ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC

NASLOV PODJETJA: Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec

INTERNETNA STRAN: https://www.sc-sg.net

E-NASLOV: gabrijela.kotnik@sc-sg.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH:

OPIS PODJETJA

Šolski center Slovenj Gradec ima že skoraj šestdesetletno tradicijo v kraju in širši okolici. S svojimi vzgojno-izobraževalnimi programi ponuja pestro paleto poklicev, ki so trdno povezani s potrebami v širšem okolju. Šolski center Slovenj Gradec trenutno sestavljajo Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Srednja zdravstvena šola, Gimnazija in Višja strokovna šola.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Osrednji poudarek je na vzgoji in izobraževanju dijakov ter študentov. Dijaki, študenti in zaposleni so poleg izobraževanja vpeti v številne projekte, ki potekajo tekom let. Dijaki, študenti ter zaposleni tudi aktivno sodelujejo pri vsakoletnih promocijah programov.

Ena od dejavnosti je še izobraževanje odraslih udeležencev. To želimo še okrepiti v okviru projekta “Promocija, animacija in učna pomoč – Atena – V”. Projekt bo trajal 4 leta in Šolski center Slovenj Gradec je eden od osmih konzorcijskih partnerjev vzhodne kohezijske regije. Poleg animacije in promocije (udeležbe na tovrstnih dogodkih ter lokalnih aktivnostih), bo odraslim udeležencem ponujena tudi učna pomoč za čimprejšnje dokončanje nižje-poklicne, srednje-poklicne, srednje-strokovne oziroma poklicno-tehnične izobrazbe. Poudarek je na udeležencih, ki so starejši od 45 let. Namen projekta je okrepiti vlogo izobraževanja med odrasle ter povečati pomen vseživljenjskega učenja.

Šolski center se delno ukvarja še s tržno dejavnostjo, namreč možno je najemati prostore (telovadnici ter predavalnice).

Organizacijska struktura in klima

Šolski center vodi direktorica, skupaj z ravnatelji posameznih šol.

Klima je pozitivna. Prevladujejo znanje, želja, elan ter pozitivno vzdušje za čimboljšo prepoznavnost šol Šolskega centra v regiji in širše. Hkrati je velik poudarek na učinkovitem vzgojno – izobraževalnem delu v zavodu.

Naša vizija in cilji

Poudarek je na znanju, kompetencah, uspešnosti, pozitivni klimi, spoštovanju in dobremu počutju na Šolskem centru Slovenj Gradec.

Kljub manjšemu številu otrok v koroški regiji, želi Šolski center Slovenj Gradec vsaj obdržati oziroma v naslednjih letih še povečati vpis v obstoječe programe srednjih šol ter Višje strokovne šole.

Z odobreno novogradnjo, ki se začenja v jeseni 2018, čez čas izboljšati pogoje dela za dijake in profesorje v določenih programih – zdravstva, gostinstva ter lesarstva.

S skupnim sodelovanjem Šolskega centra, podjetij in ostalih ustanov ostati prepoznavni v koroški regiji in izven.

Okrepiti vlogo izobraževanja za odrasle udeležence izobraževanja odraslih v okviru projekta “Promocija, animacija in učna pomoč – Atena – V”. Projekt bo trajal 4 leta in Šolski center Slovenj Gradec je eden od osmih konzorcijskih partnerjev vzhodne kohezijske regije. Poleg animacije in promocije (udeležbe na tovrstnih dogodkih ter lokalnih aktivnostih), bo odraslim udeležencem ponujena tudi učna pomoč za čimprejšnje dokončanje nižje-poklicne, srednje-poklicne, srednje-strokovne oziroma poklicno-tehnične izobrazbe. Poudarek je na udeležencih, ki so starejši od 45 let. Namen projekta je okrepiti vlogo izobraževanja med odrasle ter povečati pomen vseživljenjskega učenja.

Kaj pričakujemo od svojih zaposlenih?

Slediti viziji in smernicam zavoda ter posameznih šol.

Kategorije:
  • Administracija in druga pisarniška dela
  • Delodajalci
  • IT, računalništvo
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov