banner

Univerza v Novi Gorici

NASLOV PODJETJA: Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica

INTERNETNA STRAN: www.ung.si

E-NASLOV: karierni.center@ung.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 146

OPIS ORGANIZACIJE

Univerza v Novi Gorici je nedržavna, raziskovalna in študentom prijazna univerza, kjer znanje nastaja v harmoničnem odnosu med študenti in raziskovalci ter se prenaša na mlajše generacije in v podjetniško okolje. Univerza v Novi Gorici izvaja študijske programe na Fakulteti za znanosti o okolju, Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za humanistiko, Fakulteti za naravoslovje, Fakulteti za podiplomski študij, Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo ter Akademiji umetnosti. Skrb za kakovost in mednarodno konkurenčnost na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti je zastavljena kot osrednje vodilo oziroma zaveza Univerze v Novi Gorici (UNG).

Sodelovanje z industrijo in podjetniškim okoljem je imperativ za vse izobraževalne in raziskovalne enote UNG in za vse sodelavce UNG. Temeljna značilnost dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov UNG je učenje na praktičnih problemih, zato so študentje vključeni v praktično in raziskovalno delo znotraj institucije same ali v partnerskih raziskovalnih in visokošolskih inštitucijah ter industriji. Na ta način se ustvarjajo pogoji za prenos znanja iz akademske ustanove v podjetniško okolje, izboljšujejo pa se tudi zaposlitvene možnosti diplomantov.
Študijski programi so moderni, inovativni, interdisciplinarni in perspektivni. Naši študentje niso le številke in jih profesorji poznajo po imenih. Razmerje med številom študentov in profesorjev je 5:1. Svojim študentom zagotavljamo najsodobnejša znanja, kakovosten študij, izjemne profesorje in študijske pogoje na visoki ravni. Tudi zato naši študentje praviloma ocenjujejo, da jim je študij dal več, kot so pričakovali.

Zakaj izbrati študij na UNG? Aktualne vsebine študijskih programov, praktično in raziskovalno delo, odlične mednarodne povezave in posledično visoka zaposljivost po zaključku študija.

 

GLAVNA DEJAVNOS ORGANIZACIJE

Visokošolsko izobraževanje

NAŠA VIZIJA IN CILJI

Univerza v Novi Gorici je raziskovalna in mednarodno uveljavljena univerza, ki je v regiji in širše prepoznana kot gonilna sila družbenega razvoja. Z inovativnimi pristopi poučevanja razvija pedagoško odličnost na sodobnih študijskih programih, ki domačim in tujim študentom zagotavljajo visoko stopnjo zaposljivosti.
Svoj moto, “z znanjem do zmage”, uveljavlja z zagotavljanjem ustvarjalnega okolja za raziskovalce, profesorje in študente in s tem omogoča doseganje vrhunskih rezultatov na prodornih znanstvenih, tehnoloških in umetniških področjih.

KAJ LAHKO OBISKOVALCI IZVEDO NA NAŠI STOJNICI

Univerza v Novi Gorici bo na sejmu obiskovalcem predstavila študijske programe, ki jih izvaja na prvi, drugi in tretji stopnji ter Karierni center UNG. Obiskovalcem bomo predstavili storitve, ki jih Karierni center izvaja za bodoče in aktualne študente ter diplomante.

Kategorije:
  • razstavljavciOstali razstavljavci

Prejemanje e-novic MojeDelo.com