ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, OBMOČNA SLUŽBA CELJE

NASLOV PODJETJA: Ljubljanska 14, 3000 Celje

INTERNETNA STRAN: www.ess.gov.si

E-NASLOV: gpzrszcelje@ess.gov.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH:

OPIS ZAVODA

Zavod RS za zaposlovanje je osrednja institucija na trgu dela, naša temeljna naloga na področju vseživljenjske karierne orientacije je omogočiti brezposelnim osebam čim hitrejši prehod v zaposlenost in posledično delodajalcem kakovostno pokritje njihovih prostih delovnih mest. V ta namen imamo oblikovano pisarno za delodajalce, ki jim nudi podporo pri zaposlovanju novih sodelavcev, v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja pa so zajeti tudi vsi programi na področju formalnega in neformalnega izobraževanja, usposabljanja, usposabljanja na delovnem mestu, javnih del, subvencijskih programov.
Zavod izvaja svoje aktivnosti preko večkanalnega poslovanja, z razvojem elektronskih storitev za brezposelne osebe in za delodajalce, pa skušamo uporabnikom poenostaviti in približati postopke. Tako je omogočena e-prijava v evidence zavoda, e-prijava prostega delovnega mesta, svetovanje v okviru vseživljenjske karierne orientacije, priprava spletnega življenjepisa, e- oddaja obračunov, zahtevkov in letnih poročil za izvajalce aktivne politike zaposlovanja.
Dejavnost zavoda pokriva tudi zaposlovanje in delo tujcev v Sloveniji, preko EURES mreže pa nudi informacije, svetovanje in druge storitve, ki so povezane s prostim pretokom delavcev znotraj EU, tako iskalcev zaposlitve, kot delodajalcem in zainteresiranim državljanom.

GLAVNE DEJAVNOSTI ZAVODA

ZRSZ izvaja ukrepe na področju trga dela v skladu s področno zakonodajo, ki ureja trg dela: posredovanje zaposlitve, aktivno politiko zaposlovanja, vseživljenjsko karierno orientacijo, odloča o pravicah do zaposlitvene rehabilitacije, o priznanju statusa invalida in o zaposljivosti invalida, odloča o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti, izvaja storitve EURES, informira o trgu dela, izvaja postopke v zvezi z izdajo, podaljšanjem in razveljavitvijo dovoljenj za sezonsko delo, odloča o podaji ali umiku soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU.

VIZIJA IN CILJI

Naša vizija je postati dejaven, moderen, prepoznan ključni partner na trgu dela v Sloveniji in Evropski uniji.
Ohranjati načine delovanja in sodelovanja, ki so se do sedaj izkazali kot uspešni, in razvijati nove, ki nas bodo vodili k zastavljenim ciljem.
Svoje aktivnosti gradimo na temeljnih usmeritvah:

  • Zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb
  • Hitrejša aktivacija brezposelnih oseb, predvsem mladih do 29 let, starejših od 50 let in nizko izobraženih
  • Povečati učinkovitost posredovanja
  • Povečati učinkovitost aktivne politike zaposlovanja
  • Krepitev digitalnega poslovanja z uporabniki.

KAJ PONUJAMO OBISKOVALCEM / KAJ LAHKO OBISKOVALCI IZVEDO NA NAŠI STOJNICI

Na naši stojnici boste lahko izvedeli več o storitvah in ukrepih Zavoda, na voljo pa vam bo tudi svetovanje o kariernem razvoju in možnostih sodelovanja z Zavodom. Naši svetovalci na dogodku sodelujejo tudi z uporabnimi nasveti za uspešen nastop na trgu dela in iskanje zaposlitve, pregledajo lahko tudi vaš življenjepis.

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov