TKK PROIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV d.o.o.

NASLOV PODJETJA: Srpenica 1, 5224 Srpenica

INTERNETNA STRAN: www.tkk.si

E-NASLOV: info@tkk.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 214

OPIS PODJETJA

Skupina TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. je aktivna na področju gradbene kemije v več kot šestdesetih državah po svetu. S svojimi hčerinskimi podjetji na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Bolgariji in Rusiji je vodilno ime v Jugovzhodni Evropi na področju proizvodnje tesnilnih mas, poliuretanskih pen, lepil in kemijskih dodatkov v gradbeni industriji. V 70 letni tradiciji si je podjetje pridobilo ugled proizvajalca visokokakovostnih izdelkov, kar nazorno potrjuje stalna rast prihodkov podjetja.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Proizvodni programa družbe TKK d.o.o. obsega tri področja: Proizvodni program POLIURETANSKA PENA (PU PENA) predstavlja najmočnejši prodajni program družbe. Nosilni produkt tega proizvodnega programa je Tekapur PU pena. V vseh teh letih je družba zaradi tržnih razmer, različnih namenov uporabe, zahtev kupcev in zakonodaje v različnih državah, razvila več končnih produktov, ki se razlikujejo tako glede kvalitete in načina uporabe (pištolska in montažna), glede gorljivosti (lahko vnetljiva, normalno vnetljiva in težko vnetljiva) in glede namena uporabe (zvočno izolativne, hitro utrjujoče,..). Drugi del programa obsegajo tehnični spreji, katerim nameravamo v prihodnosti dati veliko večji poudarek.

Proizvodni program TESNILNE MASE predstavljajo mase za tesnjenje v najrazličnejših barvnih odtenkih, ki jih uporabljajo predvsem v gradbeništvu, z različnimi osnovami: silikonska, akrilna, polisulfidna osnova, ..najnovejše izdelke na osnovi hibridnih polimerov pa poskušamo dobro pozicionirati predvsem v industriji.

Proizvodni program DODATKI ( to so kemijski dodatki za beton) se v TKK d.o.o. proizvajajo že od leta 1962. V začetku je program zajemal osnovne tipe kemijskih dodatkov in se je do danes razširil v obsežno paleto izdelkov, ki zajemajo tako standardne tipe dodatkov, kot so plastifikatorji, superplastifikatorji, pospešila in zavlačila vezanja in strjevanja betonov, aeranti, gostila, dodatki za zadrževanje vode ter dodatki za injekcijske mase, kot tudi specialne dodatke, kamor sodijo dodatki za poboljšanje odpornosti betona na agresivne medije, dodatki za preprečevanje krčenja betona, dodatki za poboljšanje oprijemljivosti betona in drugi. V ta program sodijo tudi različni tipi specialnih sanacijskih materialov za sanacijo in zaščito betonskih konstrukcij. Z razvojem skušamo zadostiti zahtevam sodobnega gradbeništva, ki terja specialne materiale za posebne, zahtevne aplikacije. S svojim širokim spektrom proizvodov in tehničnim ter tehnološkim znanjem si prizadevamo rešiti vsakršen gradbeni izziv, kar je in ostaja naše vodilo tudi v bodoče.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Zaposleni v TKK d.o.o. se s poštenim odnosom, iniciativnostjo, marljivostjo in vso odgovornostjo trudimo zagotavljali uresničitev želja odjemalcev, ciljev družbe in njenih lastnikov.

Integralna politika sistemov vodenja vključuje politike na področjih kakovosti, procesne varnosti in preprečevanja večjih nesreč, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja zaposlenih. V TKK d.o.o. razumemo kakovost kot zadovoljstvo naših zaposlenih in preseganje pričakovanj kupcev naših izdelkov in storitev.

Pri tem se zavedamo odgovornosti, ki jo od nas dolgoročno in kratkoročno pričakuje ožja in širša družbena skupnost ter se odčitava skozi zahteve za zagotavljanje procesne varnosti, čim manjšega vpliva na okolje ter vzdrževanje varnega in zdravega delovnega okolja.

Vodstvo zagotavlja, da so s to politiko seznanjeni vsi, ki delajo za družbo, v imenu družbe ali pod nadzorom družbe in da jo vzdržujemo in nenehno izboljšujemo v skladu s pričakovanji naših kupcev, lastnikov in zahtevami, na katere smo pristali.

NAŠA VIZIJA IN CILJI

Vizija

družbe TKK d.d. je ohraniti vodilno vlogo proizvajalca dodatkov za beton in sanacijskih materialov, poliuretanske montažne pene ter tesnilnih mas na domačem trgu in trgih jugovzhodne Evrope, povečati delež poliuretanske montažne pene na Evropskem trgu ter držati korak v grupi njenih desetih največjih proizvajalcev.

 

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo je v izdelavi in trženju kakovostnih, človeku in okolju prijaznih izdelkov.

Poslanstvo našega podjetja je nadaljevati 60-letno tradicijo proizvodnje gradbenih materialov ter s stabilno rastjo, razvojem ter učinkovitim poslovanjem izpolniti pričakovanja lastnikov in v sožitju z okoljem zagotavljati povečanje stopnje zaposlenosti ter osebnega standarda prebivalstva v zgornjem Posočju.

 

Še naprej se bomo trudili, da bomo zagotavljali hitro odzivnost in se prilagajali željam odjemalcev. V okviru TQM stila vodenja bomo še naprej skrbeli za doslednost pri delu, kakovost izdelkov in visoko produktivnost. Ta izhodišča nam bodo osnova pri prodoru na zahtevne tuje trge.

 

Poseben poudarek bo še naprej namenjen optimalnemu koriščenju sodobnih tehnologij in učinkoviti uporabi notranjih in zunanjih virov podjetja. Vse to bo omogočilo povečanje konkurenčne prednosti podjetja, kar se bo izražalo tudi v zadovoljstvu zaposlenih in lastnikov. Konkurenčnost podjetja bo vidna tudi v njegovi sposobnosti, da maksimalno izpolni pričakovanja vseh odjemalcev.

 

Vsi zaposleni v TKK d.d. se s poštenim odnosom, iniciativnostjo, marljivostjo in vso odgovornostjo trudijo zagotavljati uresničitev želja odjemalcev, ciljev družbe in njenih lastnikov.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

 V podjetju TKK d.o.o. želimo zaposliti nove sodelavce za:

– delo na zahtevnih strojih in linijah v proizvodnji,

– vzdrževalce strojev in naprav v proizvodnji,

– delo v skladišču,

– planerja proizvodnje v planski službi,

– delo v marketingu.

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Predvsem iščemo človeka z voljo do dela, veliko mero odzivnosti in proaktivnosti. Pričakujemo vestne kandidate, take, ki so usmerjeni k rezultatom, in hkrati pozitivno naravnane osebnosti.

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

V podjetju TKK d.o.o. vam ponujamo dolgoročno zaposlitev, saj je naš cilji vsakoletna rast prodaje. Za vaše delo boste redno plačani ter za vzpodbudo nagrajeni z osebno oceno. Redno usposabljanje in izobraževanje predstavlja sestavni del zaposlitve. Delali boste v kolektivu, kjer skušamo vzdrževati dobre medsebojne odnose, tako da lahko vsakdo računa na pomoč sodelavca.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Marketing, PR
  • Proizvodnja, industrija
  • Strojništvo in metalurgija
  • Tehnična dela
  • Transport, nabava, logistika
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov