VIRS PRIMORSKE

NASLOV PODJETJA: Delpinova 18 B, 5000 Nova Gorica

INTERNETNA STRAN: www.virs-primorske.si

E-NASLOV: Barbara.Hvalic.Erzetic@virs-primorske.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 1

OPIS ORGANIZACIJE

Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske ( VIRS Primorske) je zavod, ki so ga ustanovile Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter Vrtojba, GZS OZ za severno Primorsko, Iskra Avtoelektrika d.d., HIT d.d., Primorje d.d., Meblo Holding d.d., GOAP d.o.o. Kasneje je k ustanoviteljstvu pristopilo še več podjetij. VIRS je zavod, ki predstavlja interese predvsem regijskega gospodarstva in tudi lokalne skupnosti glede razvoja terciarnega izobraževanja v regiji. Naloge zavoda so predvsem v koordinaciji pobud in priložnosti glede razvoja visokošolskih in raziskovalnih programov v skladu s potrebami regijskih podjetij in ustanov, »inkubiranje« novih visokošolskih in raziskovalnih programov in ustanov, zelo pomembna naloga pa je povezovanje podjetij in drugih ustanov z visokošolskimi in raziskovalnimi organizacijami. VIRS Primorske je ustanova, ki koordinira in podpira aktivnosti različnih obstoječih ali novih institucij, ki bi v regiji ter neposredni okolici vzpostavile in izvajale nove visokošolske izobraževalne ter raziskovalne programe. V ta namen se povezuje z različnimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami tako v Sloveniji kot tudi tujini ter sodeluje z regijskimi podjetji in drugimi ustanovami ter državnimi institucijami.

Pod okriljem VIRSa delujejo Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem, program Zdravstvena nega in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, program Multimedijske komunikacije.

GLAVNE DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE

Glavna dejavnost VIRS Primorske je razvoj tercialnega izobraževanja na Goriškem in povezovanje gospodarstva s terciarnim izobraževanjem.

VIZIJA IN CILJI

Glavni cilji so dvig izobrazbene ravni prebivalstva, odpravljanje strukturnega neskladja na trgu delovne sile, povečanje konkurenčnosti gospodarstva regije in ustvarjanje novih delovnih mest ter ustvarjanje kritične mase in izbirnosti visokošolskega izobraževanja v regiji.

KAJ PONUJAMO OBISKOVALCEM / KAJ LAHKO OBISKOVALCI IZVEDO NA NAŠI STOJNICI

“VIRS Primorske se na sejmu predstavi obiskovalcem skupaj s Kariernim centrom Evropske pravne fakultete in Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, s katerima sodeluje. VIRS Primorske organizira skupaj z LUNG in RRA za severno Primorsko dogodek “Izberi si svoj študij”, poletno šolo “S kariernimi veščinami za boljši vstop na trg dela”, sodeluje na Stojnicah znanja in se povezuje z Univerzitetnim konzorcijem iz Gorice pri raznih raziskavah in projektih. Sodeluje s podjetji iz goriške regije.”

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov