Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

NASLOV PODJETJA: Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

INTERNETNA STRAN: www.fgpa.um.si

E-NASLOV: fgpa@um.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 92

Opis organizacije

UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo izvaja študijske programe Gradbeništva, Arhitekture, Gospodarskega in Prometnega inženirstva na vseh ravneh visokošolskega izobraževanja vključno z doktorskimi študiji Gradbeništva in Prometnega inženirstva, zato je vrhunska znanstveno-raziskovalna dejavnost ključna za uresničitev naših ciljev. Znanstveno odličnost bomo zagotavljali s skrbjo za kakovostno raziskovalno delo, ki se bo zrcalilo v nadaljevanju naraščanja števila mednarodno odmevnih znanstvenih del, s povečanjem deleža mladih raziskovalcev in doktorantov ter njihovo vključenostjo v nove raziskovalne projekte in programske skupine.

Ustvarjeno znanje bomo uporabljali v sodelovanju s strokovnimi združenji pri uvajanju inovacij in s tem povezanimi zakonodajnimi smernicami v načrtovanju, gradnji in vzdrževanju objektov ter infrastrukture, izhajajoč iz načel trajnosti, zavedajoč se vpliva teh dejavnosti na okolje in energijskih zahtev v prihodnosti. V okviru fakultete imamo v načrtu ustanovitev Centra za graditeljstvo, ki bi postal osnovni integracijski člen gospodarskega razvoja na področju gradbeništva, prometnega inženirstva, okoljskega načrtovanja in drugih s tem povezanih dejavnosti in bi neposredno povezoval akademsko in gospodarsko-strokovno sfero.

Prepletenost znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega dela bomo dosegali z vzpodbujanjem tesnega povezovanja in odgovornosti med visokošolskimi učitelji, znanstvenimi sodelavci in tudi študenti. Študente bomo že v okviru rednega študijskega procesa aktivno vključevali v razvojne projekte za industrijo, v katere bomo direktno implementirali najnovejša lastna in tuja znanstvena odkritja, v okviru obštudijskega procesa pa jih tudi vključevali v najzahtevnejše razvojne projekte za industrijske partnerje s ciljem razvoja novih produktov in tehnologij ter posledično s povečanjem konkurenčnosti slovenskih gradbenih podjetij in zaposljivosti naših diplomantov.

Glavne dejavnosti organizacije

Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. Na izobraževalnem področju fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Arhitektura, pri izvajanju interdisciplinarnega programa Gospodarsko inženirstvo smer gradbeništvo pa sodeluje z Ekonomsko poslovno fakulteto. Za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe fakulteta izvaja programa Gradbeništvo in Promet.
V okviru raziskovalnih programov izvajamo mednarodne, nacionalne in regionalne znanstvene in razvojno raziskovalne projekte, izdelujemo pa tudi elaborate, izvedeniška in strokovna mnenja za ustanove, podjetja in ostale naročnike.
Fakulteta pri svoji težnji za stalno izboljševanje sledi načelom doslednosti, iskrenosti, odprtosti in mednarodne primerljivosti.

Naša vizija in cilji

Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru ustvarjamo, razvijamo in širimo inženirska znanja na področjih gradbeništva, arhitekture in prometnega inženirstva ter jih v najboljši možni meri prenašamo na svoje študente, kakor tudi v stroko, s čimer bogatimo življenje in ustvarjalno delo diplomantov in gospodarstva. Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo težimo k izvajanju takšne znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki na ravni mednarodne primerljivosti bogati svetovno zakladnico znanja in se odraža v inovativnem snovanju in učenju kot temeljnem prispevku k razvoju družbe na področjih našega delovanja.

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo bo na področju gradbeništva in z njim tesneje povezanimi inženirskimi področji, zlasti s področjem prometa in arhitekture, razpoznavna v slovenskem in mednarodnem prostoru, na določenih ožjih področjih pa bo primerljiva tudi z najboljšimi fakultetami v svetovnem merilu. Svoje izobraževalne in raziskovalne programe bo razvijala in izvajala z najvišjim standardom inženirskih in človeških vrednot, s tesnim sodelovanjem s stroko in sorodnimi institucijami, z odgovornim in mentorskim odnosom do študentov ter s prijateljskimi odnosi med sodelavci. Ti bodo v največji možni meri aktivirali in razvijali motivacijo, potenciale, znanje, razumevanje, ustvarjalnost in sposobnosti tako študentov kot učiteljev in raziskovalcev.​

Kaj ponujamo obiskovalcem / kaj lahko obiskovalci izvedo na naši stojnici?

Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. Na izobraževalnem področju fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Arhitektura, pri izvajanju interdisciplinarnega programa Gospodarsko inženirstvo smer gradbeništvo pa sodeluje z Ekonomsko poslovno fakulteto. Za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe fakulteta izvaja programa Gradbeništvo in Promet. V okviru raziskovalnih programov izvajamo mednarodne, nacionalne in regionalne znanstvene in razvojno raziskovalne projekte, izdelujemo pa tudi elaborate, izvedeniška in strokovna mnenja za ustanove, podjetja in ostale naročnike.

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov