TKK PROIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV d.o.o.

NASLOV PODJETJA: Srpenica 1, 5224 Srpenica

INTERNETNA STRAN: www.tkk.si

E-NASLOV: info@tkk.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 216

OPIS PODJETJA

Podjetje TKK d.o.o. se je s svojo bogato zgodovino in neprestanim razvojem uspešno uveljavilo kot specialist v proizvodnji visoko kakovostnih izdelkov na področju gradbene kemije. Globalno aktivno podjetje, ki skoraj 90 odstotkov svojih izdelkov izvozi, je z razvejano prodajno mrežo in podružnicami na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Bolgariji in Rusiji vodilno ime v Jugovzhodni Evropi na področju proizvodnje tesnilnih mas, poliuretanskih pen, lepil in kemijskih dodatkov v gradbeni industriji. 70-letna proizvodna tradicija, inovativnost, odziven poslovni model ter izkušnje iz prisotnosti v več kot 68 državah sveta omogočajo podjetju, da neprestano širi asortiman svojih izdelkov ter se hitro prilagaja zahtevam kupcev. Z zavezo odličnosti, najvišji odgovornosti do okolja ter odzivni strokovni podpori in svetovanju strankam si bomo tudi v prihodnosti prizadevali biti prva izbira domačih in tujih mojstrov.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Na področju proizvodnje tesnilnih mas, poliuretanske pene, lepil in kemijskih dodatkov v gradbeni industriji smo vodilno ime v Jugovzhodni Evropi.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Zaposleni v TKK se s poštenim odnosom, iniciativnostjo, marljivostjo in vso odgovornostjo trudimo zagotavljali uresničitev želja odjemalcev, ciljev družbe in njenih lastnikov. Integralna politika sistemov vodenja vključuje politike na področjih kakovosti, procesne varnosti in preprečevanja večjih nesreč, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja zaposlenih. V TKK razumemo kakovost kot zadovoljstvo naših zaposlenih in preseganje pričakovanj kupcev naših izdelkov in storitev.

Pri tem se zavedamo odgovornosti, ki jo od nas dolgoročno in kratkoročno pričakuje ožja in širša družbena skupnost ter se odčitava skozi zahteve za zagotavljanje procesne varnosti, čim manjšega vpliva na okolje ter vzdrževanje varnega in zdravega delovnega okolja.

To politiko vsi, ki delajo za družbo, v imenu družbe ali pod nadzorom družbe, vzdržujemo in nenehno izboljšujemo v skladu s pričakovanji naših kupcev in lastnikov.

NAŠA VIZIJA IN CILJI

Naša vizija je ohraniti vodilno vlogo proizvajalca dodatkov za beton in sanacijskih materialov, poliuretanske montažne pene ter tesnilnih mas na domačem trgu in trgih jugovzhodne Evrope, povečati delež poliuretanske montažne pene na Evropskem trgu ter držati korak v skupini njenih desetih največjih proizvajalcev.

Temeljno poslanstvo je v izdelavi in trženju kakovostnih, človeku in okolju prijaznih izdelkov. Poslanstvo našega podjetja je nadaljevati 70-letno tradicijo proizvodnje gradbenih materialov ter s stabilno rastjo, razvojem ter učinkovitim poslovanjem izpolniti pričakovanja lastnikov in v sožitju z okoljem zagotavljati povečanje stopnje zaposlenosti ter osebnega standarda prebivalstva v dolini Soče.

Še naprej se bomo trudili, da bomo zagotavljali hitro odzivnost in se prilagajali željam odjemalcev. V okviru TQM stila vodenja bomo še naprej skrbeli za doslednost pri delu, kakovost izdelkov in visoko produktivnost. Ta izhodišča nam bodo osnova pri prodoru na zahtevne tuje trge.

Poseben poudarek bo še naprej namenjen optimalnemu koriščenju sodobnih tehnologij in učinkoviti uporabi notranjih in zunanjih virov podjetja. Vse to bo omogočilo povečanje konkurenčne prednosti podjetja, kar se bo izražalo tudi v zadovoljstvu zaposlenih in lastnikov. Konkurenčnost podjetja bo vidna tudi v njegovi sposobnosti, da maksimalno izpolni pričakovanja vseh odjemalcev.

DELOVNA MESTA, KI JIH ŽELIMO ZAPOLNITI

Kot proizvajalec gradbene kemije so področja, na katerih zaposlujemo in želimo zaposliti nove sodelavce predvsem naslednja:

– na zahtevnih strojih in linijah v proizvodnji

– vzdrževanje strojev in naprav v proizvodnji

– operativa v logističnem centru

– planiranje proizvodnje v planskem oddelku

– tehnološki razvoj

– delo v marketingu.

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Iščemo kandidate z voljo do dela, veliko mero odzivnosti in proaktivnosti. Pričakujemo vestne kandidate, take, ki so usmerjeni k rezultatom, in hkrati pozitivno naravnane osebnosti.

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

V podjetju TKK ponujamo dolgoročno zaposlitev, saj stremimo k vsakoletni rasti prodaje. Redni regres in letna nagrada za dosežene plane sta naša stalnica, prav tako redno usposabljanje in izobraževanje. Delali boste v kolektivu, kjer skušamo vzdrževati dobre medsebojne odnose, tako da lahko vsakdo računa na pomoč sodelavca. Kot globalno aktivno podjetje z razvejano prodajno mrežo in podružnicami je omogočen stik in delo v mednarodnem okolju.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Kemija in farmacija
  • Proizvodnja, industrija
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov