UNIOR Kovaška industrija d.d.

NASLOV PODJETJA: Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

INTERNETNA STRAN: www.unior.si

E-NASLOV: zaposlovanje@unior.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 2.077

Opis podjetja

Skupina Unior je mednarodno ugledna družba, izkušena na področju obdelave kovin in turizma.

Naša ključna konkurenčna prednost je sinergijsko medindustrijsko sodelovanje. Odličnost povezujemo s procesi utopnega kovanja jekla, hladnega kovanja, strojne obdelave lastnih odkovkov, sintranja ter »turnkey« rešitvami pri namenskih obdelovalnih strojih.

Naravnani smo zlasti izvozno, saj 94,8 % prodaje treh kovinskih programov ustvarimo za tuje trge.

 • Naše ime je našlo svoje mesto v družbi najpomembnejših dobaviteljev kovanih avtomobilskih delov najuglednejših evropskih proizvajalcev in njihovih sistemskih dobaviteljev: Volkswagen, Audi, Škoda, Porsche, Bentley, BMW, Ferrari, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Jaguar, Land Rover, Volvo …
 • Smo globalno prepoznaven proizvajalec namenskih obdelovalnih strojev CNC za serijsko obdelavo aluminijskih odlitkov ali odkovkov.
 • Smo nezamenljiv in zanesljiv prijatelj poklicnih in ljubiteljskih mojstrov.
 • Smo visoko usposobljen in gostoljuben ponudnik gostinskih in sprostitvenih storitev.

Glede na raznorodna področja, na katerih ustvarjamo, so tudi profesionalni profili naših sodelavcev zelo raznoliki. V Uniorju smo skrb za zaposlene tesno vpletli v svoje poslovno načrtovanje. Kot največji zaposlovalec v regiji in eden večjih v državi ter kot gospodarski subjekt, ki bistveno prispeva in oblikuje tukajšnje življenje, se namreč zavedamo, da z vlaganjem v zaposlene ne izpričujemo le odgovornosti do sodelavcev, temveč tudi odgovornost do širšega okolja.

Več o našem podjetju: www.unior.si.

Glavne dejavnosti podjetja

Kovanje, sintranje, mehanska obdelava, strojna obdelava lastnih odkovkov ter »turnkey« rešitve pri namenskih obdelovalnih strojih.

Organizacijska kultura in klima

V delniški družbi Unior živimo vrednote: odgovornost, inovativnost, odličnost, podjetnost.

Zavedamo se, da so ustvarjalni, zadovoljni in motivirani zaposleni odločilni za učinkovitost in uspešnost poslovnih procesov.

Vizija in cilji

Prepoznavni smo kot napredno mednarodno podjetje v kovinskopredelovalni in turistični dejavnosti.

Z lastnim inovativnim procesom v sodelovanju s kupci, dobavitelji, sorodnimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami razvijamo, proizvajamo in tržimo rešitve z vse višjo dodano vrednostjo.

Poslanstvo

Smo razvojni partner pri proizvodnji, preoblikovanju in obdelavi
kovin ter zaveznik narave in ljudi.

Delovna mesta katera želimo zapolniti

Iščemo predvsem kader s področja strojnih in elektro poklicev in mehatronike (pomožni kovači, utopni kovači, obdelovalci kovin, CNC-operaterji, monterji, tehnologi konstrukterji, metalurgi …) ter gastronomije, strežbe.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Naš cilj je skrbna izbira ustvarjalnega, iniciativnega, ambicioznega in kompetentnega kadra, ki bo v prihodnosti pripomogel k razvoju in rasti
družbe.

Gradimo na dolgoročnem sodelovanju in dobrih medosebnih odnosih, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu delu in večjemu zadovoljstvu zaposlenih.

Uniorjev etični kodeks nas vodi in jasno opredeljuje vedenje, ki se pričakuje od nas.

Zaveze, ki jih zaposleni spoštujemo:

 • Zavzemamo se za poštene medosebne odnose na delovnem mestu.
 • Prevzemamo odgovornost za svoje delo in dajemo pobude za spremembe.
 • Glede na svoje zadolžitve, pooblastila in odgovornosti ravnamo v skladu z internimi akti.
 • Delujemo v skladu z vrednotami podjetja.
 • Udeležujemo se usposabljanja in skrbimo za svoj lastni razvoj.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

Preudarno in načrtno vlagamo v svoje zaposlene na področju štipendiranja, usposabljanja in izobraževanja. Sistematično skrbimo za njihovo varnost in zdravje. Nudimo jim številne ugodnosti in nenehno skrbimo za kakovostne medosebne odnose.

Skrbimo za dobre delovne pogoje in za nova znanja sodelavcev. Glede na potrebe organiziramo eksterna in interna usposabljanja z različnih področij. Glede na kadrovske potrebe omogočamo tudi sofinanciranje študija ob delu.

Zavedamo se, da se pot do znanja začne že zgodaj, zato sred­nješolce in študente že 40 let spodbujamo s štipendiranjem. Štipendiramo zlasti deficitarne poklice, ki jih potrebujemo. S politiko štipendiranja spodbujamo mlade k izobraževanju, predvsem za strojne in gostinske poklice.

Preko Športnega društva Unior nudimo svojim zaposlenim številne možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa.

Ker smo usmerjeni v odgovorno podjetništvo, ne zagotavljamo samo ekonomske in zakonske odgovornosti, temveč je naš cilj v vsakdanje aktivnosti uvesti tudi etično odgovornost, kar pomeni ravnati v skladu z družbenimi pričakovanji, ki so izražena v družbenih pravilih.

unior-slika-3-ce-2016

unior-slika-2-ce-2016

unior-slika-1-ce-2016

Kategorije:
 • Delodajalci
 • Elektrotehnika in elektronika
 • Gostinstvo in turizem
 • Proizvodnja, industrija
 • Strojništvo in metalurgija
 • Tehnična dela
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov