Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

NASLOV PODJETJA: Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.vzajemna.si

E-NASLOV: kadri@vzajemna.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 360

Opis podjetja

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., je največja specializirana zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji. Našo osnovno dejavnost predstavljajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, ki predstavljajo dopolnitev k obveznemu zdravstvenemu zavarovanju v Sloveniji. Poleg dopolnilnih pa nudimo tudi široko paleto drugih zdravstvenih zavarovanj, med katerimi so trenutno najbolj aktualna nezgodna zavarovanja za vse generacije, zavarovanje za primer težjih bolezni, zdravstvena polica, zavarovanje Dental in zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

Glavne dejavnosti podjetja

Zavarovalništvo.

Organizacijska kultura in klima

V Vzajemni dnevno stremimo k delovanju v skladu z vrednotami podjetja, spremljamo zavzetost zaposlenih, razvitost kompetenc vodij (sistematičen razvoj vodenja) ter stremimo k izgradnji moderne organizacijske kulture. Prednost dajemo medsebojnemu sodelovanju in dialogu. Redno izvajamo razvojne in ocenjevalne pogovore ter imamo sistem nagrajevanja, ki podpira cilje podjetja in je motivacijsko naravnan (priznanja, denarne in nedenarne nagrade), pri čemer izhajamo iz ciljev in kompetenc.

Zaposleni imajo možnost osebnega razvoja in napredovanj. Prepoznavamo uspehe in inovativnost ter jo nagrajujemo. Imamo polni certifikat »Družini prijazno podjetje« in izvajamo 19 ukrepov z namenom lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. V Vzajemni izvajamo tudi številne aktivnosti za promocijo zdravega načina življenja med zaposlenimi.

V raziskavi Ugled delodajalca, smo leta 2017 prejeli nagrado za najbolj uglednega delodajalca v panogi zavarovalništvo.

Vizija in cilji

Pri našem delu sledimo načelu vzajemnosti in stremimo k temu, da bomo postali vodilni ponudnik zavarovanj na domačem trgu.

VIZIJA: Prva izbira, kadar gre za zdravje. Prvi sogovornik, ko gre za preventivo, dolgo in kakovostno življenje. Prvi ponudnik zavarovanj, kadar gre za zdravstveno in osebno varnost.

POSLANSTVO: Vzajemno za zdravje in zdravo življenje.

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti

 • Komercialist svetovalec na terenu
 • Informatik

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem strokovna znanja in ustrezne kompetence, ki so potrebna za uresničevanje ciljev določenega delovnega mesta in so usklajeni s cilji zavarovalnice. Želimo si inovativne in ciljno usmerjene sodelavce, z željo po osebni rasti in z zmožnostjo hitrega odzivanja na spremembe

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

Zavedamo se, da so zaposleni ključ do uspeha, zato stalno spremljamo razvoj in zadovoljstvo zaposlenih. Investiranje v zaposlene razumemo kot dolgoročno naložbo. Spodbujamo in nagrajujemo tudi inovativnost zaposlenih. Naši zaposleni lahko sodelujejo tudi v drugih projektih, ki se izvajajo znotraj Vzajemne. Načelo učeče se organizacije je del naše organizacijske kulture, zato vsem zaposlenim omogočamo stalno izobraževanje doma in v tujini, v skladu s potrebami delovnih procesov. Med zaposlenimi spodbujamo notranji prenos pridobljenih znanj. Naši sodelavci aktivno sodelujejo v različnih interesnih združenjih in so s svojimi prispevki redni gostje različnih konferenc in drugih dogodkov. V Vzajemni zaposlenim:

 • nudimo prijetno delovno okolje (odnosi, delovna oprema …),
 • omogočamo stalno izobraževanje in strokovno osebni razvoj,
 • omogočamo fleksibilen delovni čas,
 • izvajamo ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
 • nudimo zdravo in varno delovno okolje,
 • nudimo priznanja, ugodnosti in vrsto denarnih in nedenarnih spodbud.

Kategorije:
 • Delodajalci
 • IT, računalništvo
 • Trženje, prodaja, komerciala
 • Zavarovalništvo, nepremičnine, zastopanje
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 2. oktobra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov