TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR

NASLOV PODJETJA: Zolajeva 12, 2000 MARIBOR

INTERNETNA STRAN: www.tscmb.si

E-NASLOV: info@tscmb.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

OPIS PODJETJA

Tehniški šolski center Maribor je moderna izobraževalna ustanova, ki izobražuje za poklice strojništva, avtostroke in mehatronike. Izvajamo pestro paleto izobraževalnih programov, tako da lahko vsak, ki ga zanima tehnika, pri nas najde nekaj zase. Smo ugledna ustanova z dolgoletno tradicijo, saj že dobrih 70 let delujemo na področju izobraževanja, zadovoljujemo potrebe gospodarstva in obrti v širši regiji ter izobražujemo v okviru treh organizacijskih enot: srednja strojna šola z dijaškim domom, višja strokovna šola in medpodjetniški izobraževalni center.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

1. Srednja šola z dijaškim domom vpisuje dijake v naslednje izobraževalne programe:

 • Srednje poklicno izobraževanje – avtoserviser, avtokaroserist, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar in mehatronik operater;
 • Poklicno-tehniško izobraževanje – avtoservisni tehnik in strojni tehnik;
 • Srednje strokovno izobraževanje – strojni tehnik in tehnik mehatronike.

2. Višja strokovna šola vpisuje študente v programu strojništvo in programu avtoservisni menedžment

3. Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) je izobraževalna enota Tehniškega šolskega centra, v kateri se izvaja praktično izobraževanje, in sicer:

 dijakov v poklicnih, poklicno tehničnih in srednje strokovnih programih strojništva, mehatronike in študentov višje strokovne šole,

 izobraževanje odraslih za pridobitev javno veljavne izobrazbe, priprave na mojstrske izpite in priprave pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije in neformalna usposabljanja in izobraževanja ter

 izvajanje zaključnih izpitov, četrtega predmeta poklicne mature, mojstrskih izpitov, preverjanje in potrjevanje NPK za CNC operater/operaterka in Vulkanizer/vulkanizerka ter izpitov serviserjev klimatskih naprav.

V okviru evropskih projektov, v katerih sodelujemo, izvajamo BREZPLAČNA USPOSABLJANJA za zaposlene in brezposelne osebe. Ti projekti so:

– MUNERA 3, ki je namenjen izvajanju programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022.

– ATENA, ki je namenjen izvajanju promocije, animacije in učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

– Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022, katerega cilj je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje nižje izobraženih (manj kot štiri (4) letna srednješolska izobrazba) in manj usposobljenih, s poudarkom na starejših od 45 let.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Na naši lokaciji na Teznem ponujamo  našim dijakom in delavcem dobre delovne pogoje, saj je z združitvijo Srednje strojne šole Maribor, Srednje strojne in poslovne šole Maribor in Dijaškega doma Tezno nastal sodoben tehniški izobraževalni center, namenjen izobraževanju mladine in odraslih. Zadovoljuje potrebe gospodarstva in obrti v širši regiji, na potrebe gospodarstva se hitro odziva in je z gospodarstvom tesno povezan.

NAŠA VIZIJA IN CILJI

Tehniški šolski center Maribor – je izobraževalno središče za kakovostno splošno-izobraževalno, strokovno-teoretično in praktično izobraževanje ter usposabljanje mladine in odraslih.

Dijake in odrasle udeležence izobraževanja  izobražujemo in usposabljamo za učinkovito in kvalitetno opravljanje dela oziroma uspešno nadaljevanje izobraževanja.

Udeležencem izobraževanja omogočamo osebnostno rast in uveljavitev v družbi. Na ta način center znatno pomaga k izboljšanju kadrovske strukture zaposlenih, zlasti na področju strojništva, povečanju zaposlenosti in tudi k dvigu splošne pozitivne družbene klime v širšem okolju, v katerem center deluje.

V prihodnje si bomo prizadevali:

 •  nadaljevati sedanjo ponudbo izobraževalnih programov za mladino in odrasle, njihovo aktualizacijo in prilagajanjem vsebin izobraževalnih programov dejanskim potrebam gospodarstva;
 •  raziskati potrebe po novih izobraževalnih programih in njihovo pripravo;
 •  osvežiti ponudbo z novimi aktualnimi izobraževalnimi programi tako za mladino kot odrasle;
 •  hitro prilagajati se morebitnim spremenjenim potrebam gospodarstva po kadrih;
 •  imeti aktivno vlogo pri sodelovanju z okoljem, v katerem šola deluje;
 •  intenzivirati sodelovanja z gospodarstvom;
 •  povezovalno sodelovati in izvajati skupne projekte z drugimi izobraževalnimi ustanovami;
 •  predstavljati in prikazovati možnosti izobraževanja v šoli tako mladim kot odraslim udeležencem izobraževanja;
 •  dvigniti kakovost vzgojno-izobraževalnega dela na višji nivo;
 •  poskrbeti, da bodo zaposleni delavci zadovoljni.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

Vedno je lahko priložnost za novo zaposlitev, zato nas obiščite na sejmu ali pa se oglasite v tajništvu na naši lokaciji.

Kategorije:
 • Strojništvo in metalurgija
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov