Talum, Tovarna aluminija d.d.

NASLOV PODJETJA: Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo

INTERNETNA STRAN: www.talum.si

E-NASLOV: darja.vodusek@talum.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 1431

Opis podjetja

Talum kot sodobno proizvodno podjetje sodi v svetovnem merilu v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev elektroliznega aluminija in aluminijevih zlitin. Več kot 60 let prizadevnega dela v Kidričevem se danes odraža v zavidljivih dejstvih: uvrščamo se med 10 največjih izvoznikov v Sloveniji, proizvedemo več kot 84.000 ton aluminija letno in pohvalimo se lahko s skupaj več kot 10.000 zaposlenimi od začetka proizvodnje do danes. Naša največja konkurenčna prednost so proizvodi najvišje kakovosti ter znanje, ustvarjalnost in podjetnost naših zaposlenih.
Temelje, ki se odražajo v tehnično dovršenih proizvodnih procesih, nadgrajujemo s strateškimi smernicami, ki sledijo energijsko učinkoviti in okolju prijazni proizvodnji. Pomemben temelj naše rasti je tudi razvoj proizvodnje ulitkov. Naši področji nista le nizkotlačno in gravitacijsko litje, uspešno smo vstopili tudi na področje visokotlačnega kokilnega litja. Na področju rondelic za program tub in doz se uvrščamo med največje in tehnološko najnaprednejše proizvajalce na svetu.
Pomembna usmeritev je lastni razvoj, proizvodnja in trženje tehnološke opreme, ki temelji na integraciji akumuliranega tehnološkega znanja in izkušenj. V lastnem raziskovalno-inovacijskem centru v sodelovanju z zunanjimi partnerji razvijamo proizvode, materiale in tehnološke rešitve. Vzpostavili smo posamezne nove programe, ki temeljijo na tehnoloških aplikacijah iz aluminija in na industrijskem oblikovanju.
Pri delu preizkušamo nove načine in pristope. To počnemo z veliko mero energije, s timskim delom in ustvarjanjem razmer, ki nam omogočajo hiter odziv na izzive in prepoznavanje priložnosti. Usvojili smo koncept kakovosti, ki je mnogo več kot zgolj skupek tehničnih značilnosti izdelka. To nam tudi omogoča, da smo uspešni na vedno zahtevnejših trgih.
Z viri, s katerimi delamo in jih upravljamo, vsak med nami ravna kot skrben gospodar, ob tem pa se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do kupcev, lastnikov, širšega in ožjega okolja ter drug do drugega. Naš cilj je trajnostni razvoj s stalnimi izboljšavami, kar nam omogoča, da smo okolju prijazno podjetje ob upoštevanju ekonomskega in socialnega vidika.
Talum se ponaša z dolgo tradicijo, imamo znanje in izkušnje. Trajnostni razvoj, poslovna odličnost in kompetentni zaposleni so osnova za zadovoljne poslovne partnerje. Naša uspešnost temelji na skupinskih dosežkih, zato bomo namenili še večji poudarek razvoju visoko usposobljenih in kompetentnih kadrov. Talum ima tudi v prihodnje velike in realne možnosti za še ambicioznejši razvoj, saj imamo znanje, ustvarjalnost in podjetnost naših sodelavcev ter ugled med poslovnimi partnerji.

Glavne dejavnosti podjetja

Proizvodnja aluminija in aluminijevih zlitin: gnetne in livarske zlitine, rondelice, uparjalniki in ulitki. Storitve: inženiring, orodjarna, energetika in elektro vzdrževanje, hidravlika, obnova strojev, laboratorijske meritve.

Organizacijska klima in kultura

Talum je sodobno, inovativno podjetje, usmerjeno k vrhunskim rezultatom, za katerega je značilna visoka raven ustvarjalne energije in prevladujoča kultura trga ter izjemno visoka stopnja zavzetosti zaposlenih. Naša največja konkurenčna prednost so znanje, ustvarjalnost in podjetnost naših zaposlenih, ki so v sodelovanju s poslovnimi partnerji in lastniki najpomembnejši gradnik uspešnosti v poslovanju skupine Talum. Spodbujamo sodelovanje in dobre medsebojne odnose, odprt dialog in komunikacijo, spoštovanje različnosti in vključenost slehernega v doseganje rezultatov, inovativnost in razvoj ter zavzetost zaposlenih. Vključeni smo v nenehno izobraževanje in usposabljanje, ki nam omogočata tako delovni kot tudi širši osebni razvoj in povečujeta našo prilagodljivost. Izobraževanje in usposabljanje sta organiziran proces in pomemben del strategije družbe, kar smo leta 2014 potrdili tudi s prejemom certifikata Učeča se organizacija (certifikat Learning brand).

Vizija in cilji

Z vitko, energijsko učinkovito in okolju prijazno proizvodnjo ter predelavo aluminija sodimo v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev elektroliznega aluminija in aluminijevih zlitin v svetovnem merilu. Pomemben temelj naše rasti je razvoj proizvodnje ulitkov. Zraven področij nizkotlačnega in gravitacijskega litja, smo uspešno vstopili tudi na področje visokotlačnega kokilnega litja. Na področju rondelic za program tub in doz se uvrščamo med največje in tehnološko najnaprednejše proizvajalce na svetu. Naši cilji so usmerjeni v aktivnosti na področju inovativnosti in razvoja, trajnosti in digitalizacije ter povečanje obsega prodaje proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

Iščemo več sodelavcev v proizvodnji na različnih delovnih mestih: livarje, operaterje, vzdrževalce (elektro in strojna stroka) ter posluževalce strojev.
Delo v proizvodnji se opravlja v več izmenah.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem pripravljenost za stalno učenje, medsebojno deljenje znanja in sodelovanje. V Talumu trdno verjamemo, da skupaj zmoremo skoraj vse, zato je prispevek vsakega zaposlenega pomemben.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

Vsem, ki so pripravljeni postati del Talumove ekipe, nudimo stabilno in urejeno delovno okolje v katerem se bodo lahko strokovno in osebno razvijali. Svojim sodelavcem nudimo strokovna usposabljanja s katerimi bodo nadgrajevali in dopolnjevali svoje znanje, ki ga potrebujejo na delovnem mestu, pa tudi takšna, ki jih želijo sami in se z njimi osebno razvijajo. Omogočamo tudi izobraževanja ob delu za pridobitev višje stopnje strokovnost ali pridobitev drugačne smeri izobraževanja, kot jo je posameznik zaključil.
Spodbujamo inovativno in ustvarjalno razmišljanje naših sodelavcev. S podajo inovativnih predlogov, ki jih obravnava posebna komisija, lahko sodelavci tudi na ta način prispevajo k spreminjanju delovnega okolja.
Ob znanju je skrb za zdravje in dobro počutje ena pomembnejših usmeritev Taluma. S formulo LASTNA SKRB + Talum = ZDRAVJE že 20 let izvajamo številne aktivnosti, ki zaposlenim omogočajo dolgoročno ohranjanje zdravja (plavanje v Termah Ptuj, cepljenja prosti klopnemu meningitisu, organizirane vadbe, sprostitvene tehnike …). Da bo »jesen življenja« še prijetnejša, za svoje sodelavce, ki pri nas ostanejo več kot pol leta, plačujemo premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Sodelavci skupine Taluma imajo na razpolago počitniške kapacitete v Nerezinah, Červarju in na Treh kraljih. Številne aktivnosti pripravljamo tudi za otroke naših sodelavcev (letovanje v Pacugu, Božičkovanje …). Najpomembnejše je, da se naši sodelavci na delovnem mestu dobro počutijo, zato so naše aktivnosti usmerjene v stalno izboljševanje delovnih pogojev ter krepitev dobrih medsebojnih odnosih in odprti komunikaciji.

 

Talum 1 (1)

 

Kategorije:
  • Proizvodnja, industrija
  • Strojništvo in metalurgija
  • Tehnična dela
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov