ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE OBMOČNA SLUŽBA KOPER

NASLOV PODJETJA: Kmečka ulica 2, 6000 Koper

INTERNETNA STRAN: www.ess.gov.si

E-NASLOV: Na Območni službi je zaposlenih 52 JU

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

OPIS ORGANIZACIJE

Koprska Območna služba (OS) je ena od dvanajstih območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ). ZRSZ je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda in deluje enotno za območje države.OS Koper izvaja svojo dejavnost neposredno in preko Uradov za delo (UD). S svojimi šestimi UD, ki so teritorialno skladni z upravnimi enotami, pokriva območje površine ene desetine Republike Slovenije, na katerem je ustanovljenih deset občin – Piran, Izola, Koper, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača, Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Cilj poslovanja preko UD je, da se uporabnikom storitev zavoda zagotavlja čim lažja dostopnost, zlasti za storitve, ki se pojavljajo pogosto.

GLAVNE DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE

Zavod izvaja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, aktivno politiko zaposlovanja, poklicno orientacijo ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, statutom ter akti zavoda. Uporabniki storitev zavoda so: brezposelne osebe, delodajalci, štipendisti, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zavoda, socialni partnerji in javnost. Zavod z izvajanjem dejavnosti zagotavlja:
– brezposelnim osebam strokovno pomoč za njihovo vključevanje v delo ter delodajalcem pomoč pri realizaciji njihovih potreb po zaposlovanju
– brezposelnim osebam učinkovito uveljavljanje in varstvo pravic ter pravno in strokovno pomoč
– strokovnim institucijam, izvajalcem programov zavoda in socialnim partnerjem sodelovanje pri razvoju in izvajanju programov zaposlovanja
-strokovno pomoč drugim fizičnim in pravnim osebam s področja dejavnosti zavoda

VIZIJA IN CILJI

Vizija

Postati dejaven, moderen, prepoznan ključni partner na trgu dela v Sloveniji in Evropski uniji. Ohranjati načine delovanja in sodelovanja, ki so se do sedaj izkazali kot uspešni, in razvijati nove, ki nas bodo vodili k zastavljenim ciljem.

KAJ PONUJAMO OBISKOVALCEM / KAJ LAHKO OBISKOVALCI IZVEDO NA NAŠI STOJNICI

Aktualna prosta delovna mesta, aktualne spodbude za zaposlitev, zaposlovanje v tujini

NAZAJ NA VSA PODJETJA

Kategorije:
    © 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov