Ustvarjajmo skupaj dobre zgodbe

Za uravnotežen trg dela ter zagotavljanje potrebnega kadra za delodajalce v času gospodarske rasti, je izrednega pomena tesno sodelovanje Zavoda RS za zaposlovanje z delodajalci, kar prepoznavamo tudi na Območni službi Novo mesto. Dobro sodelovanje pride do izraza predvsem, ko podjetja potrebujejo veliko usposobljenih delavcev v relativno kratkem času ali pa, ko Zavod potrebuje sodelovanje podjetij pri zaposlovanju oseb iz ranljivih skupin.

Kot primer dobre prakse lahko izpostavimo odlično sodelovanje s podjetjem Revoz d.d. iz Novega mesta. Podjetje je v maju 2016 napovedalo večje potrebe po delavcih zaradi povečanega obsega dela in uvajanja nočne izmene. ZRSZ OS Novo mesto je začel aktivno sodelovali z vodstvom kadrovske službe Revoza ter predstavniki sodelujočih agencij za zaposlovanje. Na rednih tedenskih sestankih smo izmenjevali informacije o kadrovskih potrebah podjetja, planirali aktivnosti za informiranje in motiviranje najširšega kroga iskalcev zaposlitve, pregledovali dosežke in zaposlitve. Ažurno smo reševali tekočo problematiko in se prilagajali spremembam. Pri informiranju in motiviranju iskalcev zaposlitve so se vključili tudi sodelavci iz Območnih služb Ljubljana, Sevnica,Trbovlje in Celje. Skupaj smo o možnosti zaposlitve v podjetju Revoz informirali preko 11.700 brezposelnih oseb ter izvedli 72 predstavitev možnosti zaposlitve v podjetju. Tesno sodelovanje Zavoda in podjetja Revoz se nadaljuje še danes, saj podjetje izkazuje stalno potrebo po ustrezni delovni sili. Direktor direkcije za človeške vire in član uprave Revoza g. Anton Zvonko Kink je že večkrat poudaril, da je tovrstno sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje edinstveno v Sloveniji.

Gospodarska rast in povečane potrebe po delavcih pri več podjetjih v lokalnem okolju je vzpodbudilo tudi redno sodelovanje Območne službe Novo mesto z Agencijo M servis. Na Zavodu v Novem mestu smo agencije za posredovanje zaposlitve prepoznali kot pomembne partnerje, ki podjetjem v okolju zagotavljajo fleksibilni del kadra. S svojim krogom partnerjev, manjših in srednjih podjetij, nudijo iskalcem zaposlitve veliko priložnosti za zaposlitev. Z Agencijo M servis smo dogovorjeni za kontinuirano sodelovanje, zato mesečno v prostorih Zavoda predstavljamo brezposlenim osebam zaposlitvene priložnosti Agencije M servis. Kandidati po predstavitvi s kadrovskimi delavkami agencije opravijo zaposlitveni razgovor. Območna služba Novo mesto prav tako dvakrat letno izvede mini zaposlitveni sejem, kjer se s svojimi kadrovskimi potrebami predstavijo vse lokalne agencije za posredovanje zaposlitve.

Zaposlovanje oseb brez izobrazbe in izkušenj, starejših delavcev, pripadnikov drugih narodnosti in etničnih skupin, invalidov, oseb z zdravstvenimi in drugimi omejitvami, zahteva od Zavoda intenzivno sodelovanje s podjetji, ki so družbeno odgovorna in jih odlikuje pripravljenost skrbeti za delavce iz ranljivih skupin. Pri tem Območna služba Novo mesto dolga leta uspešno sodeluje s podjetjem ESOL lesna predelava d.o.o. iz Črnomlja. Podjetje je invalidsko podjetje z glavno dejavnostjo predelave lesa. Struktura njegovih zaposlenih je raznolika, preko 40 % zaposlenih je invalidnih delavcev, cca 10% pa pripadnikov romske narodnosti. Pri iskanju kadra in zaposlovanju se najbolj posvečajo ranljivim skupinam brezposlenih. Z Zavodom sodelujejo preko programov zaposlitvene rehabilitacije in različnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Podjetje je vedno pripravljeno, kljub negotovim gospodarskim tokovom, ponuditi priložnost prav delavcem, ki imajo na trgu dela najmanj možnosti

ZADNJI NOVICI

Karierni sejem MojeDelo.com v Novi ...

Zaradi trenutne zdravstvene situacije v Italiji smo bili v skrbi za zdravje naših razstavljavcev in vseh obiskovalcev Kariernega sejma MojeDelo.com v Novi Gorici primorani prestaviti dogodek, napovedan za 5. marec 2020. Karierni sejem Moje...

Preberi

Kako ohraniti delovno vnemo v času samoizolacije?

Ste soočeni z delom od doma v času samoizolacije ali pa ste ostali doma brez možnosti dela? Pripravili smo nasvete, kaj lahko naredite že sedaj, da bo vrnitev v »običajne razmere« lažja....

Preberi
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov