Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

NASLOV PODJETJA: Večna pot 113, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: https://fri.uni-lj.si/sl

E-NASLOV: /

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 170

Opis podjetja

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je vodilna visokošolska in raziskovalna institucija na področju računalniške in informacijske znanosti v Sloveniji. Glavne dejavnosti so dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje računalniških strokovnjakov različnih profilov ter raziskovalno in znanstveno delovanje, pri čemer dosega vidne rezultate predvsem na področjih umetne inteligence, podatkovnega rudarjenja in računalniškega vida.

Fakulteta je bila ustanovljena leta 1996 z razcepitvijo dotedanje Fakultete za elektrotehniko in računalništvo na dve novi fakulteti. Sam študij računalništva in informatike se je na Univerzi v Ljubljani sicer začel že leta 1973, začetki raziskovanja računalništva pa sežejo v leto 1961.

Skupnost visokošolskih učiteljev, študentov, raziskovalcev in sodelavcev na fakulteti ustvarja, izmenjuje in prenaša znanja s področja računalništva in informatike ter jih povezuje z drugimi disciplinami. Sodobni prostori, kamor se je fakulteta preselila leta 2014, se nahajajo v prijetnem okolju za Rožnikom, kjer nastaja središče, ki bo povezalo študente, raziskovalce in druge sodelavce s področij tehnike in naravoslovja.

Glavne dejavnosti podjetja

Pedagoška in raziskovalna.

Naša vizija in cilji

Fakulteta za računalništvo in informatiko želi biti prepoznavna v svetu in med vodilnimi fakultetami na svojem področju v srednji in jugovzhodni Evropi. S svojimi dosežki želi prispevati k razvoju stroke in splošnemu razvoju v okolju, v katerem deluje.

Usmerjenost v kakovost delovanja je del poslanstva, vizije in vrednot Fakultete za računalništvo in informatiko. Skrb za kakovost je del znamke kakovosti, ki poteka preko načrtovanja, spremljanja delovanja, sprotnega odpravljanja napak, samoevalvacij in strateškega planiranja. Razvijati želimo kulturo kakovosti, v to vključiti vse sodelavce in dvigniti nivo pripadnosti fakulteti.

Kategorije:
  • IT, računalništvo
  • Izobraževalne ustanove
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov