UNIOR d.d.

NASLOV PODJETJA: Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

INTERNETNA STRAN: www.unior.si

E-NASLOV: zaposlovanje@unior.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 1825

Opis podjetja

Skupina Unior z  mednarodnim ugledom prepričuje z izkušnjami na področju obdelave kovin in  turizma.  V delovanje skupine Unior je vključenih 24 povezanih družb, 17 odvisnih podjetij, 7 pridruženih podjetij, ki z nekaj manj kot 4000 zaposlenimi (od tega polovica v Unior d.d.) delujejo v 18 državah.  Delovanje v različnih dejavnostih nam prinaša  številne prednosti, saj je naša ponudba bogatejša. V Skupini Unior smo poleg kovinske predelovalne dejavnosti tudi  visoko usposobljen in gostoljuben ponudnik gostinskih in sprostitvenih storitev. V  kovinsko predelovalni dejavnosti so naši programi (Odkovki, Ročno orodje in Strojegradnja) sinergično povezani, tako smo konkurenčnejši in imamo še širše odprta vrata zlasti na zahtevnih tujih trgih.
Naši največji in najpomembnejši kupci so renomirana podjetja avtomobilske industrije.To so Volkswagen, Audi, Škoda, Porsche, Bentley, BMW, Ferrari, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Jaguar, Land Rover, Volvo. Smo največji dobavitelj odkovkov naslednjim sistemskim dobaviteljem krmilnih sklopov: ZF Friedrichshafen, THK RHYTHM, JTEKT, SEAC, Robert Bosch.

V vseh vidikih stremimo k vrhunskemu, svojo kakovost pa želimo tudi učinkovito nadzorovati. Zato smo na različnih področjih delovanja uvedli ugledne certificirane sisteme:

 • Sistem vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001 (prvi certifikat
 • smo prejeli 1994 za program Ročno orodje, skupni certifikat
  za vse proizvodne programe Unior d. d. pa leta 1999)
 • Sistem ravnanja z okoljem po zahtevah ISO 14001 (od leta
  2004 za Unior d. d.)
 • Sistemi vodenja kakovosti po zahtevah avtomobilske
  industrije:

  • QS 9000 za program Odkovki v letu 2000 (kasneje ga je
   nadomestil ISO/TS 16949), nato pa IATF 16949.
  • ISO/TS 16949 za program Odkovki od leta 2005
  • VDA 6.4 za program Strojna oprema od leta 2005
  • Osnovni certifikat  Družini prijazno podjetje
  • Certifikat sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001
Pridobili smo pomembna potrdila o ustreznosti naših izdelkov in storitev:
 • Certifikat za orodje za delo pod visoko napetostjo, IEC 60900, ki ga izdaja nemški inštitut VDE (pridobili smo ga že leta 1991)
 • Potrdilo o ustreznosti za ročno orodje GOST PCT
 • Oznaka o skladnosti za stroje CE
 • Potrdilo o uvedenem sistemu po zahtevah HACCP
 • Imamo certifikat AEO, s katerim smo si pridobili status pooblaščenega gospodarskega subjekta, kar pomeni, da smo varen in zanesljiv partner v mednarodni trgovini.

Glavne dejavnosti podjetja

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija, proizvodnja ročnega orodja, turizem.

Organizacijska kultura in klima

V delniški družbi Unior živimo vrednote: odgovornost, inovativnost, odličnost, podjetnost. Zavedamo se, da so ustvarjalni, zadovoljni in motivirani zaposleni odločilni za učinkovitost in uspešnost poslovnih procesov.

Zaveze, ki jih zaposleni spoštujemo:

 • Svoje delo opravljamo odlično, strokovno, zavzeto in po najboljših močeh.
 • Ne bojimo se sprememb, iščemo inovativne rešitve na vseh področjih našega delovanja in podpiramo vse aktivnosti, ki imajo za cilj boljše ter učinkovitejše delovanje podjetja.
 • Na novo zaposlene sistematično uvajamo v delo.
 • Izobražujemo se, usposabljamo se ter pridobivamo nova znanja in veščine.
 • Skrbimo za dobro počutje in zdravje na delovnem mestu.
 • Smo družbeno odgovorni in delujemo v dobro lokalne in širše skupnosti.

V delniški družbi Unior upravljamo s številnimi aktivnostih, s katerimi izboljšujemo organizacijsko klimo.  Aktivnosti usmerjamo predvsem  v zagotavljanje učeče in misleče kulture.  Velik poudarek dajemo na grajenju dobrih medosebnih odnosov, medosebnega komuniciranja. Zavedamo se, da le delovna sredina, kjer se sodelavci dobro razumejo prinašajo dodano vrednost tako zaposlenemu kot podjetju. Naš uspeh temelji na inovacijah.  Naši zaposleni so sposobni, zagnani in ustvarjalni. Stremimo k ustvarjalnemu, proaktivnemu, ambicioznemu in kompetentnemu kadru, ki bo v prihodnosti pripomogel k rasti in razvoju družbe. Gradimo na dolgoročnem sodelovanju
in dobrih medosebnih odnosih, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu delu in večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Zato
preudarno in načrtno vlagamo v svoje zaposlene na področju štipendiranja, usposabljanja in izobraževanja. Sistematično skrbimo za njihovo varnost in zdravje. Nudimo jim številne ugodnosti in nenehno skrbimo za kakovostne medosebne odnose.  V družbi Unior smo odgovorni do svojih zaposlenih, zato vlagamo v njihov osebnostni in strokovni razvoj. Načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, ki jih skrbno uvajamo v delo.

Vizija in cilji

Poslanstvo družbe UNIOR d.d.:
Smo globalni razvojni partner pri proizvodnji kovanih izdelkov, ročnega orodja in tehnoloških rešitev za obdelavo kovin.

Vizija družbe UNIOR d.d.:
Prepoznavni smo kot napredno mednarodno podjetje v kovinsko predelovalni dejavnosti. Na nekaterih področjih delovanja smo v svetovnem merilu po tržnem deležu ali tehničnih rešitvah med vodilnimi podjetji. Z lastnimi inovativnimi procesi v sodelovanju s poslovnimi partnerji in raziskovalnimi organizacijami razvijamo, proizvajamo in tržimo proizvode ter tehnične rešitve z vse višjo dodano vrednostjo, ki bo do leta 2022 dosegla 43 tisoč evrov na zaposlenega.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Naš cilj je skrbna izbira ustvarjalnega, iniciativnega, ambicioznega in kompetentnega kadra, ki bo v prihodnosti pripomogel k razvoju in rasti
družbe. Gradimo na dolgoročnem sodelovanju in dobrih medosebnih odnosih, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu delu in večjemu zadovoljstvu
zaposlenih.
Etični kodeks Uniorja nas vodi in jasno opredeljuje vedenje, ki se od nas pričakuje.

Zaveze, ki jih zaposleni spoštujemo:

 • Zavzemamo se za poštene medosebne odnose na delovnem mestu.
 • Prevzemamo odgovornost za svoje delo in dajemo pobude za spremembe.
 • Glede na svoje zadolžitve, pooblastila in odgovornosti ravnamo v skladu z internimi akti.
 • Delujemo v skladu z vrednotami podjetja.
 • Udeležujemo se usposabljanja in skrbimo za svoj lasten razvoj.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

V družbi Unior čutimo odgovornost do zaposlenih in zato se trudimo nuditi dobre delovne pogoje ter možnosti za izobraževanje in usposabljanje
v skladu z vizijo posameznih programov in sektorjev. V skladu s potrebami organiziramo eksterno in interno usposabljanje iz različnih področij. Glede na kadrovske potrebe omogočamo tudi sofinanciranje študija ob delu.  S politiko štipendiranja spodbujamo mlade k izobraževanju, predvsem za strojne in gostinske poklice. Poleg izpolnjevanja obveznosti, ki jih ima družba po zakonodaji, Unior d.d. vlaga še v varovanje okolja, svoje zaposlene in odnose s poslovnimi partnerji. Ker smo usmerjeni v odgovorno podjetništvo, ne zagotavljamo samo ekonomske in  zakonske odgovornosti, temveč je naš cilj v vsakdanje aktivnosti dodati tudi etično odgovornost, kar pomeni ravnati v skladu z družbenimi pričakovanji, ki so izražena v družbenih pravilih.   Ker se v Uniorju zavedamo, da je dobro počutje zaposlenih eden od najpomembnejših dejavnikov uspešnosti, nudimo širok spekter ugodnosti (počitnikovanje, aktivnosti v okviru športnega društva, tradicionalni kovaški piknik, aktivnosti s področja promocije zdravja…). Ponosni smo, da znamo in zmoremo prisluhniti potrebam okolja ter da smo moralna in finančna podpora širšemu družbenemu okolju.

unior-slika-3-ce-2016

unior-slika-2-ce-2016

unior-slika-1-ce-2016

 

 

Kategorije:
 • Delodajalci
 • Elektrotehnika in elektronika
 • Gostinstvo in turizem
 • Proizvodnja, industrija
 • Strojništvo in metalurgija
 • Tehnična dela
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov