UP Fakulteta za management

NASLOV PODJETJA: Cankarjeva 5, 6000 Koper

INTERNETNA STRAN: www.fm-kp.si

E-NASLOV: pr@fm-kp.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 71

Opis fakultete

Fakulteta za management je javni izbraževalni zavod. Smo člani Univerze na Primorskem in že 25 let izobražujemo, raziskujemo in svetujemo na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in druge vede.

Glavne dejavnosti institucije

Temeljni dejavnosti fakultete sta izobraževanje in raziskovanje na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu. Redni in izredni študij izvajamo v Kopru. Ponujamo študijske programe na vseh stopnjah. Programi so aktualni in vsebinsko sledijo potrebam na trgu, vsebujejo širok nabor izbirnih predmetov in predavanja strokovnjakov iz prakse. Fakulteta spodbuja mednarodno mobilnost študentov na več kot 80 partnerskih inštitucijah po celi Evropi.

Organizacijska struktura in klima

Na fakulteti izjemno veliko pozornosti namenjamo osebnemu stiku s študenti. Relativna majhnost skupin nam omogoča, da profesorji in študentje razvijejo izredno tesne odnose, kar jim tudi omogoča, da študentje v času študija skrbijo za svoj individualni razvoj glede na področje zanimanja. Ravno tako z osebnim stikom vodstvo fakultete lahko hitro in učinkovito odgovarja na potrebe študentov ter prilagajanje študijskih vsebin in programov njihovim željam in potrebam.

Naša vizija in cilji

Vizija Fakultete za management UP stremi k članstvu v skupini najbolj kakovostnih evropskih poslovnih šol, s prepoznavnim vplivom na uspešnost gospodarstva in širšega družbeno-ekonomskega okolja v prostoru Srednje in Jugovzgodne Evrope ter Sredozemlja.

Programi, ki jih ponujamo

Fakulteta za management UP ponuja študijske programe na vseh treh stopnjah visokošolskega izobraževanja.

1. stopnja: dodiplomski študij

• Visokošolski študijski program Management (redna in izredna izvedba)
• Univerzitetni študijski program Management (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku)

2. stopnja: podiplomski študij

• magistrski program MANAGEMENT (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku)
• magistrski program EKONOMIJA IN FINANCE (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku)
• magistrski program MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
• magistrski program PRAVO ZA MANAGEMENT

3. stopnja: doktorski študij

• doktorski program MANAGEMENT

Kaj ponujamo našim študentom

Pri predajanju znanj našim študentom, vedno stremimo k uresničitvi treh poglavitnih zaobljub:
1. Priprava na globalno okolje
2. Individualni razvoj
3. Povezovanje z gospodarstvom

S temi zaobljubami v mislih, izvajamo študijski proces, v katerem je vključenih ogromno gostov iz prakse, učenja na primerih iz globalnega gospodarstva in mednarodnega okolja, vključevanja študentov v projekte in raziskave, strokovne prakse, mednarodne mobilnosti in mnogo več.

Kategorije:
  • Administracija in druga pisarniška dela
  • Bančništvo, finance in računovodstvo
  • Izobraževalne ustanove
  • Marketing, PR
  • Pravo in HR, kadri
  • Proizvodnja, industrija
  • Trgovina
  • Trženje, prodaja, komerciala
  • Vodenje, svetovanje
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov