Zavarovalnica Triglav, d.d., Skupina Triglav

NASLOV PODJETJA: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.triglav.si, www.triglav.eu

E-NASLOV: job@triglav.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 5200

Opis podjetja

Zavarovalnica Triglav je vodilna in največja slovenska zavarovalnica. Matična družba Skupine Triglav skupaj z odvisnimi in pridruženimi družbami posluje na sedmih trgih in v šestih državah, s čimer je Skupina Triglav največja zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Odlikuje jo znanje, izkušnje in odličnost odnosa do strank, zaposlenih, delničarjev in drugih deležnikov. Že od leta 1900 upravičuje zaupanje zavarovancev in z znanjem, izkušnjami ter finančno močjo skrbi za vedno nove generacije zavarovancev in njihovo premoženje.

Glavne dejavnosti podjetja

Ključna stebra poslovanja in glavna strateška dejavnika Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja.

Organizacijska kultura in klima

Skupina Triglav uveljavlja prenovljeno organizacijsko kulturo, ki je sodelovalna, agilna in usmerjena tako na sodelavce kot stranke. Stremi k vse bolj gibki organizacijski strukturi, ki zagotavlja uspešno ravnotežje med stabilnostjo in dinamičnostjo, s čimer znižuje strateška in druga tveganja. Ceni in spodbuja sodelovanje in ustvarjalnost, razvoj posameznikov ter vzdrževanje osebne integritete sodelavcev.

V Skupini Triglav vsako leto merimo organizacijsko vitalnost in zavzetost zaposlenih. Rezultati raziskave kažejo, da sta zadovoljstvo in zavzetost sodelavcev na visoki ravni. Zaposleni pozitivno ocenjujejo zlasti stalnost zaposlitve, svoje vodje, neposredne sodelavce, ugled in uspešnost organizacije, delovni čas in druge pogoje za delo. Glede na rezultate merjenja si Triglav prizadeva za večjo odprtost, več sodelovanja med zaposlenimi v obliki mešanih timov, za več mobilnosti in naklonjenosti spremembam.

Naša vizija in cilji

Skupina Triglav je skozi vizijo, vrednote in strateške cilje začrtala svojo pot v smeri sodobne, inovativne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji. Vizija Skupine Triglav je dinamično razvijanje novih načinov poslovanja, ki so temelj njihovega odgovornega dolgoročnega razvoja, ter hkrati dobičkonosno in varno poslovanje.

Poslanstvo družbe je: »Ustvarjamo varnejšo prihodnost.« Vrednote odzivnost, enostavnost in zanesljivost izražajo osredotočenost na stranko.

Temelj Skupine Triglav je ekipa prek pet tisoč zaposlenih, ki z zavzetostjo, strokovnostjo in predanostjo uresničuje skupno poslanstvo.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, želimo zapolniti delovni mesti:

  • samostojnega strokovnega sodelavca na področju informacijske tehnologije

Delo samostojnega strokovnega sodelavca na področju informacijske tehnologije je v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, vezano na pomoč uporabnikom informacijskega sistema, revidiranje licenc instalirane programske opreme, načrtovanje komunikacijskega omrežja zavarovalnice, implementacijo in integracijo informacijskega sistema ter na analizo in izboljševanje sprememb informacijskega sistema.

Samostojni strokovni sodelavec na področju informacijske tehnologije nudi pomoč uporabnikom in izvaja ukrepe varovanja informacijskega sistema ter sodeluje z zunanjimi izvajalci.

  • strokovnega sodelavca v informacijski tehnologiji za podporo poslovnim uporabnikom (2 prosti delovni mesti)

Delo strokovnega sodelavca v informacijski tehnologiji za podporo poslovnim uporabnikom obsega aktivno sodelovanje z uporabniki (sprejemanje zahtevkov preko portala, komunikacijo z uporabniki, reševanje enostavnejših zahtevkov), skrb za ažurno reševanje in zapiranje uporabniških zahtevkov, usklajevanje in reševanje zahtevkov z ostalimi področji v informatiki ter usklajevanje in reševanje zahtevkov z zunanjimi partnerji.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev

Triglav smo ljudje in vsak zaposleni šteje. Potencial in razvoj vsakega v naši družini je pomemben. Od novih sodelavcev si želimo, da se izkažejo s strokovnostjo, odgovornostjo, inovativnostjo in proaktivnostjo.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim

V Zavarovalnici Triglav nudimo varnost in stabilnost zaposlitve več kot pet tisoč sodelavcem. Usmerjeni smo v rast in sodelovanje ter prevzemanje odgovornosti. Smo družini prijazna in mednarodna družba, v kateri posamezniki lahko uresničujejo karierne in osebne cilje. Iz naše 120-letne tradicije izhajajo vrednote zanesljivost, odzivnost in enostavnost, ki nas vodijo v izzivih velikega poslovnega sistema. Vir našega trajnostnega razvoja so zavzeti ter visoko strokovni zaposleni, ki jim s programom uvajalnega mentorstva posvečamo posebno pozornost že od prvega dne dela v zavarovalnici.

V okviru programa Triglav.smo zaposlenim nudimo vrsto dejavnosti za dobro počutje, zdravje in zavzetost sodelavcev. Želimo spodbujati občutek ter zavest, da je lepo biti Triglavan. Zaposleni se lahko udeležujejo rekreativnih in drugih dogodkih, omogočamo jim dopustovanje v počitniških enotah zavarovalnice. Izvajamo tudi redne kolektivne in individualne ukrepe za izboljševanje varnosti in zdravja zaposlenih, skrbimo za dvig zavesti, kako pomemben je zdrav življenjski slog. V aktivnosti vključujemo tudi družinske člane zaposlenih, upokojence, organiziramo različne dogodke in dejavnosti za otroke naših sodelavcev.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Zavarovalništvo, nepremičnine, zastopanje
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov