Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)

NASLOV PODJETJA: Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

INTERNETNA STRAN: http://www.fkkt.um.si/

E-NASLOV: fkkt@um.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

Opis podjetja

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (UM FKKT) je znanstveno-raziskovalna institucija, katere poslanstvo je v negovanju ustvarjalnosti in odličnosti pri izvajanju izobraževalne, raziskovalne, strokovne in mednarodne dejavnosti na osnovi etičnih načel in akademske svobode.

Glavne dejavnosti podjetja

Na fakulteti izvajamo kvalitetne in mednarodno veljavne študijske programe. Pri tem dajemo največji poudarek usposobljenosti in zaposljivosti diplomantov na vseh študijskih stopnjah. Izobraževanje na fakulteti izhaja iz raziskovanja, zato rezultate svojih raziskav o novih spoznanjih in odkritjih nenehno prenašamo v študijski proces. Študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju uspešno raziskujejo in tako sodelujejo pri ustvarjanju novega znanja. Z raziskavami stremimo in prispevamo k dvigovanju kvalitete življenja, splošni blaginji in trajnostnemu reševanju okoljskih in drugih problemov. Sodelujemo v številnih domačih in mednarodnih temeljnih, aplikativnih in industrijskih projektih.

Organizacijska struktura in klima

Na fakulteti delujejo naslednji laboratoriji:

 • Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko
 • Laboratorij za organsko ter polimerno kemijo in tehnologijo
 • Laboratorij za anorgansko kemijo
 • Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj
 • Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko
 • Laboratorij za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko
 • Laboratorij za analizno kemijo in industrijsko analizo
 • Laboratorij za termoenergetiko
 • Laboratorij za vodno biofiziko in membranske procese
 • Skupina za eksperimentalno fiziko
 • Skupina za matematiko

Naša vizija in cilji

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru se razvija v mednarodno prepoznavno središče inovativnih znanj za izzive 21. stoletja s področij kemije, kemijske in biokemijske tehnike ter sorodnih ved. Postaja vse privlačnejša za motivirane študente, kvalitetne univerzitetne učitelje in raziskovalce, prav tako pa vse zanimivejša za domače in mednarodne znanstvene mreže ter kemično in procesno industrijo.

Kategorije:
 • Izobraževalne ustanove
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov