s področja kmetijstva živilstva in naravovarstva. Uporaba primernih in sodobnih učnih metod in oblik dela po posameznih predmetnih področjih ter s tem izobraziti udeležence izobraževanja, ki bodo s svojim uporabnim znanjem bistveno prispevali k razvoju pokrajine, ustvarjanje vzpodbudnega učnega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in učno informacijsko tehnologijo, spodbujanje stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih in drugih delavcev, zagotavljanje najsodobnejših virov in literature v šolski knjižnici, vključevanje v mednarodne projekte in sodelovanje s partnerji doma in v tujini, vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces, zagotavljanje prijaznega in vzpodbudnega okolja za udeležence izobraževanja ter zaposlene, aktivno sodelovanje z okoljem in sprotno poročanje javnosti o vseh aktivnostih, izvajanje predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževanja s pomočjo samoevalvacije v skladu z zahtevami notranjih in zunanjih presoj, ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo in spoštovanje okoljske, delovne in druge zakonodaje, predvsem s področja izobraževanja, vsestranska, racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih pogojev za delo.

Kaj ponujamo obiskovalcem / kaj lahko obiskovalci izvedo na naši stojnici?

Predstavitev izobraževalnih programov Srednje poklicne in strokvne šole ter Višje strokovne šole, projekcija, degustacija  slasčičarskih in pekovskih izdelkov Šolskega centra Šentjur, nagradna igra.

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov