UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE KARIERNI CENTER UNIVERZE NA PRIMORSKEM

NASLOV PODJETJA: Titov trg 4, 6000 Koper

INTERNETNA STRAN: www.upr.si | www.kariernicenter.upr.si

E-NASLOV: nad 600

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

OPIS ORGANIZACIJE

Poslanstvo Univerze na Primorskem je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem želje po znanju in raziskovanju ter graditi sinergije z drugimi univerzami in raziskovalnimi zavodi doma in v tujini. Karierni center Univerze na Primorskem preko povezovanja družbenega in akademskega okolja predstavlja dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja podporo pri študijskem procesu in kariernem napredovanju ter pripomore k uresničevanju dolgoročnega cilja, tj. povečanju zaposljivosti diplomantov UP.

GLAVNE DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE

Karierni center Univerze na Primorskem:
• nudi brezplačno karierno svetovanje (svetovanje z namenom usklajevanja študijskega procesa in doseganja kariernih ciljev, pomoč pri pripravi kompetenčnega portfolija in beleženju lastnih dosežkov, pomoč pri pripravi osebne predstavitve, motivacijskega pisma ter pri pripravi priprava na zaposlitveni razgovor, posredovanje informacij glede možnosti štipendij, ideje o tem, kako pridobiti prve delovne izkušnje že v času študija, spodbujanje k aktivnemu vključevanju v univerzitetno okolje z namenom pridobivanja dodatnih kompetenc, znanj in spretnosti ter mreženja, spodbujanje k pridobivanju dodatnih kompetenc v okviru možnosti, ki jih študijski program omogoča, svetovanje pri izbiri nadaljnjega študija in postopkih za kandidate s posebnimi potrebami, idr.
• organizira predstavitve podjetij na fakultetah v obliki Kariernih dni, kjer delodajalci predstavijo svoje dejavnosti, potrebe po kadrih in možnosti sodelovanja s študenti. Vsebine se razlikujejo glede na dejavnosti delodajalcev in študijsko področje fakultete (npr. predstavitev socialnega podjetništva, poti do dobre poslovne ideje, simulacija zaposlitvenega razgovora, dobra osebna predstavitev z nasveti delodajalca, idr.),
• organizira obiske diplomantov v bodoča delovna okolja,
• izvaja delavnice, seminarje, predavanja in druge oblike izobraževanja s področja učinkovitega vstopa na trg dela,
• organizira okrogle mize in druge dogodke s področja kariernega razvoja in trga dela,
• prireja Alumni srečanja, idr.

VIZIJA IN CILJI

Vizija Kariernega centra Univerze na Primorskem: povečanje zaposljivosti diplomatov UP.
Pridobivanje dodatnih kompetenc že v času študija, ki povečujejo možnost zaposlitve po zaključenem študiju. Cilj univerze je študijsko ponudbo oblikovati tako, da bo omogočala stopenjsko nadgrajevanje znanja, spretnosti in kompetenc na izbranem strokovnem in znanstvenem področju vse do ravni doktorskega študija.

KAJ PONUJAMO OBISKOVALCEM / KAJ LAHKO OBISKOVALCI IZVEDO NA NAŠI STOJNICI

Obiskovalci stojnice bodo lahko prejeli koristne informacije o brezplačnih aktivnostih, ki jih izvaja karierni center. Prav tako se bodo lahko seznanili z možnostmi in različnimi oblikami sodelovanja, ki so že vzpostavljene med delodajalci in univerzo, ter prejeli ažurne informacije o možnostih vključitve v projekte za različne ciljne skupine. Lahko se bodo naročili na karierno svetovanje in vključili v brezplačne delavnice. Ob podpori svetovalke bodo na sejmu lahko izpolnili karierno sidro in preverili, katero sidro je najbolj izrazito oz. ugotovili svojo usmerjenost. Obiskovalci bodo prejeli tudi različno gradivo, ki se nanaša na študijske programe in kompetence diplomantov UP.

NAZAJ NA VSA PODJETJA

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov