Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

NASLOV PODJETJA: Jamnikarjeva 101

INTERNETNA STRAN: http://www.bf.uni-lj.si/

E-NASLOV: tajnistvodekanat@bf.uni-lj.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 610

Opis podjetja

Temeljno poslanstvo Biotehniške fakultete je univerzitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo na področju ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva (gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij ( lesarstvo, živilstvo, biotehnologija).

Skupna podlaga vseh študijskih in znanstvenih disciplin na Biotehniški fakulteti so naravni viri (zemlja, prostor, rastlinstvo, živalstvo, voda). Usmeritev fakultete v proučevanje naravnih virov in v trajnostno gospodarjenje z njimi postavlja fakulteto med tiste družbene institucije, ki jih mora imeti vsak narod, ki želi oblikovati in ohraniti svojo identiteto. Raziskovanje in izobraževanje na področju ved o življenju in naravi nalaga Biotehniški fakulteti tudi veliko odgovornost, da ustvarja strokovne in znanstvene podlage in krepi družbeno klimo za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo.

Glavne dejavnosti institucije

Temeljne dejavnosti Biotehniške fakultete so univerzitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo na področju ved o živi naravi ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij.

Organizacijska struktura in klima

Biotehniška fakulteta ima sedem oddelkov; šest izmed njih je lociranih v zelenem okolju pod Rožnikom, medtem ko se Oddelek za zootehniko nahaja v Grobljah pri Domžalah.

Naša vizija in cilji

Poslanstvo Biotehniške fakultete je ustvarjanje in ohranjanje vrhunskih znanj s področij bioloških, biotehniških ved in krajinske arhitekture ter njihovega posredovanja družbi v procesu izobraževanja in prenos znanj ter tehnologij v prakso. Zagotavljanje poznavanja bioloških zakonitosti, razumevanje razmerij med okoljem in družbo, varovanje okolja in krajine, varstvo naravne dediščine, sonaravna in trajnostna raba naravnih virov, pridelava in predelava kakovostne hrane ter razvoj sodobne biotehnologije so trajni cilji fakultete in njenih vrhunsko ter mednarodno primerljivih in usposobljenih diplomantov.

Biotehniška fakulteta z zastavljenimi cilji prispeva h kakovosti in pripada skupini najuglednejših evropskih fakultet s področja ved o življenju, rabe in varstva naravnih virov in okolja. Fakulteta bo postala ena od regionalno pomembnejših ustanov, ki bo družbi posredovala znanja iz omenjenih področij ter se odzivala na aktualna domača in mednarodna družbena vprašanja.

Kategorije:
  • Izobraževalne ustanove
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov