Zavod PIP

NASLOV PODJETJA: Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor

INTERNETNA STRAN: www.zavodpip.si

E-NASLOV: 7

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

OPIS ORGANIZACIJE

Zavod PIP »PRAVO INFORMACIJE POMOČ« je neprofiten zavod za opravljanje dejavnosti s področja pravnega svetovanja in brezplačne pravne pomoči, svetovanja potrošnikom, informiranja o Evropski uniji, razvoja nevladnih organizacij ter svetovanja za mlade in razvoja mladinskega polja. Značilnosti delovanja zavoda pri izvajanju svetovalnih, izobraževalnih in raziskovalnih storitev se odražajo v strokovnosti in neodvisnosti. Posebna pozornost se posveča varovanju človekove osebnosti in dostojanstva. Tako je skupni imenovalec vseh dejavnosti zavoda zagotavljanje pomoči in informacij vsem, ki jih potrebujejo.

Zavod PIP deluje na štirih ključnih področjih:
Pravno svetovanje
Pravno pomoč in svetovanje izvajamo na področju varstva človekovih pravic, civilnega prava, statusnega prava, prava varstva potrošnikov, upravnega prava, delovnega prava, prava socialne varnosti, kazenskega prava in prekrškov ter na drugih področjih, kjer je pravno varstvo potrebno.

Informiranje o EU
Mreža EUROPE DIRECT je eno od glavnih orodij Evropske unije za informiranje in osveščanje državljanov o aktivnostih, delovanju ter politikah EU. Z informacijskima točkama v Mariboru in Murski Soboti je Zavod PIP del širše evropske mreže. Informacijski točki zagotavljata brezplačno informiranje ter osveščanje državljanov v lokalnih okoljih, spodbujata razprave, nudita nasvete ter brezplačno informativno gradivo o politikah in delovanju EU. Hkrati pa na podlagi izraženih mnenj in stališč državljanov o vseh področjih delovanja EU, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje, posredujeta povratne informacije evropskim institucijam.

Programi za mlade
Posebno pozornost v zavodu posvečamo programom za mlade, ki le tem pomagajo pri uresničevanju njihovih ciljev in omogočajo aktivno vključevanje ter sodelovanje v družbi. V okviru programov izvajamo različna izobraževanja, delavnice, seminarje, konference, svetovanja in mentorstva, natečaje, informacijske kampanje.

Razvoj nevladnih organizacij
Stičišče povezuje nevladni sektor v Podravju in mu daje nov zagon. V stičišču razvijamo podporne storitve namenjene krepitvi nevladnih organizacij in nevladnega sektorja v celoti. Pogosto prevzemamo vlogo zagovornika nevladnih organizacij v dialogu s predstavniki lokalnih skupnosti ter pri spodbujanju vključevanja in sodelovanja NVO pri pripravi lokalnih in nacionalnih javnih politik.

GLAVNE DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE

pravna pomoč in svetovanje
informiranje in osveščanje o EU
razvoj in izvajanje programov za mlade
razvoj in zagovorništvo NVO
organizacija in izvajanje dogodkov (izobraževanja, delavnice, konference, posveti, forumi, okrogle mize,…)

VIZIJA IN CILJI

V Zavodu PIP si prizadevamo postati nepogrešljiv element pravne varnosti in podpornega okolja za posameznike in nevladne organizacije ter omogočati naše storitve vsem, ki nas potrebujejo. Hkrati pa želimo dvigniti ozaveščenost ljudi glede aktualnih procesov v družbi in spodbujati vključevanje v te procese.

KAJ PONUJAMO OBISKOVALCEM / KAJ LAHKO OBISKOVALCI IZVEDO NA NAŠI STOJNICI

Predstavljamo dejavnosti Informacijske točke EUROPE DIRECT Maribor, v okviru katere obiskovalcem nudimo informacije o življenju in delu v EU, možnosti zaposlovanja in opravljanja pripravništev v EU institucijah ter drugih aktualnih vsebinah s področja EU.

NAZAJ NA VSA PODJETJA

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov