Z gospo Natašo Detečnik smo spregovorili o regionalnih značilnostih in brezposelnosti v Območni službi Velenje.

Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline, ob reki Paki. Velenje je izrazito industrijsko mesto in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z upravno, gospodarsko in oskrbno funkcijo. O regionalnih značilnostih smo se pogovarjali z Natašo Detečnik, ki je direktorica območne službe Zavoda za zaposlovanje Velenje. Zavod za zaposlovanje OS Velenje pokriva tudi urade za delo Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.

Kakšno je stanje brezposelnosti v vaši regiji in kako jo zmanjšujete?

Konec julija 2017 je bilo v Območni službi Velenje registriranih 4.933 brezposelnih oseb, kar je za 1.162 oseb oz. 19,1 % manj kot julija 2016. Ob koncu julija 2017 je bil povprečni čas brezposelnosti oseb 25,9 meseca (v Sloveniji 30,2 meseca).

V obdobju od januarja do julija letos je bilo iz evidence brezposelnih odjavljenih 4.097 oseb, kar je za 34 oseb oz. 0,8 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji 4,9 % manj), med njimi 3.008 zaradi zaposlitve, kar je za 122 oseb oz. 3,9 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta (v Sloveniji 8,6 % manj).

V obdobju od januarja do julija 2017 so delodajalci Območni službi Velenje sporočili 4.529 prostih delovnih mest. Najpogosteje delodajalci iščejo kandidate za zaposlitev na naslednjih delovnih mestih: delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n. (299), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (172), upravljavci strojev za proizvodnjo tekstilnih, krznenih, usnjenih izdelkov, d. n. (157), čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (152), natakarji (146), sestavljavci strojev, naprav in izdelkov, d. n. (141), strugarji ipd. (135), orodjarji ipd. (124), varilci ipd. (119), zidarji ipd. (112), izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd. (111), strokovni sodelavci za zdravstveno nego (99), prodajalci (98), upravljavci procesnih strojev za pridobivanje in obdelavo kovin (96), drugi delavci za preprosta dela, d. n. (89).

V namen zagotavljanja ustreznega kadra delodajalcem imamo v prostorih Območne službe organizirano delo preko pisarne za delodajalce, na vseh lokacijah pa svetovalce, ki opravljajo delo posredovanja brezposelnih oseb. S takšnim načinom dela zagotavljamo delodajalcem preverjene, ustrezne in motivirane kandidate, ki jih lahko prepoznamo le ob dobrem poznavanju delodajalca, njegovih poslovnih procesov in konkretnih delovnih mest. Iz tega razloga smo veliko prisotni tudi na terenu  pri delodajalcih – v letošnjem letu smo opravili že preko 200 poslovnih obiskov pri delodajalcih. Tako lahko ustrezne brezposelne osebe tudi najbolje pripravimo tako na razgovor pri delodajalcu, kot tudi na samo opravljanje delovnih nalog. Zadovoljstvo delodajalcev se lahko na nek način izraža tudi preko sporočenih prostih delovnih mest; za 76% prostih delovnih mest so delodajalci želeli posredovanje kandidatov iz evidenc Zavoda, kar je največ na nivoju države.

S katerimi izzivi se pri tem soočate?

Izzivov, s katerimi se soočamo pri opravljanju svojega dela, je več. Trenutno ocenjujemo iskanje deficitarnega kadra kot največji izziv. V ta namen brezposelne osebe še dodatno motiviramo, jih vključujemo v delavnice, ki jih sami izvajamo z namenom opolnomočenja za nastop na trgu dela, v veliko pomoč pa so nam tudi ukrepi Aktivne politike zaposlovanja. V letošnjem letu smo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja vključili 895 oseb, med njimi:

  • 419 v ukrep Usposabljanje in izobraževanje, od tega 134 v Delovni preizkus, 88 v Usposabljanje na delovnem mestu – mladi, 63 vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe;
  • 215 v ukrep Spodbude za zaposlovanje, od tega 146 v Zaposli.me;
  • 242 v ukrep Kreiranje delovnih mest, od tega 239 v Javna dela;
  • 19 v ukrep Spodbujanje samozaposlovanja.

Eno izmed možnosti reševanja nastale situacije strukturnega neskladja prepoznavamo tudi v sodelovanju z ostalimi deležniki na trgu dela. Prav tako računamo na doprinos programov Socialne aktivacije, ki jih je razpisalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in so namenjeni ranljivim skupinam registrirano brezposelnih oseb.

Sicer nam predstavljajo prav poseben izziv tudi ostale značilne skupine registrirano brezposelnih oseb, za katere na trgu dela ni toliko priložnosti, kot bi si želeli (ženske, mladi in invalidne osebe).

Kaj menite da bi lahko storila država in kaj posameznik, za to, da se število delovnih mest v regiji poveča?

Najbolj kompetenten odgovor, kaj bi lahko storila država, bi podali delodajalci, saj so oni tisti, ki zaposlujejo kader in odločajo o rasti delovnih mest v skladu s potrebami poslovnih procesov.

Zavod s svojimi storitvami skrbi za to, da ob nastanku novega delovnega mesta stori vse, da zagotovi kader za zasedbo. Si pa želimo fleksibilnih ukrepov, s katerimi lahko v kratkem času usposobimo brezposelne osebe, da pridobijo morebitne manjkajoče kompetence v kratkem času in tako izpolnijo pogoje za zasedbo delovnih mest.

Seveda pričakujemo polno angažiranost brezposelnih oseb pri iskanju zaposlitve in reševanju svoje karierne situacije. Skozi skupinske oblike dela in svetovalno obravnavo skušamo brezposelne osebe pripraviti za aktiven nastop na trgu dela.

Na lokalnem trgu dela vidimo priložnosti za razvoj storitvenih dejavnosti in podjetniške miselnosti pri posameznikih. V teh segmentih bi bila dobrodošla pomoč države v obliki podpiranja vzpodbudnega okolja.

Nataša Detečnik, Vodja – direktor Območne službe Velenje

ZADNJI NOVICI

Karierni sejem MojeDelo.com v Novi ...

Zaradi trenutne zdravstvene situacije v Italiji smo bili v skrbi za zdravje naših razstavljavcev in vseh obiskovalcev Kariernega sejma MojeDelo.com v Novi Gorici primorani prestaviti dogodek, napovedan za 5. marec 2020. Karierni sejem Moje...

Preberi

Kako ohraniti delovno vnemo v času samoizolacije?

Ste soočeni z delom od doma v času samoizolacije ali pa ste ostali doma brez možnosti dela? Pripravili smo nasvete, kaj lahko naredite že sedaj, da bo vrnitev v »običajne razmere« lažja....

Preberi
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov