UNIOR Kovaška industrija d.d.

NASLOV PODJETJA: Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

INTERNETNA STRAN: www.unior.si

E-NASLOV: zaposlovanje@unior.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 2.077

Opis podjetja

Smo mednarodno ugledna družba, izkušena na področju obdelave kovin in turizma. Naša družba je naravnana zlasti izvozno, saj 94,8 % prodaje treh kovinskih programov ustvarimo za tuje trge. V delovanje skupine Unior je vključenih 26 povezanih družb, 18 odvisnih podjetij, 8 pridruženih podjetij, ki z nekaj manj kot 4000 zaposlenimi (od tega polovica v Unior d.d.) delujejo v 19 državah. Ustvarjamo v štirih različnih programih: Odkovki, Ročno orodje, Strojna oprema in Turizem. To nam prinaša številne prednosti, saj je naša ponudba bogatejša, programi so sinergično povezani, smo konkurenčnejši in imamo še širše odprta vrata zlasti na zahtevnih tujih trgih. Kovinski del, ki ga tvorijo trije programi (Odkovki, Ročno orodje in Strojna oprema), ustvari 87,4 % našega prometa, turizem pa 12,6 %. Naši največji in najpomembnejši kupci so renomirana podjetja avtomobilske industrije.

To so Volkswagen, Audi, Škoda, Porsche, Bentley, BMW, Ferrari, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Jaguar, Land Rover, Volvo. Smo največji dobavitelj odkovkov naslednjim sistemskim dobaviteljem krmilnih sklopov: ZF Friedrichshafen, THK RHYTHM, JTEKT, SEAC, Robert Bosch.

V vseh vidikih stremimo k vrhunskemu, svojo kakovost pa želimo tudi učinkovito nadzorovati. Zato smo na različnih področjih delovanja uvedli ugledne certificirane sisteme:
– Sistem vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001 (prvi certifikat smo prejeli 1994 za program Ročno orodje, skupni certifikat za vse proizvodne programe Unior d. d. pa leta 1999)
– Sistem ravnanja z okoljem po zahtevah ISO 14001 (od leta 2004 za Unior d. d.)
– Sistemi vodenja kakovosti po zahtevah avtomobilske industrije:
• QS 9000 za program Odkovki v letu 2000 (kasneje ga je nadomestil ISO/TS 16949)
• ISO/TS 16949 za program Odkovki od leta 2005
• VDA 6.4 za program Strojna oprema od leta 2005

Glavne dejavnosti podjetja

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija, proizvodnja ročnega orodja, turizem.

Organizacijska kultura in klima

V delniški družbi Unior živimo vrednote: odgovornost, inovativnost, odličnost, podjetnost. Zavedamo se, da so ustvarjalni, zadovoljni in motivirani zaposleni odločilni za učinkovitost in uspešnost poslovnih procesov.

Zaveze, ki jih zaposleni spoštujemo:
– Svoje delo opravljamo odlično, strokovno, zavzeto in po najboljših močeh.
– Ne bojimo se sprememb, iščemo inovativne rešitve na vseh področjih našega delovanja in podpiramo vse aktivnosti, ki imajo za cilj boljše ter učinkovitejše delovanje podjetja.
– Na novo zaposlene sistematično uvajamo v delo.
– Izobražujemo se, usposabljamo se ter pridobivamo nova znanja in veščine.
– Skrbimo za dobro počutje in zdravje na delovnem mestu.
– Smo družbeno odgovorni in delujemo v dobro lokalne in širše skupnosti.

V delniški družbi Unior upravljamo s številnimi aktivnostih, s katerimi izboljšujemo organizacijsko klimo. Aktivnosti usmerjamo predvsem v zagotavljanje učeče in misleče kulture. Velik poudarek dajemo na grajenju dobrih medosebnih odnosov, medosebnega komuniciranja. Zavedamo se, da le delovna sredina, kjer se sodelavci dobro razumejo prinašajo dodano vrednost tako zaposlenemu kot podjetju. Naš uspeh temelji na inovacijah. Naši zaposleni so sposobni, zagnani in ustvarjalni.Stremimo k ustvarjalnemu, proaktivnemu, ambicioznemu in kompetentnemu kadru, ki bo v prihodnosti pripomogel k rasti in razvoju družbe. Gradimo na dolgoročnem sodelovanju in dobrih medosebnih odnosih, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu delu in večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Zato preudarno in načrtno vlagamo v svoje zaposlene na področju štipendiranja, usposabljanja in izobraževanja. Sistematično skrbimo za njihovo varnost in zdravje. Nudimo jim številne ugodnosti in nenehno skrbimo za kakovostne medosebne odnose. V družbi Unior smo odgovorni do svojih zaposlenih, zato vlagamo v njihov osebnostni in strokovni razvoj. Načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, ki jih skrbno uvajamo v delo.

Vizija in cilji

Sledimo jasni viziji in poslanstvu
Prepoznavni smo kot napredno mednarodno podjetje v kovinsko predelovalni in turistični dejavnosti. Z lastnim inovativnim procesom v sodelovanju s kupci, z dobavitelji, s sorodnimi podjetji in z raziskovalnimi organizacijami razvijamo, proizvajamo in tržimo rešitve z vse višjo dodano vrednostjo. Naša bruto dodana vrednost na zaposlenega je 35.500 EUR, čisti prihodki od prodaje pa znašajo 198 milijonov EUR. Zagotavljamo varno naložbo lastnikom z donosnostjo (ROE) vsaj 5,5 odstotka in prihodnost zaposlenim. Smo povezovalni člen v dinamični Skupini, ki izkorišča svoje sinergije in dosega 255 milijonov EUR prodaje ter s pridruženimi podjetji zaposluje 4.195 ljudi.

Poslanstvo
Smo razvojni partner pri proizvodnji, preoblikovanju in obdelavi kovin ter zaveznik narave in ljudi.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

Predvsem iščemo kader s področja  gastronomije,  strežbe ter s področja strojnih in elektro poklicev ter mehatronike (obdelovalci kovin, cnc operaterji, monterji, tehnologi konstrukterji, metalurgi …).

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Naš cilj je skrbna izbira ustvarjalnega, iniciativnega, ambicioznega in kompetentnega kadra, ki bo v prihodnosti pripomogel k razvoju in rasti družbe. Gradimo na dolgoročnem sodelovanju in dobrih medosebnih odnosih, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu delu in večjemu zadovoljstvu
zaposlenih.

Etični kodeks Uniorja nas vodi in jasno opredeljuje vedenje, ki se od nas pričakuje. Zaveze, ki jih zaposleni spoštujemo:
• Zavzemamo se za poštene medosebne odnose na delovnem mestu.
• Prevzemamo odgovornost za svoje delo in dajemo pobude za spremembe.
• Glede na svoje zadolžitve, pooblastila in odgovornosti ravnamo v skladu z internimi akti.
• Delujemo v skladu z vrednotami podjetja.
• Udeležujemo se usposabljanja in skrbimo za svoj lasten razvoj.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

V družbi Unior čutimo odgovornost do zaposlenih in zato se trudimo nuditi dobre delovne pogoje ter možnosti za izobraževanje in usposabljanje v skladu z vizijo posameznih programov in sektorjev. V skladu s potrebami organiziramo eksterno in interno usposabljanje iz različnih področij. Glede na kadrovske potrebe omogočamo tudi sofinanciranještudija ob delu. S politiko štipendiranja spodbujamo mlade k izobraževanju, predvsem za strojne in gostinske poklice.

Poleg izpolnjevanja obveznosti, ki jih ima družba po zakonodaji, Unior d.d. vlaga še v varovanje okolja, svoje zaposlene in odnose s poslovnimi partnerji. Ker smo usmerjeni v odgovorno podjetništvo, ne zagotavljamo samo ekonomske in zakonske odgovornosti, temveč je naš cilj v vsakdanje aktivnosti dodati tudi etično odgovornost, kar pomeni ravnati v skladu z družbenimi pričakovanji, ki so izražena v družbenih pravilih. Ker se v Uniorju zavedamo, da je dobro počutje zaposlenih eden od najpomembnejših dejavnikov uspešnosti, nudimo širok spekter ugodnosti (počitnikovanje, aktivnosti v okviru športnega društva, tradicionalni kovaški piknik, akativnosti s področja promocije zdravja…). Ponosni smo, da znamo in zmoremo prisluhniti potrebam okolja ter da smo moralna in finančna podpora širšemu družbenemu okolju.

unior-slika-3-ce-2016

unior-slika-2-ce-2016

unior-slika-1-ce-2016

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Elektrotehnika in elektronika
  • Gostinstvo in turizem
  • Proizvodnja, industrija
  • Strojništvo in metalurgija
  • Tehnična dela
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 2. oktobra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov