Zavarovalnica Tilia, d.d.

NASLOV PODJETJA: 8000 Novo mesto, Seidlova cesta 5

INTERNETNA STRAN: www.zav-tilia.si

E-NASLOV: 384

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: podjetniško

OPIS PODJETJA

Zavarovalnica Tilia je delniška družba s sedežem v Novem mestu. Ustanovljena je bila leta 1990 in je v popolni lasti domačega kapitala. Smo kompozitna zavarovalnica, kar pomeni, da tržimo tako življenjska kot premoženjska zavarovanja. Pod okriljem Pozavarovalnice Sava, ki je vpeta v evropski pozavarovalni trg in sodeluje z največjimi zavarovalnicami in pozavarovalnicami najvišjih bonitetnih razredov, zagotavljamo tako sebi kot svojim zavarovancem in ostalim poslovnim partnerjem finančno stabilnost. Na slovenskem trgu smo prepoznavni po visoki kvaliteti zavarovalnih storitev in partnerskih odnosih z zavarovanci, ki jim svetujemo in zagotavljamo celovitost, transparentnost, optimalnost in zanesljivost. Smo varna, inovativna in prilagodljiva zavarovalnica. Z razvejano poslovno mrežo devetintridesetih poslovalnic po vsej Sloveniji stojimo svojim strankam in ostalim poslovnim partnerjem ob strani s strokovnim svetovanjem ob sklepanju zavarovanj in ažurnim reševanjem škodnih primerov. Sredstva imamo naložena v varne finančne naložbe.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Dejavnost življenjskega zavarovanja; dejavnost zavarovanja, razen življenjskega; pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Na Zavarovalnici Tilia, d. d., skozi vse leto skrbimo za pozitivno organizacijsko klimo. Za zaposlene prirejamo razne družabne dogodke, organiziramo strokovna izobraževanja in druga podobna, formalna in neformalna srečanja. Na tak način ustvarjamo dobre medsebojne odnose med zaposlenimi in krepimo lojalnost zaposlenih. S pozitivno organizacijsko klimo in kulturo krepimo odnose tudi navzven, z našimi strankami in ostalimi poslovnimi partnerji, saj jim damo s tem vedeti, da smo ugledna in zaupanja vredna družba.

VIZIJA IN CILJI

Naša vizija v naslednjih 10 letih je »Postati najboljša storitvena organizacija v Sloveniji«. Zagotavljamo varnost, zaupanje, sodelovanje, učinkovitost in zadovoljstvo.
Delo zavarovalnice je usmerjeno v uresničevanje naslednjih ključnih strateških ciljev:
• Stabilen in ustrezno visok donos na kapital.
• Kontrolirana rast zavarovalnice na celotnem območju Slovenije (rast premije in rast tržnega deleža).
• Povečanje prodajne učinkovitosti znotraj vsake prodajne poti in predstavništva in stroškovne učinkovitosti na vseh področjih poslovanja.
• Povečanje prepoznavnosti zavarovalnice v zavesti zunanje in notranje javnosti z orodji strateškega komuniciranja.
• Pospeševanje prodaje s skrbno načrtovanimi marketinško-prodajnimi akcijami.
• Biti “prijazna” zavarovalnica poznana po visoki kvaliteti svojih storitev.
• Učinkovita izterjava premij in regresov, zmanjšanje terjatev in izboljšanje strukture terjatev.
• Kvalitetnejši in učinkovitejši škodni servis na območju celotne Slovenije.
• Zagotavljanje optimalne pozavarovalne zaščite in kvaliteten prevzem rizika.
• Celovita prenova sistema nagrajevanja in napredovanja ter uvedba HR tehnologije.
• Dvig učinkovitosti izobraževanj z razvojem in posodabljanjem programov ter metod, razvoj e-vsebin in spodbujanje e-učenja, spodbujanje internega prenosa znanja.
• Nadaljevanje vzpostavitve celovitega integralnega informacijskega sistema za podporo ključnim dejavnostim zavarovalnice.
• Formiranje splošnega zavedanja in kulture družbe o pomenu obvladovanja tveganj.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

1.) KANDIDAT ZA SKLEPANJE ZAVAROVANJ
2.) ZAVAROVALNI ZASTOPNIK (z dovoljenjem za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja)
za območje: Ljubljana, Maribor, Ivančna Gorica, Posavje

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Pričakujemo:

• pripadnost ter angažiranost
• usmerjenost k delu s strankami in spretnost pri komuniciranju,
• samostojnost, navezovanje stikov, koordinacijo,
• analitične sposobnosti in posluh za ljudi,
• sposobnost timskega dela,
• željo po nenehnem izpopolnjevanju,
• najmanj srednješolsko izobrazbo,
• vozniški izpit B kategorije,
• poznavanje uporabe orodij MS Office,
• samoiniciativnost, prodornost za doseganje dogovorjenih ciljev in veselje do dela z ljudmi.

KAJ PONUJATE SVOJIM ZAPOSLENIM

Svojim zaposlenim nudimo:
– varno socialno in zdravstveno okolje
– možnost zaposlitve za nedoločen čas
– pridobivanje zavarovalniških znanj in komunikacijskih veščin,
– samostojno organiziranje delovnega časa,
– urejeno delovno okolje,
– dinamično delo,
– izjemne možnosti izobraževanja,
– osebni in strokovni razvoj,
– vključitev v športno kulturno društvo.

PRIJAVA NA RAZGOVOR


NAZAJ NA VSA PODJETJA

IŠČEMO KANDIDATE S PODROČJA

ikona16
ikona18

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov