Univerza v Ljubljani, Karierni centri in Mreža klubov alumnov

NASLOV PODJETJA: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: https://uni-lj.si

E-NASLOV: kadrovska.sluzba@uni-lj.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

Opis podjetja

Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša slovenska univerza. Sestavlja jo 23 fakultet in 3 umetniške akademije. Poleg raziskovalnih in izobraževalnih storitev študentom in diplomantom ponuja še mnoge druge storitve. Najbolj zanimive za vašo karierno pot so storitve Kariernih centrov UL, Mreže klubov alumnov UL in Pisarne za prenos znanja UL.

Glavne dejavnosti podjetja

Karierni centri Univerze v Ljubljani (KC UL) zagotavljamo celostno podporo na področju osebnega in kariernega razvoja študentom in diplomantom na njihovi študijski in karierni poti preko različnih dejavnosti. Karierni svetovalci, ki delujejo na vseh 26 fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani, smo pravi sogovornik v dilemah pri nadaljevanju študija, razmišljanju o karierni poti, iskanju praks, študentskega dela ali zaposlitve ter nagovarjanju delodajalcev. S študenti se srečamo na individualnem kariernem svetovanju, omogočamo jim tudi coaching. V Vpisni služi Univerze v Ljubljani individualna svetovanja nudimo tudi dijakom – bodočim študentom, s čimer jim pomagamo razreševati dileme pri izbiri študija, obenem z drugimi sodelovanji.

Z namenom olajšanja prehoda s študija na trg dela ter pridobivanja in nadgrajevanja različnih kompetenc in znanj izvajamo brezplačne dejavnosti in dogodke:

  • od delavnic samoocene, pisanja življenjepisa in motivacijskega pisma, priprave na zapo-slitveni razgovor in spoznavanja trga dela,
  • do delavnic komunikacije, javnega nastopanja, bontona, kreativnega razmišljanja, nadgrajevanja računalniških znanj in delavnic na številne druge aktualne teme.
  • Poleg delavnic prirejamo tudi predavanja, okrogle mize in druge dogodke o priložnostih v tujini, podjetništvu, iskanju praks, štipendijah in drugih temah, povezanih s trgom dela, ter webinarje.
  • Študente povezujemo s potencialnimi delodajalci že med študijem, saj organiziramo karierne dneve, predsta¬vitve delodajalcev na fakultetah in akademijah, predstavitve kariernih poti in obiske v delovna okolja delodajalcev.
  • S potencialnimi delodajalci sodelujemo tudi prek objav prostih delovnih mest, ki so primerna za študente in diplomante po zaključku študija, ter s široko mrežo informacij skrbimo za čim boljšo obveščenost študentov o kariernih priložnostih.

Mreža klubov alumnov Univerze v Ljubljani (alumniUL) povezuje 59 klubov alumnom vseh članic UL.

V klubih se zbirajo diplomanti-alumni posamezne fakultete ali stroke z namenom:

  • prenosa znanja in razvoja stroke,
  • krepitve ugleda »svoje« fakultete/akademije in s tem dvigovanja vrednosti njenih diplomantov,
  • organizacije izobraževanj, delavnic in konferenc ter skrb za vseživljenjsko učenje,
  • podpore članom ter krepitve poslovnih in kariernih povezav.

Vsi včlanjeni diplomanti so upravičeni do:

Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani (PZZ UL) je most med raziskovalno in gospodarsko sfero. Po eni strani smo podpora raziskovalcem, študentom in alumnom, ki imajo ideje in potencialne inovacije, po drugi strani pa vstopna točka za podjetja, ki iščejo tehnologije in znanje ali projektna partnerstva.

Naša glavna naloga je spodbujanje in podpora različnim oblikam prenosa znanja v gospodarstvo in s tem v širšo družbo. Pokrivamo naslednja področja:

Kategorije:
  • Izobraževalne ustanove
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov